7seas

#UVJPR9

46 254

50 / 50

team effort for clan war! please do all battles if you are participating for max rewards :) leave hp no for whatsapp grp invite

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 46 254
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader Jinki
Phạm vi chiến tích 3 521 – 5 150
Thông tin hội
Vị trí Singapore
Đóng Góp Mỗi Tuần 17 740
Elder 27
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Jinki
#2GC28PQR
13 5 150
2 575
655
0
2
1
Elder
Saint
#LGR8YVR
13 5 144
2 572
554
400
3
1
Co-leader
Starwalker
#YG2PLQV0
13 5 105
2 552
442
680
4 Elder
utems
#8JP98C28
13 4 835
2 417
444
520
5
2
Retsel
#2Q2RPP2U8
12 4 778
2 389
1832
660
6
1
Elder
gavin
#8R98Y0GL
13 4 775
2 387
684
560
7
1
Elder
哈哈哈哈哈哈哈
#URCRPLPL
13 4 698
2 349
286
560
8
1
Elder
solitbase
#82GRCQ0P
12 4 689
2 344
378
450
9
3
Elder
kayler
#92P9R9V
13 4 670
2 335
790
560
10
1
HEALER
#28L9YQ0J9
12 4 668
2 334
160
240
11
1
jontsz
#Y29CPYYL
12 4 640
1 160
1223
550
12 Elder
totama
#V29L8QGG
12 4 625
1 156
308
520
13 Co-leader
Elric.M
#Y0GPLJY9
13 4 616
1 154
100
400
14 lcecream
#8QYVCYRL
13 4 606
1 151
268
440
15
1
Elder
Jansen
#28PP8JYP
13 4 564
1 141
827
410
16
2
Elder
BLASTRICK
#V9G8PLY8
12 4 534
1 133
474
440
17
3
Elder
clif
#GYR2JJ22
12 4 524
1 131
318
560
18
3
cs
#CYCURPGC
12 4 524
1 131
538
360
19
4
Elder
snoopy
#208UUPPQY
12 4 496
1 124
595
520
20
3
Northoaks
#PPYG9YPL
12 4 492
1 123
536
320
21
2
Elder
Jayhuai
#PVURQ89P
12 4 466
535
0
0
22
4
Elder
Cyril
#YGJJ9V80
12 4 407
528
110
240
23
1
Co-leader
pqliew
#8PUGR80J
13 4 401
528
810
560
24 Elder
kelvin
#289VLG9GR
12 4 396
527
129
560
25
5
Elder
carlitoo
#90VLPLYP
12 4 367
524
50
160
26
1
Elder
clouter
#2882JUVG8
12 4 331
519
101
160
27
1
Just 1 Crown
#2YRUCYRV2
11 4 326
519
260
280
28
4
jitty
#8QPJU88U
12 4 295
515
338
360
29
4
Elder
chappy
#8G8LPGP9G
12 4 281
513
514
600
30
1
Elder
dude
#20P92VR80
12 4 280
513
80
240
31 JusTro11in
#G0QCQQV
12 4 265
426
0
0
32
1
Elder
Leon
#8GV2ULG0
12 4 257
425
260
320
33
2
Elder
hero
#292PUPP92
12 4 236
423
228
680
34
2
Elder
yunnychee
#88JLCCL2U
11 4 210
421
146
400
35
2
Elder
ethirteen
#PYLJVVJJ
12 4 200
420
130
120
36
2
chuasai
#2RGJV9UVY
11 4 199
419
303
400
37
1
killer4515
#YLJLJGC8
10 4 187
418
20
0
38
1
Herobrine
#P29GU02Q
12 4 187
418
395
440
39
1
SGX
#PJ9Q09PJ
11 4 120
412
117
200
40
17
Elder
Sax
#8P9JQY0
13 4 111
411
850
550
41 babygal
#GVGG9U2R
11 4 098
122
170
360
42 Elder
lyk-83
#2R2QYUPG
12 4 086
122
460
480
43 xy
#8CGY8Q00G
11 4 051
121
164
640
44 Mkube
#PPQQY9JG
11 4 044
121
298
160
45 Jasper
#2R8YPPYVL
11 4 039
121
0
0
46 BloonyX
#2VJ8LGP92
11 4 033
120
287
240
47 Elder
logiblast
#8RJC0289V
10 4 030
120
50
40
48 Elder
milady
#22RY2G08V
11 4 004
120
0
0
49 Đấu trường 12 Elder
carlos
#8JPUPPLR
11 3 698
110
0
0
50 Đấu trường 11 DragonEx
#890LPU0JR
11 3 521
105
58
360

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord