danske

#UJQG09R

51 331

50 / 50

Velkommen. regler: Deltag gerne i wars og deltager man så spiller man ALLE 4 kampe. Vær aktiv og hold en god tone. ENJOY!

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 331
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader sorteLyn
Phạm vi chiến tích 3 966 – 5 606
Thông tin hội
Vị trí Đan mạch
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 210
Elder 12
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Chubby T
#8PQUJU0CV
13 5 606
2019-10-22 14:10:22
117
180
2 Co-leader
Bassefar1337
#9C8J8Q2Q2
12 5 535
2019-10-22 13:26:53
100
160
3 Elder
bleedblue75
#QJJYPP2
13 5 472
2019-10-22 04:11:55
60
80
4
1
Leader
sorteLyn
#2YPR2Q0UJ
13 5 443
2019-10-22 15:44:47
178
120
5
1
Co-leader
MalangaPanga
#22P220CL8
13 5 405
2019-10-22 15:39:02
303
130
6 superonkel
#YC0U2VQ
13 5 377
2019-10-22 15:54:54
136
120
7 Elder
nykriger...
#2R8CVPQQP
13 5 331
2019-10-22 14:14:18
180
160
8
3
Elder
==elquz
#82Y8G8GCG
12 5 224
2019-10-22 10:13:25
90
80
9
1
Elder
Darket
#QY09PP9R
12 5 197
2019-10-22 05:19:36
56
120
10
1
Avocado
#2QY92QL0L
12 5 161
2019-10-22 15:06:05
82
160
11
1
Elder
Hanne
#2JYCJ88VL
12 5 159
2019-10-22 14:58:53
46
160
12 Sir Rinder
#2P2YYJ9CG
12 5 122
2019-10-22 05:51:27
108
80
13 Elder
MG Larsen
#P0UP9LR9
12 5 106
2019-10-22 15:17:47
156
120
14 Co-leader
jeanette
#PGVCQ8JP
12 5 106
2019-10-22 15:58:06
76
80
15
7
Elder
dronningen
#2PQRRLYVY
12 5 091
2019-10-22 12:36:53
108
0
16
1
Elder
anders
#GJQ9PJU
12 5 086
2019-10-22 15:46:53
56
110
17
2
Ari0n
#UVPCQ89
11 5 052
2019-10-22 10:08:21
40
140
18
2
Co-leader
mvsinga
#8G02VGJV
12 5 036
2019-10-21 21:12:15
38
40
19
1
Mike
#98PPPYC
12 5 022
2019-10-22 13:13:34
116
160
20
1
king Zeus
#2UV0VLJ29
12 5 022
2019-10-21 10:31:10
0
40
21
5
igsgarrido
#LCQ90YP
12 5 004
2019-10-22 12:33:44
0
0
22
1
Sanshimagic
#PYYL8QY8J
10 4 976
2019-10-22 14:07:48
124
120
23 Kerfi
#2U82YJG
12 4 953
2019-10-20 10:37:21
0
0
24 hans
#2JUJ2GC99
11 4 920
2019-10-22 15:33:07
60
120
25 Elder
Janni
#2U88YVRLG
12 4 867
2019-10-22 07:51:39
87
120
26 Elder
Mionic
#8RL9V9GL8
11 4 839
2019-10-22 14:57:49
104
160
27 mathias.DK
#2G8JC2U8U
11 4 828
2019-10-22 13:51:01
8
0
28 østerbye
#2U90LRQ9C
10 4 750
2019-10-22 15:31:03
48
80
29 xDrag
#28PVV22LQ
11 4 722
2019-10-22 15:36:16
154
120
30 xDTrex
#QG9RGPJJ
10 4 722
2019-10-22 09:49:18
189
120
31 MasiveMax
#Y0C8V0GV
10 4 720
2019-10-21 19:28:14
0
0
32
1
Vic;)
#R208RCPQ
10 4 683
2019-10-22 13:03:47
10
0
33
1
Elder
Chalze
#8QLPRGLY
12 4 677
2019-10-22 12:16:48
58
120
34
1
Bzaookz
#PQPVU9YQ8
10 4 663
2019-10-22 14:08:48
127
80
35
1
hotdog pirates
#2RCUUYRY
10 4 635
2019-10-22 13:20:06
98
80
36
5
TBS-RK
#Y02L2JG8C
8 4 634
2019-10-22 15:56:40
0
0
37
2
dad
#YRVRJRGYP
9 4 631
2019-10-22 16:08:35
3
0
38
2
rune
#YYLP8VLC
10 4 621
2019-10-22 15:43:03
140
80
39
2
Strutsegg
#P0LR8LVPJ
10 4 617
2019-10-22 15:44:36
94
120
40
1
diablo
#YLCJ9LP
12 4 607
2019-10-22 10:23:13
54
0
41
3
patrick
#9U9VR0CU
9 4 584
2019-10-22 09:41:55
8
40
42
2
warirer p
#20V8GQ2
11 4 556
2019-10-22 10:33:27
38
80
43
1
frederik
#QGUCL0
12 4 467
2019-10-12 11:16:26
0
0
44 mallaxir
#9QYUYULLY
10 4 377
2019-10-22 05:22:05
0
0
45
2
Adam219
#C9QPYLLL
11 4 340
2019-10-13 15:14:44
0
0
46
2
maja
#PRJUUJGGV
10 4 339
2019-10-22 15:44:19
152
40
47
2
benjamin
#Y2J20Q2RP
10 4 329
2019-10-22 12:35:09
50
0
48
2
omsen
#PLVU9CRLG
10 4 214
2019-10-22 09:20:21
144
120
49
2
hunter
#PGJP0RJ2Q
10 4 049
2019-10-22 12:11:36
122
80
50
2
Đấu trường 12 Elder
Chriszh
#L82CGGPU
12 3 966
2019-10-22 15:16:17
144
160

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord