zla zalfija

#U9CV8

51 661

40 / 50

Podanici zle zalfije!Croatians only. 18+ War Clan. Min. 50 wdw. ako nemate tih 50 ne salji jebeni req!

Nhận Vào Hội
Thành viên 40 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 51 661
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader miha1202
Phạm vi chiến tích 4 395 – 5 905
Thông tin hội
Vị trí Croatia
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 852
Elder 7
Co-leaders 18
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
CoC
#2CPYJPGJQ
13 5 905
2019-10-21 14:28:35
78
80
2 azriel
#82R8ULPQC
13 5 545
2019-10-21 10:13:54
16
40
3
3
Co-leader
bely
#GJP99L8V
13 5 539
2019-10-21 14:03:08
138
40
4 Co-leader
pero2812
#8PVUG08U
13 5 513
2019-10-21 15:03:27
106
80
5
2
Co-leader
Jopit
#CCVCY2R
13 5 491
2019-10-21 10:44:48
20
40
6
1
Co-leader
zokac
#28GLG8LV
13 5 486
2019-10-21 12:50:24
134
80
7
1
Co-leader
BIGBADWOLF
#9YRP02QY
13 5 440
2019-10-21 13:27:54
48
40
8
1
Elder
Dr. Duck
#U28R9V
13 5 436
2019-10-21 10:06:19
38
40
9
1
Co-leader
Kidn3y
#88VLRVUR9
12 5 400
2019-10-21 14:09:09
40
40
10
1
Co-leader
Ifchinjo
#99LQVUYUY
13 5 390
2019-10-21 14:26:22
160
80
11
1
Elder
macek mali
#2QUU8RRV2
12 5 390
2019-10-21 14:36:34
82
80
12
7
Elder
looka
#Y2PPLU9G
12 5 386
2019-10-21 13:20:44
30
40
13
1
ToxicSolider
#2G89PC9GY
12 5 307
2019-10-21 15:07:50
16
40
14
3
Co-leader
angrypepper
#2C0CUC929
13 5 307
2019-10-21 13:54:54
104
80
15 Co-leader
pantagruel
#89JLCLUVV
13 5 296
2019-10-21 13:59:22
38
60
16
5
BrunoPelikrunko
#8RPPGV2RL
12 5 237
2019-10-21 14:51:16
44
80
17
1
Co-leader
..Maki..
#2RVU9LQ9
13 5 236
2019-10-21 12:36:33
10
40
18
2
Co-leader
$Sale$
#2QYLJR8GU
13 5 236
2019-10-21 12:13:17
10
40
19
6
Elder
Lukaa
#8ULRUUGC
13 5 233
2019-10-21 14:28:41
26
80
20
1
Co-leader
《☆Nope☆》
#2PPGQPGP
13 5 215
2019-10-15 18:40:06
0
0
21
2
Co-leader
Bosenoge
#90Q8C9QG2
13 5 207
2019-10-21 13:10:27
80
40
22
2
besni
#RJYLJCU2
12 5 200
2019-10-21 09:38:26
0
0
23
1
baksuzinho
#98YGRGRCV
12 5 196
2019-10-21 08:28:11
10
40
24
8
John710
#2UVPRJVJ
12 5 184
2019-10-21 14:26:22
20
40
25 Elder
taky
#92PQU8LC8
12 5 101
2019-10-21 07:27:22
10
0
26 Co-leader
zeleni zub
#80CUV8C9G
13 5 069
2019-10-21 15:07:54
162
80
27 d3m0n
#8P9PUR80J
12 5 062
2019-10-21 11:21:40
40
40
28 Marko
#JCJ9LCVY
13 5 056
2019-10-21 14:47:59
8
40
29
4
Elder
<Fake|BrunoTR>
#288JGQ98Y
13 5 051
2019-10-21 14:01:54
96
40
30
1
Elder
Avgvstvs
#88P0UGC9Q
12 5 005
2019-10-21 13:26:09
20
40
31
1
Co-leader
Shadow
#2VYCL20UL
12 4 975
2019-10-21 11:34:20
28
80
32
1
Co-leader
Dádò77
#8GUUQVQGC
13 4 951
2019-10-21 14:42:01
96
120
33
1
Co-leader
mïľjåç
#8GRLG9CC9
13 4 928
2019-10-21 13:44:35
50
72
34 Leader
miha1202
#822YV22
13 4 894
2019-10-21 15:06:56
26
40
35 Nole
#U2V28P0Y
13 4 807
2019-10-21 13:30:02
68
80
36 zLo
#9PCQCLRYJ
12 4 745
2019-10-21 11:47:38
0
0
37 Davor
#8U2YVUQJU
12 4 732
2019-10-20 11:48:41
0
0
38 cyberjunky
#89V8UJGC
12 4 606
2019-10-21 08:26:39
0
0
39 janking28
#99VCGY0JC
12 4 530
2019-10-20 03:41:03
0
0
40 kiks1908
#82RCGGPGL
12 4 395
2019-10-20 16:11:25
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord