K4K

#U0YLYUL

23 860

28 / 50

our priority is to donate cards. keep 'em coming!

Nhận Vào Hội
Thành viên 28 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 23 860
Chiến Tích Cần Có 1 400
Clan Leader k4k
Phạm vi chiến tích 1 023 – 4 967
Thông tin hội
Vị trí Philippines
Đóng Góp Mỗi Tuần 812
Elder 4
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
gelo
#9928YLJJ
12 4 967
2019-08-25 10:07:55
230
280
2 Co-leader
sherWIN
#8YYLLJ22
12 4 333
2019-08-25 12:33:17
238
260
3 Leader
k4k
#YC000L8U
12 4 253
2019-08-25 13:55:22
250
252
4 loraks
#R0GYUUJP
11 4 179
2019-08-19 16:22:18
66
0
5 Đấu trường 12 kurimaw
#LL2YUJ82
11 3 717
2019-08-18 05:37:52
0
10
6 Đấu trường 11 Co-leader
Melk4k
#9RCY00LR
10 3 437
2018-06-08 17:51:37
0
0
7 Đấu trường 10 Котик мяу!:)
#22VL2Q28C
10 3 121
2019-08-20 15:19:04
28
10
8 Đấu trường 10 alysa
#9LVCRC0V2
8 3 031
2019-08-16 07:53:51
0
0
9 Đấu trường 8 Shaina
#LYPC9RC8
9 2 459
2017-06-23 17:42:09
0
0
10 Đấu trường 8 MamaFufuu
#PUGCLJV
8 2 336
2017-05-24 05:57:18
0
0
11 Đấu trường 7 Co-leader
AlexanderMen
#9PR89PQY
8 2 193
2017-10-04 09:26:47
0
0
12 Đấu trường 7 Co-leader
k4k gaddiel
#GVCGYP82
9 2 166
2018-03-17 07:02:49
0
0
13 Đấu trường 7 Unknown
#9VLPC9PU2
7 2 149
2019-07-26 02:53:33
0
0
14 Đấu trường 6 Katz
#9PV0Y0C2U
6 1 916
2019-06-05 11:33:00
0
0
15 Đấu trường 6 Bulls Eye
#YQPCCGUU
7 1 817
2017-01-24 22:38:00
0
0
16 Đấu trường 6 Co-leader
kulas k4k
#P8RYRY8Y
8 1 776
2018-03-22 10:19:00
0
0
17 Đấu trường 6 Co-leader
Thehandsome
#PUR92VPV
7 1 692
2016-12-08 17:11:53
0
0
18 Đấu trường 5 Elder
Joshua
#2P99PQRU
6 1 677
2017-05-11 08:25:28
0
0
19 Đấu trường 6 shin
#8U28YJC9R
7 1 667
2017-10-31 01:22:31
0
0
20 Đấu trường 5 Elder
mafh
#J8RY0VRV
6 1 596
2017-02-23 05:01:46
0
0
21 Đấu trường 5 breaker`s Lab
#GL2C20V
6 1 577
2018-10-31 03:08:59
0
0
22 Đấu trường 5 JERILDIAZ
#9JP2V0UYC
6 1 565
2018-06-20 02:10:30
0
0
23 Đấu trường 5 Elder
PREDATOR
#9GCGG80QR
5 1 415
2018-05-13 03:41:08
0
0
24 Đấu trường 5 Blu3M4n1418
#PJ0LR99
6 1 381
2016-12-23 08:49:59
0
0
25 Đấu trường 5 Jepoy
#Y2PYJRQL
6 1 379
2016-12-26 15:33:41
0
0
26 Đấu trường 5 Gabgab
#88C0GJJ0V
7 1 304
2019-08-15 11:44:21
0
0
27 Đấu trường 4 LazerPrank
#29LPCGYQ
5 1 126
2016-12-10 15:29:11
0
0
28 Đấu trường 3 Elder
Ninja
#92002QC9G
6 1 023
2018-07-03 11:33:44
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord