best tunisia

#UCQRVCU

48 398

46 / 50

tkoun actif w t3awin s7ebek mar7ba bik tcherik fil guerre til3abha obligatoire

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 398
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader Amine
Phạm vi chiến tích 3 083 – 5 219
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 999
Elder 31
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
AMIN MANAI
#22GUG9GYU
12 5 219
2019-09-16 12:17:13
38
0
2
1
Elder
haroun
#89YJ0P8P0
12 5 187
2019-09-15 20:25:50
0
0
3
2
Leader
Amine
#9QJY99Q0R
12 5 133
2019-09-16 16:34:17
166
60
4
1
Elder
SAGON
#2PRY0VG08
12 5 109
2019-09-15 22:47:20
0
0
5
1
Co-leader
youssef
#922RLPU0U
12 5 086
2019-09-16 15:49:16
164
90
6
4
Co-leader
narcisse
#228QJPPLU
13 5 039
2019-09-16 17:03:59
80
40
7 Elder
Revival praise
#R0VQYG90
11 5 033
2019-09-15 17:37:50
0
0
8 Co-leader
s.a.b.ê.r.
#29L2RCQQ2
12 5 017
2019-09-12 12:52:04
0
0
9 Elder
gha
#YGJQUUUR
10 5 014
2019-09-12 14:58:36
0
0
10
6
Co-leader
.....h
#2LL2GCRLV
12 4 975
2019-09-16 17:06:59
48
40
11
2
Co-leader
mahmoud
#8JCLU00QC
11 4 959
2019-09-16 16:53:06
46
80
12 Elder
golem
#PYPYLY08
11 4 950
2019-09-16 16:44:21
30
10
13
1
Elder
totti
#8RYLQVVG2
11 4 947
2019-09-16 14:54:14
0
40
14
1
Co-leader
patron
#29YUPYR29
11 4 922
2019-09-16 15:53:51
80
60
15
2
Co-leader
SABLITO
#9VVVGVCCV
10 4 918
2019-09-16 16:10:13
54
40
16
5
Elder
Mr.Lucky
#920C0VUQ8
11 4 904
2019-09-16 05:45:02
8
40
17
1
Co-leader
amir
#98P0J0UY2
10 4 885
2019-09-16 13:33:39
17
40
18 Elder
t7chelek
#P0GQLRR8G
10 4 822
2019-09-14 11:46:57
0
0
19 Elder
哈哈哈
#Y28JR9GJ9
10 4 822
2019-09-15 00:44:18
0
0
20 cesar
#8LQPCYPGY
11 4 818
2019-09-09 13:46:14
0
0
21 Elder
sa7a sa7a
#9U0RC92JG
10 4 745
2019-09-16 14:45:44
0
0
22 Elder
fahmi
#9JRLRCJRC
9 4 730
2019-09-16 11:47:22
30
79
23 No Mercy
#8Y92Y2R09
10 4 719
2019-09-16 02:28:22
16
0
24
1
Elder
wael.rb
#809VLQGR0
11 4 667
2019-09-08 13:41:17
0
0
25
2
Elder
FARES
#90CCUCV80
10 4 646
2019-09-15 15:59:14
0
0
26
2
Elder
وطواط
#99U8LCC0U
10 4 635
2019-09-16 12:16:45
0
40
27
2
Elder
kingsat
#PJCJLQYLJ
9 4 633
2019-09-15 13:07:53
0
0
28
2
Elder
youssef
#P9Y0G899U
9 4 601
2019-09-16 14:01:26
16
80
29
5
Elder
khaled
#8LP0UQLUR
10 4 582
2019-09-16 13:26:33
18
40
30
1
Elder
K'ld
#P2VVUCYGP
10 4 580
2019-09-08 08:41:46
0
0
31
1
Elder
barahim
#8VGGL8GUG
11 4 564
2019-09-16 10:05:38
40
40
32
1
Elder
youssef
#99YJU8PLG
9 4 554
2019-09-16 08:39:09
48
40
33
3
Elder
باتمان
#PYPJGRQRG
9 4 536
2019-09-16 16:04:35
8
40
34 Elder
yoyo
#82YR0GUJR
10 4 522
2019-09-11 15:43:25
0
0
35 Elder
ahmed
#2GP22UQY0
10 4 519
2019-09-12 08:39:18
0
0
36
1
mohamed gamer
#8L0CVV0YG
11 4 481
2019-09-10 17:24:07
0
0
37
1
Elder
Hamza EST 2
#V0CRVP0G
11 4 476
2019-09-14 20:42:43
0
0
38
1
Elder
yessine
#9GQ2G8YV8
11 4 452
2019-09-16 17:11:56
0
40
39
2
Elder
miga youssef
#89U0V0PUR
10 4 345
2019-09-15 09:09:56
0
0
40
2
khãlílMän
#LRGLG9Q8
10 4 306
2019-09-16 07:58:23
16
0
41
2
Elder
omar.med
#PGY99PP99
10 4 283
2019-09-10 14:24:34
0
0
42
2
fayez
#8GYJ20CCU
11 4 274
2019-09-10 17:05:01
0
0
43
2
Elder
brahim
#PPCVP0PJC
9 4 178
2019-09-16 08:21:08
0
0
44
2
Elder
drangle
#80JCYRCVG
11 4 096
2019-09-10 04:40:31
0
0
45
2
Đấu trường 12 Elder
houssem
#90VUVUY9L
9 3 943
2019-09-15 12:27:47
0
0
46
2
Đấu trường 10 Elder
Elyess
#YJ2GY82QG
9 3 083
2019-09-16 16:50:47
76
60

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord