SFAXIANO

#UUPJ2GG

50 203

45 / 50

⏺مرحبا بالناس الكل⏺[1] كيف تلعب Collection لازم 3/3⏺[2] تجرب اوراقك قبل متلعب🎖Guerre و Ni9 أقل ورقة⏺[3] 0 Dons طرد⏺

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 203
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader AHMED ABBES
Phạm vi chiến tích 4 146 – 5 406
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 94
Elder 24
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
hunter
#8029YVPRV
12 5 406
2019-09-15 13:12:51
0
0
2 Leader
AHMED ABBES
#89UYR00Q
13 5 350
2019-09-15 17:15:48
0
0
3 Elder
ramzi guedich
#LCRJGYYV
13 5 261
2019-09-16 03:43:01
28
10
4 Co-leader
MaYsTrO
#U2UCGGU
13 5 249
2019-09-15 12:30:38
0
0
5
2
Elder
bil^_^
#8JU9GR0JU
11 5 243
2019-09-15 22:58:09
0
0
6
1
mahdi
#8U0QU0JRV
11 5 225
2019-09-15 18:23:19
0
0
7
1
Elder
achraf
#82RULCGRU
12 5 188
2019-09-15 23:05:00
0
30
8
4
chouss
#2G2PLC2LY
12 5 181
2019-09-15 21:43:36
0
0
9
1
Elder
Dôñ'Omàř
#J9CUYQ0J
12 5 166
2019-09-15 18:34:10
0
0
10
1
Elder
Aminodex
#P9U82020C
11 5 161
2019-09-15 20:47:32
0
0
11 Elder
merrzaline
#989L90GUC
12 5 140
2019-09-16 01:00:09
0
16
12
4
Co-leader
3abbés
#JJVQU8CR
11 5 123
2019-09-15 18:25:18
0
0
13
4
Elder
habiba
#9PPRRYQCY
11 5 085
2019-09-15 21:52:11
0
0
14
9
Co-leader
ALFreeDo
#VYGJUJQL
11 5 079
2019-09-15 16:42:46
0
0
15
1
Elder
haytham
#2JR0JCGPY
12 5 075
2019-09-15 21:04:49
0
0
16
3
Hamdii
#8P2JV92GL
11 5 061
2019-09-13 19:54:40
0
0
17
5
yassine
#8VPGRYRJV
12 5 058
2019-09-15 17:57:47
0
0
18
3
Elder
Yazeed
#8900LY9P
12 5 048
2019-09-15 11:57:24
0
0
19
2
new89
#80C0YV9GJ
11 5 029
2019-09-15 23:59:27
28
0
20 Elder
sfaxianou
#PQ82JRLJQ
11 5 024
2019-09-16 04:47:01
38
8
21
5
Co-leader
Amine
#P09P9YPU
13 5 017
2019-09-14 19:31:35
0
0
22
4
omega
#2QG8VVCLC
12 5 013
2019-09-15 12:38:23
0
0
23
4
byViruZz
#2R89C9CY2
12 5 006
2019-09-15 11:20:56
0
0
24
3
Elder
Splinter
#8JJ9R0GYV
11 4 976
2019-09-15 15:11:37
0
0
25
1
steelfaker
#9002GQGV
12 4 963
2019-09-15 20:01:07
0
0
26
1
Elder
Y.NEJI
#Q292P8YV
11 4 955
2019-09-12 12:54:02
0
0
27
1
Elder
omar
#YG2ULUJL
13 4 953
2019-09-15 23:51:43
0
30
28 Co-leader
AMIR ABBES
#82U9RPCV
13 4 946
2019-09-14 18:21:31
0
0
29 Elder
kiz
#YL98CC89
12 4 907
2019-09-15 20:50:38
0
0
30 Elder
decimo
#C9LQ8VVR
12 4 906
2019-09-15 15:47:54
0
0
31 abderrahmen
#2RP222CJV
12 4 906
2019-09-14 20:41:05
0
0
32 Mahmoud
#2G2VL0UU
12 4 887
2019-09-15 17:54:14
0
0
33 Elder
fms
#9YVGLV88
12 4 879
2019-09-15 11:19:11
0
0
34 idjebbio
#2JGPGVGUC
12 4 770
2019-09-15 21:27:07
0
0
35 Elder
☆_the_monster_☆
#9GC2CLUL8
12 4 717
2019-09-08 17:30:26
0
0
36 Elder
Omar
#2VP00PGCV
13 4 685
2019-09-05 15:28:29
0
0
37 mahmoud
#QUQJCCRV
11 4 628
2019-09-15 13:18:51
0
0
38 Elder
la7ir
#8JL8YQYQ
12 4 613
2019-09-15 14:58:26
0
0
39 Elder
AchrafJR
#8YG0GQYYR
12 4 575
2019-09-15 15:05:57
0
0
40 Co-leader
SkanDar
#VLGYPQG
13 4 501
2019-09-14 17:01:48
0
0
41 Elder
wajdi
#8YJRYU0LL
12 4 469
2019-09-08 14:10:55
0
0
42 Elder
MOHAMED
#2GYUCRLJ2
11 4 409
2019-09-15 12:33:38
0
0
43 hmd
#9GPJUGV08
11 4 384
2019-09-15 12:14:21
0
0
44 Elder
GHRIBI
#8YLJ2JLJG
10 4 362
2019-09-11 07:01:30
0
0
45 ملك تونس
#8UQCRCYQV
11 4 146
2019-08-28 16:48:46
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord