ARAB LEGEND™

#U9Q92Y

48 543

47 / 50

welcome to ARAB LEGEND™ ❤️❤️❤️❤️ ARAB LEGEND™ 2 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Đóng
Điểm của hội 48 543
Chiến Tích Cần Có 4 900
Clan Leader abo_od
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 504
Thông tin hội
Vị trí Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 490
Co-leaders 44
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Hamad_Don
#22YCP2J08
13 5 504
2 752
514
0
2
2
Co-leader
UAE-MaRShaL
#820P8P0Q
13 5 267
2 633
150
0
3
1
Co-leader
al3raaf2000
#20RRUYCL
13 5 246
2 623
222
0
4
2
Co-leader
Bo7amdan
#P0JGL998
13 5 213
2 606
339
0
5
5
Co-leader
DMaR
#82LYUGG
13 5 125
2 562
144
0
6
1
Co-leader
M.A
#GG298Y8
13 5 109
2 554
130
0
7
1
Co-leader
ADMIRAL
#9J90LVL
13 5 102
2 551
266
0
8
9
Co-leader
BooOooM
#RR98VYR
13 5 069
2 534
432
320
9
4
Co-leader
Albaroon
#RCJLP8P
13 5 039
2 519
278
0
10
1
Co-leader
MR.KILLER
#8G2JQ0RV
13 4 931
2 465
108
160
11 Co-leader
under5ky
#8QG8V8LR
13 4 911
1 227
362
400
12
7
Co-leader
ALSELEE6
#JLPGYG0
13 4 902
1 225
126
0
13
2
Co-leader
s3eed13
#LVL8VG02
13 4 834
1 208
509
480
14
2
Co-leader
عيسئ الشامسي
#2JVCJ20V
13 4 820
1 205
470
0
15
3
Leader
abo_od
#8G2YPCJY
13 4 816
1 204
484
560
16
2
Co-leader
tommynick
#2CQPQC02
13 4 812
1 203
60
120
17
3
Co-leader
FaresAl3
#QRJCC8QU
12 4 743
1 185
218
400
18
2
Co-leader
☠️
#8URYGYPU
13 4 742
1 185
213
0
19
2
Co-leader
Almozaki
#82GLL9CG2
13 4 727
1 181
183
80
20
4
Co-leader
Al3bidly
#8Y2RPJV
13 4 677
1 169
78
280
21
1
olitilo
#8LUCLCCG
13 4 663
559
130
40
22
5
Co-leader
الرياشي
#G82LVLLP
13 4 659
559
488
0
23 Co-leader
ABO SMRA
#9LQP0VUQ
13 4 651
558
170
400
24
5
Co-leader
Tamim
#2JYCLYQ
13 4 608
552
136
240
25 Co-leader
ibm_em
#9000QUYQ
13 4 607
552
16
280
26
4
Co-leader
Esoo
#9UV2JCR9
12 4 543
545
30
80
27
1
Co-leader
memo
#82VCP29L
13 4 534
544
242
360
28
7
Co-leader
tammam
#Y9P80RP
12 4 531
543
0
120
29
1
Co-leader
dxb
#92CL98V
13 4 530
543
0
0
30
1
Co-leader
ابو عبدالله 3
#QR8L008Y
12 4 500
540
122
340
31
1
Co-leader
MRJoKeR
#YV8RURRG
13 4 496
449
86
0
32
1
EmaD
#88RQLP0GV
12 4 494
449
130
520
33
1
Co-leader
Desert Prince
#L92RJJ09
13 4 490
449
0
0
34
5
Co-leader
⚽⚽OMAR BASHA⚽⚽
#2RYU2Q2G
12 4 484
448
112
400
35
3
Co-leader
Alexander
#89C8LYLJ
13 4 441
444
120
400
36 Co-leader
Rashid 85
#8P9JRJUR
13 4 374
437
60
320
37
3
Co-leader
THE DISASTER
#98JQJGJC
13 4 346
434
340
520
38
1
Co-leader
BRLENI
#UV0GCC
13 4 342
434
68
320
39
2
Co-leader
فهد العامري
#9UGGLUJY
13 4 337
433
58
200
40
2
Co-leader
سهيل الكتبي
#8GPG22C8
13 4 231
423
0
0
41
2
Co-leader
عالي مستوااه
#QQGVJUP
13 4 202
126
0
0
42
2
Co-leader
saeed ss
#RJ98GLR
12 4 153
124
40
80
43
3
Co-leader
azooz_ha
#LUPQPYLJ
12 4 133
123
0
0
44
1
Co-leader
omar
#8UVURPQ9
12 4 112
123
30
150
45
2
Co-leader
Al-Bayraq
#2JY9LLPGL
12 4 065
121
40
40
46
2
Co-leader
alsuwaidi
#2LR208CY
12 4 004
120
0
0
47
2
Co-leader
azooz_ha
#2L8G0CQPV
12 4 001
120
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord