righteous

#U0LVJ

44 959

38 / 50

Non active for 7 days will be kick out, promotion base on clan war

Nhận Vào Hội
Thành viên 38 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 44 959
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader xZoomBiex
Phạm vi chiến tích 3 831 – 5 260
Thông tin hội
Vị trí Malaysia
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 360
Elder 8
Co-leaders 15
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
R A I N
#9UUJJYQU
11 5 260
2019-11-13 11:18:27
88
120
2 Co-leader
Kenny Goh
#8L22YCJ0
13 5 108
2019-11-13 12:19:40
314
200
3 Co-leader
Jelly
#8UQLQQPR
12 5 067
2019-11-13 16:14:55
60
120
4
4
Co-leader
kingdom
#2GL8Q29Q0
12 4 968
2019-11-13 22:52:16
0
230
5
1
Co-leader
LUBOPITNER
#GC9C290Y
12 4 936
2019-11-13 20:16:22
176
160
6
2
Leader
xZoomBiex
#9LUVCLPU
13 4 916
2019-11-13 12:52:01
201
240
7
2
Co-leader
DesirableMe
#8LUPCUG89
12 4 911
2019-11-13 13:00:45
265
160
8
1
Co-leader
YoNG
#JPVJCRL0
11 4 890
2019-11-13 05:38:04
80
0
9
1
Co-leader
中国日报
#8RLLG2UC
12 4 881
2019-11-13 04:37:23
20
120
10
5
Elder
unicorn
#228PCGP2U
12 4 877
2019-11-13 11:35:03
218
120
11
4
Elder
benz wong
#L9GUJLVU
12 4 822
2019-11-13 12:31:35
140
190
12
1
Co-leader
kia
#GJC9RCY
13 4 751
2019-11-13 12:17:57
246
220
13
1
Co-leader
ahmed ali
#29UL00PLU
12 4 730
2019-11-13 06:48:11
178
80
14
1
Elder
RY4N
#2JUGVJ088
11 4 714
2019-11-13 06:03:15
40
70
15
1
对不起
#PCVLRJGY2
10 4 648
2019-11-13 13:57:11
76
200
16 Co-leader
AFKking
#9JRVQURCQ
11 4 615
2019-11-13 15:49:43
70
0
17 Co-leader
Jason Tan
#8Y8CQU0G9
11 4 580
2019-11-13 13:14:31
134
140
18
1
L3t1
#RC0RCPP9
11 4 558
2019-11-12 08:50:37
30
0
19
1
SKYFUR
#YPVR0VUU
11 4 543
2019-11-13 11:27:05
20
80
20 Co-leader
shadow chew
#2RLRR8YQQ
13 4 512
2019-11-13 02:52:08
118
160
21 Austine
#800YLC0L
12 4 468
2019-11-13 15:24:21
196
230
22 Co-leader
kamikaze
#8C8802UL
12 4 456
2019-11-13 11:13:48
128
40
23 Yo
#GJCPLYJV
10 4 448
2019-11-13 12:17:29
58
80
24 Co-leader
Love never fail
#2CGVU8V
10 4 407
2019-11-05 23:31:47
0
0
25
1
great na
#200YQL9C9
10 4 361
2019-11-13 13:40:38
0
0
26
1
终结小天使
#8LJRRUJ9
10 4 360
2019-11-10 08:16:19
0
0
27 Elder
ava codo
#G88CPU0Q
10 4 310
2019-11-13 22:39:25
237
160
28 Elder
zxloh
#9R82LLC2
10 4 292
2019-11-09 15:58:40
0
0
29 Elder
Jeff
#8J0L8J82
11 4 283
2019-10-29 06:24:55
0
0
30 TERRENCE CHIA
#2RJURR80Q
9 4 155
2019-11-12 13:21:58
64
80
31 devilz13
#9JRGRU0P
12 4 136
2019-10-15 13:57:45
0
0
32 ACEOFCR
#JV00YQU
11 4 104
2019-11-03 00:48:41
0
0
33 Elder
memester
#PG0PV9QPG
10 4 074
2019-10-21 23:04:27
0
0
34
2
pjay
#VYGCRLRQ
9 4 039
2019-11-13 16:49:18
138
0
35
1
cy
#9ULQL2VL
12 4 030
2019-11-13 09:20:03
65
160
36
1
Elder
Guyus
#GCYLLYP
12 4 016
2019-11-13 10:49:46
0
0
37 BaKa
#2J092PGG9
11 4 005
2019-11-07 14:38:02
0
0
38 Đấu trường 12 Ashton07
#8YLJJQL0
10 3 831
2019-11-08 15:11:19
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord