100bra Yuca

#ULQ8U0

48 672

50 / 50

Reglas! Donar y Participar en las Guerras! De no participar en 3 Guerras corridas o estar inactivo por +7dias sera expulsado.

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 48 672
Chiến Tích Cần Có 3 000
Clan Leader SirRMOR
Phạm vi chiến tích 3 067 – 5 529
Thông tin hội
Vị trí Puerto Rico
Đóng Góp Mỗi Tuần 6 260
Elder 10
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
axelanthony
#9LVRLC0CP
12 5 529
2019-10-17 12:45:52
522
290
2
1
Elder
V!V!
#YJ92828R
13 5 370
2019-10-17 06:56:01
566
360
3
2
Elder
Ratix
#2C28088UV
13 5 305
2019-10-17 06:28:38
275
280
4
1
Elder
Victor_PR
#28U9PCVQR
13 5 292
2019-10-17 11:18:57
618
440
5
1
Leader
SirRMOR
#9JJ9U99V
13 5 283
2019-10-17 11:48:00
180
220
6 TrafalgarLaw
#28C09R9Q2
13 5 108
2019-10-17 10:44:53
286
320
7
1
Elder
Pocho
#82LJ20G8V
12 5 081
2019-10-17 02:59:35
46
40
8
1
Elder
BlackJoe
#9809QG92G
12 5 049
2019-10-17 03:57:18
236
280
9 raf1w3st
#Y29V2U20
13 4 937
2019-10-17 10:34:04
290
320
10
1
Joe2
#9GPL988V2
10 4 927
2019-10-17 12:43:38
24
330
11
1
Alex072
#9P8JQV8U
12 4 907
2019-10-16 15:55:17
158
0
12
1
John Wick
#9QULLRC2Y
12 4 906
2019-10-17 11:43:13
300
350
13
1
Elder
WILDFRED
#YVULC9YL
12 4 883
2019-10-16 15:40:44
198
200
14
6
Shadow Monarch
#29VRV2V8
13 4 861
2019-10-17 05:55:21
154
120
15
1
Co-leader
C.CRUZ
#8L02V098
13 4 861
2019-10-17 01:14:50
28
40
16
1
Daniel Eduardo
#8VU8G9YGG
11 4 850
2019-10-17 10:23:21
220
160
17
1
kleitos
#98QCVLVCU
11 4 791
2019-10-16 23:07:11
0
0
18
1
T0ngu!
#9G9CLG88C
12 4 781
2019-10-17 11:02:59
312
320
19
1
john4
#V88CR2QV
12 4 776
2019-10-16 16:27:57
10
40
20
1
SpaceMonkey172
#L2L9L009
11 4 748
2019-10-17 04:32:26
20
80
21
1
Luis Alexis
#GVY8UPCQ
12 4 566
2019-10-07 14:52:05
0
0
22
1
XxGENERALTONYxX
#8YLYJ020
12 4 554
2019-10-10 03:55:29
0
0
23
1
Domoxp24
#YLP02LPVJ
10 4 512
2019-10-17 06:17:20
36
80
24
1
Co-leader
forti
#LQQQCCQY
13 4 452
2019-10-16 22:56:23
84
120
25
1
Victor_Green
#JC0JJ0J
11 4 448
2019-10-16 22:22:19
20
80
26
1
Nat
#8PCR2P2UJ
10 4 445
2019-10-16 17:18:15
110
40
27
1
wafa_25
#QVGLYY2
10 4 436
2019-10-11 12:47:28
0
0
28
7
JAOS
#92LVGJ9UU
11 4 434
2019-10-17 12:04:34
642
80
29 SilverAxelxD
#P029VP0JR
10 4 367
2019-10-17 08:46:31
66
120
30 lnunezk
#2UCLLLUQ
12 4 366
2019-10-15 01:12:01
20
40
31 ALPHA JR.
#VUJJGYUR
11 4 345
2019-10-15 04:07:46
0
80
32 JRosado-PR
#L8P9VVJG
12 4 334
2019-10-16 01:22:30
36
120
33 eroz
#9L8RP09PP
10 4 332
2019-10-16 00:41:32
0
0
34 muffinmikes
#PJPLQVVQ
12 4 272
2019-10-17 06:01:24
170
390
35 Elder
dartchic15
#80GJQVRVG
12 4 243
2019-10-14 16:59:31
0
40
36 -zeus-023
#2C8YQ8P2
12 4 219
2019-10-05 18:05:21
0
0
37 3$t3ban
#PGJ09G89Y
9 4 174
2019-10-16 05:21:12
8
0
38 Tedrum
#9YUQVJRCG
11 4 144
2019-09-10 19:57:10
0
0
39 Elder
Lespier
#20Y0V2VYG
12 4 101
2019-10-15 07:09:01
18
40
40 Elder
PePe
#YY8G9Y2R
12 4 017
2019-10-17 10:33:19
68
200
41 Elder
predreamer
#PGRY9G9PV
11 4 014
2019-10-17 05:01:31
270
240
42 SNAKE
#PQ8V9YVJ
11 4 000
2019-10-02 03:45:22
0
0
43 Đấu trường 12 Joito
#822VRJ
12 3 953
2019-10-16 15:34:18
52
40
44 Đấu trường 12 FORLAN
#L2LGQQ89L
8 3 844
2019-10-06 18:20:21
0
0
45 Đấu trường 12 Charles
#Y2LUG80VQ
10 3 796
2019-10-17 09:22:51
37
120
46 Đấu trường 12 JuanFalcon
#2V0PLL8V
10 3 636
2019-09-29 20:24:52
0
0
47 Đấu trường 11 frijolito
#8VR2PPG9C
9 3 575
2019-10-17 01:16:35
160
240
48 Đấu trường 11 Buena suerte
#20RGC0V8Y
10 3 317
2019-10-16 16:57:25
20
0
49 Đấu trường 10 Ghunfys
#LP22JR2U
10 3 230
2019-10-11 18:45:08
0
0
50 Đấu trường 10 Luis Angel
#YVQ9RVCC
10 3 067
2019-10-10 22:27:20
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord