TRiangle

#UC22CQ0

52 317

43 / 50

⭐️TRiangle⭐️لا تشارك في الحرب حتى تحصل على بطاقات جيدة، Do not participate in war unless you have good cards. 🇩🇿JUST ONE RULE

Nhận Vào Hội
Thành viên 43 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 317
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader jrendou
Phạm vi chiến tích 3 825 – 5 900
Thông tin hội
Vị trí Algeria
Đóng Góp Mỗi Tuần 12 892
Elder 32
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Joe dirt
#L8PRUQRG
13 5 900
2019-07-21 19:27:27
794
600
2 Co-leader
LE FABULEUX
#2YR02JLJ0
13 5 744
2019-07-21 00:31:50
542
470
3 Co-leader
Technician
#2YR09Q02R
13 5 695
2019-07-21 19:08:32
1211
600
4 Co-leader
NãSã
#9LG2GLYRR
11 5 677
2019-07-21 18:30:28
118
360
5 Co-leader
midi07
#YV0VP9LP
13 5 606
2019-07-21 13:55:10
102
200
6 Elder
youcef babo
#9UQGLCYV
12 5 533
2019-07-21 17:19:11
774
240
7
3
Co-leader
LELOUCHE
#2C28U8C0Q
12 5 471
2019-07-21 19:08:57
894
760
8
1
Elder
Colossal!
#9R899YL2
13 5 464
2019-07-21 09:19:20
446
480
9
4
Elder
*_ LDC _*
#2YUYLVPR0
12 5 436
2019-07-21 19:37:47
406
240
10
1
Co-leader
ZeD
#2CPUQ9YQ
13 5 394
2019-07-21 11:47:21
244
360
11
3
karimos
#8VPV2CLVR
11 5 389
2019-07-21 10:45:00
0
160
12
1
Elder
rayane rbk
#2RCUL9UCV
12 5 377
2019-07-19 23:55:52
124
160
13
1
Elder
pain
#2JCJ8GC9J
12 5 365
2019-07-19 15:12:17
270
200
14 Leader
jrendou
#P98GU0PYP
11 5 317
2019-07-21 13:21:43
490
470
15 Elder
dammn son
#8VYQUJU9G
11 5 314
2019-07-19 14:50:59
50
120
16 Fostox
#98V0JCYQ8
12 5 301
2019-07-21 18:35:59
40
80
17
1
Elder
كرنطيطة
#8LJVY0G9
12 5 299
2019-07-21 11:22:35
364
640
18
1
Elder
sofiane
#98JU8Q00C
11 5 260
2019-07-21 18:00:22
333
580
19
1
Elder
deaxion
#8CC9Y9QQR
11 5 160
2019-07-21 16:48:42
500
640
20
2
Elder
i'm_ur_boss
#RLRQ9ULJ
12 5 149
2019-07-21 17:52:40
348
510
21 mou7a
#9CYJRQ298
11 5 113
2019-07-21 18:58:15
28
40
22
3
Elder
DxmnH(a)di❌
#2R20GVGGU
12 5 110
2019-07-21 15:16:08
477
120
23 Elder
jey
#PGCLCJJP
12 5 082
2019-07-21 19:36:05
8
40
24
2
Elder
L'ORGUEILLEUX
#8GYYQV0UV
12 5 072
2019-07-14 12:44:52
0
0
25
4
Elder
don
#90Y9QPCQP
11 5 066
2019-07-21 19:36:50
732
640
26
3
Elder
kuprettt isback
#9CR0LYVG
12 5 065
2019-07-21 04:53:30
326
360
27
3
Elder
Samiroux ™
#8VLQJ28L
13 5 033
2019-07-21 18:33:10
708
560
28
3
Elder
Le Tenebreux
#GPUJV9QQ
12 5 017
2019-07-14 13:23:21
0
0
29
2
Elder
♠⚠YAKILLER⚠♠
#2RRLCL028
12 4 949
2019-07-21 01:02:24
68
120
30
4
Elder
sub-zero
#220L0LV0V
11 4 929
2019-07-21 18:32:01
304
382
31
3
Elder
ŐnižuķĀ
#VL0PQPVJ
12 4 919
2019-07-10 10:56:42
0
0
32
3
Elder
Ab*_*Dou
#8CUPQ00UC
10 4 906
2019-07-21 18:58:54
672
560
33
3
Elder
smigul
#90PCCRU88
11 4 826
2019-07-01 10:11:02
0
0
34
3
Elder
king98
#8QVLQQ9L
12 4 765
2019-07-18 18:08:45
0
0
35 Elder
♠️the dentist♠️
#882VUPPJ
9 4 727
2019-07-21 17:24:59
327
520
36
4
Elder
tox
#9LRC9V9L9
9 4 723
2019-07-21 09:03:15
337
560
37
4
Elder
ABDALRHMAN
#982PRYV0
12 4 670
2019-07-04 11:23:51
0
0
38
4
Elder
the kîng
#92G8Y00CC
11 4 629
2019-07-02 21:16:23
0
0
39
3
Elder
☆khalil☆
#22VJR9LQ8
11 4 562
2019-07-07 20:27:12
0
0
40
3
Elder
$ GTA $
#Q9RRJ8VU
11 4 558
2019-07-11 04:13:17
0
0
41
3
Elder
zinou dz
#929QCGYRQ
11 4 385
2019-07-20 23:32:48
86
160
42
3
Đấu trường 12 Elder
okba
#PVLJPV20Y
9 3 843
2019-07-21 18:32:57
68
160
43
3
Đấu trường 12 Elder
Mayno
#P0V2RL8RY
10 3 825
2019-07-21 19:28:19
81
200

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord