DragonesMX

#UPPLY

48 419

49 / 50

Creado Dia 18/02/16 ❤ Reload.

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 419
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader Chelito
Phạm vi chiến tích 3 683 – 5 462
Thông tin hội
Vị trí Mexico
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 428
Elder 15
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Reyes
#Y9VCCCLJ
12 5 462
2019-09-16 20:10:28
122
80
2
1
Alex
#299PRPG9
12 5 144
2019-09-17 05:00:33
76
120
3
1
GerardoP
#R9UYYUYC
12 5 057
2019-09-17 00:05:08
54
80
4
1
Leader
Chelito
#808UP2Y9J
12 5 035
2019-09-17 03:53:23
140
120
5
3
Lord Ulinux
#90JR2CCL0
11 5 029
2019-09-17 04:01:49
0
0
6
1
Deosheba
#LP2PQCCG
12 5 017
2019-09-17 00:01:14
0
40
7
3
Elder
Richard
#2JP2YCCJV
12 5 006
2019-09-17 06:09:48
18
0
8
1
Co-leader
El Pirrey
#2C9CUUQJ2
12 4 993
2019-09-17 02:54:53
78
120
9
3
Leandroo
#2PG09YJCV
11 4 992
2019-09-17 02:09:15
111
40
10
2
mrrcoo
#8LV2Q8JGC
11 4 990
2019-09-17 07:19:47
28
40
11 Jesc33
#20CY99R
12 4 969
2019-09-17 06:43:59
36
0
12
1
Elder
Cvazquez01
#2G0JLYC0Y
11 4 952
2019-09-16 04:43:22
0
0
13
1
Elder
Omar
#82YRR8YV2
12 4 896
2019-09-17 05:43:47
76
112
14 Elianlash
#2PYJJQRRC
11 4 885
2019-09-16 23:45:11
0
0
15
2
Elder
GusGus
#8QLJYGQ0L
12 4 881
2019-09-13 14:02:32
0
0
16
1
Co-leader
ManuelCg
#98QUGLP0G
11 4 845
2019-09-15 04:20:54
0
0
17
1
Roman_85
#PGLGJ02P
12 4 804
2019-09-15 23:28:40
0
0
18
1
Mr-Arellano
#2ULYGYP0Q
11 4 799
2019-09-17 01:58:52
0
40
19
1
Elder
Jarleth
#9YLL8LU8P
10 4 757
2019-09-17 05:26:31
82
0
20
1
Machoalfa94
#8C82GQL9R
10 4 731
2019-09-17 03:08:37
0
0
21
3
Elder
what up hoe
#9JJ00PUGQ
10 4 708
2019-09-17 07:06:04
102
40
22
1
gaurav
#CCLC9L9U
11 4 668
2019-09-13 06:33:41
0
0
23
1
Aggeler
#8VQLJ02L
12 4 631
2019-09-15 04:44:16
0
0
24
1
Elder
Rxtzx
#PLRYCPRP
12 4 630
2019-09-15 17:51:05
0
0
25
1
Elder
Reilly
#2VU2PCJ2
11 4 589
2019-09-15 05:29:44
0
0
26
1
Co-leader
Dean Winchester
#22QCPVCP
12 4 587
2019-09-17 02:42:22
165
120
27
1
Elder
Gavaldone
#2QYCV90UU
12 4 582
2019-09-17 03:26:20
27
80
28
1
Elder
GuztavoSwami
#90PGCQRQL
11 4 580
2019-09-17 01:54:46
1
0
29
1
emmett
#Y9JP08L9
10 4 523
2019-09-16 00:32:59
20
40
30
1
Co-leader
Xerick
#LLYJ8R
12 4 466
2019-09-14 00:37:29
0
0
31
1
la pe**a sucia
#9QCVGRUR
11 4 410
2019-09-16 16:44:22
0
0
32
2
ElTioZukulentho
#P0LYV00Q9
10 4 396
2019-09-14 20:38:14
0
0
33
2
Chavadeus
#9J822PJ0R
8 4 382
2019-09-17 00:39:12
0
0
34
1
Elder
Ruben
#20L0RPV8
12 4 371
2019-09-17 01:05:23
18
40
35
1
Padrini
#88LP9L8
10 4 361
2019-09-14 02:36:25
0
0
36
1
Elder
SK_NDR18
#98P2RJUPU
11 4 318
2019-09-17 04:01:00
148
120
37
1
E the barbarian
#9LUGRVUV
11 4 294
2019-09-06 11:14:05
0
0
38
1
BRAZ
#82VUYLV
11 4 286
2019-09-14 15:18:45
0
0
39
1
Elder
viner
#PU02R0L88
9 4 268
2019-09-16 20:52:00
36
40
40 diego.fl
#Y0C29RJ9Y
10 4 255
2019-09-15 14:52:03
0
0
41
2
Gera
#2GJGJYVL9
9 4 246
2019-09-16 15:38:20
0
0
42
1
Diaz:v
#229QRJV2J
11 4 220
2019-09-14 14:32:20
0
0
43
1
Elder
Dávila Iram
#YQ0UY9G
11 4 135
2019-09-12 14:00:00
0
0
44
1
King of kings
#8GLQ8C9P8
10 4 105
2019-09-17 04:01:02
0
116
45
1
Salmask
#VVYVPVQY
11 4 095
2019-09-17 07:27:11
62
40
46
1
Rex
#2QY0QG8J2
11 4 064
2019-09-16 16:07:54
0
0
47
1
Devil∆
#99JVVR98R
10 4 010
2019-09-15 15:33:18
0
0
48
1
MIGUELON
#QC9PPV88
10 4 004
2019-09-10 00:32:35
0
0
49
1
Đấu trường 12 Elder
CynthiaWalker
#V02C2VL0
10 3 683
2019-05-24 18:49:17
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord