CROWN CHEST

#UULGG0

53 813

49 / 50

International clan. Be active and have fun! 我们是曾经排名第45的国际部落Crown Chest.我们都是极度活跃的狂热分子,欢迎加入我们的Q群237292014,一起探讨切磋。PS.部落不是YD,不要频繁出入。

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 53 813
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader Crown Chest
Phạm vi chiến tích 4 673 – 5 834
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 600
Elder 9
Co-leaders 18
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
总有刁民想害朕
#80PQPG9C
13 5 834
2019-06-17 08:38:32
76
0
2 Co-leader
豆豆
#VU2CULVG
13 5 721
2019-06-17 07:27:03
166
40
3
3
Co-leader
Ariix
#JG9G0C8
13 5 685
2019-06-17 06:44:11
18
40
4
1
Co-leader
结果我第一 又强又厉害
#28JVC29J2
13 5 614
2019-06-17 08:47:39
50
40
5
1
Co-leader
灰机丶会过丶
#8UCP02QU
13 5 613
2019-06-17 07:57:32
124
40
6
1
Co-leader
微笑仙
#JJJVP2LP
13 5 601
2019-06-17 04:55:39
39
40
7
2
Co-leader
北都
#PVJ8VL29
13 5 506
2019-06-17 08:48:16
52
50
8
1
Co-leader
泡腾片
#UG9RGLJ0
13 5 490
2019-06-17 05:50:05
10
40
9
1
Co-leader
执子之手与子对打
#YU00CGCY
13 5 477
2019-06-17 03:29:44
38
40
10 Co-leader
寻赎
#2QRLP0QGJ
13 5 424
2019-06-17 07:20:48
30
40
11 Co-leader
sky
#9CUVULPR
13 5 397
2019-06-17 06:00:56
40
40
12 Co-leader
柠檬没你萌❀
#JPUCRGQ
13 5 390
2019-06-17 03:09:26
70
40
13
2
Prince Singh
#2QPRYRQJ9
13 5 369
2019-06-17 05:05:18
28
40
14
2
MixKing
#82L0CCPRV
12 5 367
2019-06-17 07:26:36
28
40
15
3
Co-leader
我的小慧儿
#YULL9PU
13 5 355
2019-06-17 08:50:17
48
40
16
2
Co-leader
ren
#88Q8CJVC
13 5 326
2019-06-17 07:38:07
56
40
17 木茜贝尔
#J0VURQ9R
12 5 308
2019-06-17 07:51:26
0
0
18
3
Co-leader
呜哈哈哈哈哈
#8VJYVRGL
13 5 296
2019-06-17 08:34:55
46
60
19
1
Co-leader
三季稻
#9GGLQJ0PP
13 5 249
2019-06-17 08:14:48
160
80
20
5
Prof. Oak
#8L0RJGVU
12 5 238
2019-06-17 04:41:57
16
40
21
2
Elder
森刚
#28PQQQVRL
11 5 213
2019-06-17 04:32:18
20
40
22
5
MONSTER KILLER
#ULYLC8LP
12 5 194
2019-06-17 06:40:28
0
40
23
1
Elder
小飞象
#CYRPVG
13 5 177
2019-06-17 06:44:19
8
40
24
2
Co-leader
mz
#Q9LJRL8
12 5 172
2019-06-17 03:12:03
0
40
25
11
baTON4IK
#8LGLRLLQC
11 5 169
2019-06-17 07:33:27
26
40
26
7
Co-leader
shy lion
#P0Q9980
13 5 158
2019-06-17 03:49:52
18
40
27
4
Elder
skyliner
#2UGPJPJGL
12 5 137
2019-06-17 07:57:03
23
40
28 空の白
#208VQUQVR
12 5 131
2019-06-17 06:09:40
58
40
29
7
Elder
Tanish
#2P8U0CCC
11 5 127
2019-06-17 08:37:27
58
40
30
5
Ezio
#2PQCC9JY
11 5 115
2019-06-17 08:44:58
38
40
31
2
KING ERMIR 05
#9JQ09PQ00
12 5 111
2019-06-17 04:20:14
0
0
32 Elder
ryunosuke
#9UJVCGVVU
10 5 102
2019-06-17 08:36:41
20
40
33
3
Elder
never lose(・∀・)
#2QL0CRY9L
12 5 102
2019-06-16 21:59:13
0
0
34
1
棕色调
#8CRRC8GPC
12 5 051
2019-06-17 03:20:31
0
40
35
2
AGW
#PP0LRP2C
12 5 037
2019-06-17 00:11:09
10
40
36
2
MatiGamerXD
#2L9G20LC2
12 5 021
2019-06-16 23:35:48
0
0
37
3
:)
#2L0CPQ2Q
12 5 015
2019-06-17 05:28:02
10
0
38
4
Elder
清蒸小松鼠
#PPUJG9UR0
11 5 006
2019-06-17 03:30:49
0
40
39 daaniron
#9R2VVR9GG
11 4 967
2019-06-17 03:21:42
0
0
40
1
Manjit Singh
#9VGGGRYP
12 4 945
2019-06-17 06:41:04
30
40
41
1
Gorogly
#P2R0YC2Y0
10 4 923
2019-06-17 07:13:07
0
40
42
2
楚楚宝宝
#9RV8L0GQ
12 4 909
2019-06-17 08:16:41
68
50
43 Asir
#9J9UULCY8
10 4 895
2019-06-16 22:42:10
0
0
44
1
D_O_M_I_N_A_N_T
#2YYJRGP8R
12 4 844
2019-06-17 08:24:39
20
0
45
1
Elder
PatrollerZ
#8GC0QYCL
12 4 805
2019-06-17 07:15:02
98
40
46
1
Elder
cielencin
#YP92R2CU
11 4 788
2019-06-12 17:20:16
0
0
47
1
巴布韦
#V2CL2PR
12 4 752
2019-06-05 11:44:50
0
0
48
2
番茄
#9RLYVJPCP
10 4 706
2019-06-17 01:34:02
0
40
49 Leader
Crown Chest
#PCCY8JG
13 4 673
2019-06-13 12:23:01
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord