ОАО "Замес"

#U0V2VJV

43 112

27 / 50

война-вт.вскр.в 22.00 по мкс.Бой только после друж.трен.иначе👞кик.Старик от 400д.+войны.Сорук по доверию.мат-кик.Good luck⚔️⌚️

Nhận Vào Hội
Thành viên 27 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 43 112
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader artem
Phạm vi chiến tích 4 046 – 6 012
Thông tin hội
Vị trí Nga
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 266
Elder 4
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
artem
#8QUVLUGU
13 6 012
2019-08-21 21:39:31
458
280
2 Co-leader
БатяняКомбат
#8LRR8CP8
13 5 766
2019-08-21 21:25:10
406
360
3 Co-leader
Danay
#82YCY2Q2
13 5 665
2019-08-21 20:57:07
476
320
4 Co-leader
Андрей
#9CGCGPPG
13 5 478
2019-08-21 18:32:37
378
350
5 Co-leader
Роман
#9PV2UYCR
13 5 386
2019-08-21 09:12:57
146
160
6 Co-leader
zlobnij_mel
#29L228Y8
12 5 366
2019-08-19 22:10:44
10
40
7 Co-leader
[email protected]
#P0YCC2YV
13 5 349
2019-08-20 21:36:28
106
120
8 Co-leader
FaceКонтроль
#2CVCQL89
13 5 346
2019-08-21 21:26:39
178
240
9 pavuk
#22YV2JRVQ
11 5 108
2019-08-21 18:25:59
148
120
10 Co-leader
Романовъ
#2VCJCRV2P
12 5 066
2019-08-19 12:56:06
10
40
11 BO$$
#9RQGGQYRY
11 5 053
2019-08-21 19:06:06
196
280
12 snake_25
#8JUUQPLVR
12 4 986
2019-08-21 23:31:15
268
80
13 Elder
-=.Xinjid.=-
#LJY9Q8RC
12 4 934
2019-08-13 11:30:01
0
0
14 Elder
Glamurnui
#9RJPP8LL0
12 4 932
2019-08-20 03:22:02
0
40
15
1
IMMORTAL_73
#88QUGLYYC
10 4 850
2019-08-21 16:36:47
68
220
16
1
VIPKENT
#2U9VUYJ0L
11 4 825
2019-08-21 12:33:31
20
40
17 Elder
KaPLcoN
#889LV2RU
12 4 804
2019-08-05 08:06:07
0
0
18 Ты
#P89PQ90P2
10 4 799
2019-08-20 18:54:11
50
80
19 Elder
мать драконов
#980URJCL9
9 4 798
2019-08-20 15:53:17
20
80
20 DiCaprio
#PY9J8882P
10 4 698
2019-08-21 17:15:09
200
200
21 -_никиа_-
#QRV9YG0R
11 4 676
2019-08-21 18:05:58
10
40
22 Co-leader
Артур
#8YYY929V
12 4 642
2019-08-20 20:57:49
40
80
23 Мультиварка
#2CGQUGJPU
11 4 420
2019-08-21 03:54:26
18
0
24 ShaLuNay
#80YPLQQC8
11 4 417
2019-08-16 03:08:23
0
0
25 VANEK228050
#2GPC0PVJ2
11 4 343
2019-08-11 12:01:53
0
0
26 DragHill
#P8000JCGG
10 4 106
2019-08-21 15:28:44
20
96
27 Co-leader
PisosVova89
#U9Y022JU
12 4 046
2019-08-20 13:52:57
40
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord