Dubai royale

#UQQ8CY

54 388

50 / 50

We’re a top tier clan looking for active and skilled members, to build and better eachother. Rules. Donate. Daily clan war. 🇦🇪

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 54 388
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader SAMDALF
Phạm vi chiến tích 4 418 – 5 867
Thông tin hội
Vị trí Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 153
Elder 29
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Elder
Ahmed Salah
#CGPYJ9P2
13 5 867
2019-07-17 21:26:22
390
240
2
2
Co-leader
tareq
#28Y9V8V89
13 5 772
2019-07-17 23:17:47
468
240
3
2
Neyzak
#VUPPG2LL
13 5 729
2019-07-17 15:48:14
62
160
4
3
Elder
maalouly
#882RG9PYG
13 5 700
2019-07-17 20:49:49
161
280
5
2
Elder
tooka
#PLPC88Q8
13 5 658
2019-07-17 21:48:55
396
280
6 Elder
UnLeAsHeD
#J8CCU22
13 5 604
2019-07-17 18:22:02
118
240
7
2
Elder
KingRusTi
#9L2LQ89J
13 5 557
2019-07-17 21:02:24
106
280
8
1
Elder
bigdaddy
#PQ2CCQGJ
13 5 548
2019-07-17 16:17:27
259
280
9
1
faisal
#8GCY22CQ
13 5 531
2019-07-17 19:19:27
184
240
10
4
Haris Sohail
#90P9ULC0
12 5 473
2019-07-17 19:37:33
432
320
11
2
Elder
Salshehhi
#R009JJC2
12 5 473
2019-07-17 20:15:59
148
120
12 Co-leader
aloushka
#PJ98J82R
13 5 440
2019-07-17 15:57:48
38
80
13
3
Elder
Rusti
#20UGGPL2J
13 5 425
2019-07-17 19:57:12
146
280
14
3
Elder
Gg Ez
#98QYL922
12 5 421
2019-07-17 17:14:34
68
160
15
3
Elder
Sigom
#8VCRQ9PR
13 5 414
2019-07-17 20:56:37
274
320
16
1
Elder
Keenu D. King
#U292VCQU
13 5 381
2019-07-17 20:11:13
214
280
17 Elder
II ScReam V
#82RLU29G
12 5 366
2019-07-17 13:24:42
152
80
18
2
Elder
Sandro
#89Q0RPRJ8
13 5 346
2019-07-17 17:16:43
92
200
19
2
Elder
shkroko
#Y2920889
13 5 344
2019-07-17 23:48:16
333
250
20
1
Co-leader
WizZard
#PCG80LC2
12 5 339
2019-07-17 20:22:46
204
200
21
1
Elder
KingMC
#2QLCYPG9Y
12 5 294
2019-07-17 11:36:19
68
200
22
2
Elder
abood_r8
#8GCY20Q0
13 5 252
2019-07-17 22:18:53
288
240
23
5
gpa2tet
#LLV99CG8
12 5 252
2019-07-17 18:22:55
126
200
24
4
Elder
Rabbit
#LLCQRP2C
13 5 242
2019-07-17 19:24:28
132
200
25
2
Elder
xDme
#RLCRRJG
12 5 203
2019-07-17 21:43:41
288
240
26
1
Elder
christian
#889GYC8RY
12 5 187
2019-07-17 22:23:09
172
200
27
2
Vicken
#PUPY2GG0
13 5 176
2019-07-17 15:46:53
82
40
28
1
Elder
Weehaa
#9CPV90LY
11 5 162
2019-07-17 21:56:44
44
240
29
3
Moh
#2RLYYQGY9
12 5 126
2019-07-17 21:54:49
28
0
30
2
Elder
Barbarossa
#2G909UVJ0
12 5 124
2019-07-17 14:58:26
18
40
31
1
Mn_Zy
#920C99GQR
10 5 089
2019-07-17 22:34:59
90
200
32
7
Rifath
#C2JRQR28
11 5 049
2019-07-17 19:23:44
280
240
33
2
AlmaRzouQi_777
#PGQL2QQV
12 5 038
2019-07-17 22:57:26
156
40
34 Super Huevo
#C2CPJVYY
12 5 037
2019-07-17 23:50:24
0
30
35
1
Elder
⚔Score⚔™
#9088UYYP
12 5 020
2019-07-17 21:36:47
172
40
36
1
Elder
Queen of oct
#P82QYRVL
13 5 006
2019-07-17 20:18:11
324
280
37 dark pr!ncę
#29G8RQGP8
12 5 003
2019-07-17 21:23:01
398
320
38 Leader
SAMDALF
#YPG9JG82
12 5 001
2019-07-17 16:33:13
30
40
39
5
SR4
#8RLLPYQV
12 4 993
2019-07-17 13:19:59
56
40
40
7
Elder
Elctron
#J2PUPUC
12 4 986
2019-07-17 12:25:09
302
240
41 Roo7alain
#L0Q0CY9R
11 4 950
2019-07-17 08:45:04
0
0
42
2
Elder
Phoenix Ak
#QQV02C2
11 4 936
2019-07-18 00:32:03
336
280
43
1
Elder
Relentless
#P0C8PQRQG
11 4 892
2019-07-16 23:04:24
0
0
44
3
Elder
pabalo escobar
#P9G2UCV9L
9 4 824
2019-07-17 18:23:29
148
240
45
1
zero
#U8JRRGV0
11 4 813
2019-07-17 21:42:03
0
0
46
1
اساطير اسيا
#PLPCV8YGP
10 4 802
2019-07-17 20:03:17
293
160
47 Dark Magic♠️
#PY2LVRYU
11 4 781
2019-07-17 17:14:42
8
0
48
2
supercell
#828J0Y88R
10 4 771
2019-07-17 17:25:33
236
40
49 Elder
KnightCrawler
#802VQP8CJ
13 4 666
2019-07-17 14:08:19
324
280
50 Elder
mesalali
#2PPUJLJJ
13 4 418
2019-07-17 14:10:10
146
200

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord