Smokie Dabear

#UV0L2C

47 516

39 / 50

🔱Anyone is welcome! must have level 10+ cards to war! lets get them dubs 🥇🥇🥇

Nhận Vào Hội
Thành viên 39 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 516
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader fitz
Phạm vi chiến tích 4 012 – 5 709
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 924
Elder 9
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
daltendo
#2GYJ2QR9Y
13 5 709
2019-10-22 05:19:23
224
120
2 Co-leader
Jordon
#828YRLCU
13 5 340
2019-10-21 16:43:58
44
80
3 Elder
Pekka Master
#CCY9VYL
13 5 250
2019-10-22 03:39:40
100
120
4
1
Co-leader
its over
#829CQPGVR
13 5 209
2019-10-22 01:38:58
74
80
5
4
J8
#99P9VGRGC
11 5 206
2019-10-21 15:24:33
72
40
6
1
Elder
Darkmare
#CPLPUQ8
12 5 183
2019-10-22 04:47:15
234
70
7
3
Elder
Super Nothing
#YJL8VLG
11 5 179
2019-10-21 20:18:44
43
80
8 Leader
fitz
#89U08JUP
13 5 148
2019-10-22 03:13:14
52
80
9
3
RONNIE THE KING
#9C08QL0R
12 5 096
2019-10-21 18:48:00
16
60
10 Co-leader
SpeedyBreeze
#2U298JG0
13 5 024
2019-10-22 02:52:35
18
40
11 Co-leader
Dabbasaurus_REX
#2UQU2J0
13 4 987
2019-10-21 11:46:06
36
40
12
3
WAR HOUND
#9RV9RLCJ
11 4 959
2019-10-22 02:31:35
34
120
13
1
Elder
rcarte90
#P282UJU9L
11 4 954
2019-10-21 21:41:51
114
80
14
1
Co-leader
DirtyBlondi
#8V29022P
13 4 944
2019-10-21 01:51:08
36
40
15
1
Elder
nujmik
#2CG8CLQRY
11 4 936
2019-10-22 03:10:48
36
120
16
1
Co-leader
strings
#LCRV9VQ
13 4 927
2019-10-22 04:28:04
42
110
17
3
warrier upol
#9LQCUPG09
11 4 921
2019-10-21 15:30:05
42
80
18 Co-leader
Destroyer
#2CG2PUU0
13 4 739
2019-10-22 03:53:48
272
152
19 FIDA ZAMAN
#9GJ09PQPQ
10 4 736
2019-10-20 09:53:28
0
0
20 Elder
About 33 Asians
#82YJJ82U
11 4 716
2019-10-21 05:56:21
40
0
21
2
CR7 B3AST
#2JV28CLLR
11 4 642
2019-10-21 21:53:37
77
120
22
1
Elder
TB
#2LLPRG8LG
12 4 636
2019-10-22 05:51:06
36
40
23
1
hankydear
#2LL0UJL2C
11 4 623
2019-10-21 23:08:22
64
40
24 mega knight
#Y82U8CVG8
10 4 519
2019-10-22 05:04:56
123
60
25 tazdevil3
#8RY9UU2JL
10 4 496
2019-10-18 18:15:58
0
0
26 CLASHAR BOY TJ
#P88VJG8PC
10 4 492
2019-10-20 09:54:12
0
0
27 Ayan
#2YPUVQYGJ
10 4 484
2019-10-20 14:17:44
0
0
28 Bradley
#Y8Y0G8QR
12 4 471
2019-09-29 04:56:44
0
0
29 Elder
PhamBomb
#2RLV88LJL
11 4 455
2019-09-26 15:14:42
0
0
30 The FENCER
#Y2992J2PJ
10 4 455
2019-10-18 16:56:45
0
0
31 Little duder
#9R88UVQ
10 4 392
2019-10-21 02:42:01
36
32
32 Destroyer
#PPUVCQ02P
10 4 297
2019-10-17 22:19:26
0
0
33 NoahBTW
#989YQG9JG
10 4 249
2019-10-21 20:26:16
19
80
34 SweetAnanas
#PJ8LR9CPP
10 4 081
2019-10-17 13:30:55
0
0
35 StamY_04
#98RU28J2U
10 4 071
2019-10-20 06:59:30
0
0
36 weber44
#UCCRGVR0
10 4 058
2019-10-21 12:41:12
12
0
37 Huga Huga
#8U0L2P9CP
10 4 028
2019-10-21 04:32:06
28
40
38 rybisek
#PRRY0UC02
10 4 016
2019-10-17 14:51:43
0
0
39 Elder
clan's finest
#2LJ0GC8Q
12 4 012
2019-10-04 11:02:39
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord