The Who

#U08LCG

47 510

30 / 50

Clan Competitivo/ @TheWhoCR/ Torneos y recompensas al mejor de competitivo y Guerra/Regla 49/50 🏆💪

Nhận Vào Hội
Thành viên 30 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 510
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader Destroller DC
Phạm vi chiến tích 4 669 – 5 896
Thông tin hội
Vị trí Mexico
Đóng Góp Mỗi Tuần 6 240
Elder 8
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
huevaz
#92Y9PRUVV
13 5 896
2019-08-21 20:09:08
800
360
2 Leader
Destroller DC
#JRJ9G02V
13 5 811
2019-08-21 13:23:17
164
240
3
1
Co-leader
SquirrelWax
#RQ8JPQ90
13 5 759
2019-08-21 19:07:31
186
200
4
1
Eduardo11xd
#2R2LJ9VQ0
13 5 752
2019-08-21 11:25:06
418
320
5 Co-leader
Abril DC ❤
#2GR9980CL
13 5 606
2019-08-21 18:59:23
194
280
6 Berny10
#8L88GRQC8
12 5 592
2019-08-21 12:48:17
194
240
7 Leyenda
#200GY890U
13 5 574
2019-08-21 19:53:57
166
160
8
2
Elder
ivandergraff
#U9Q8Q9J
13 5 492
2019-08-21 19:47:01
342
200
9
1
Lil Xan
#YPR09R2
13 5 475
2019-08-21 17:10:46
118
80
10
1
Ex][Park
#8QLR9Y2V9
12 5 470
2019-08-21 17:19:30
40
120
11 Frank Cydonia
#2PYY2CRJJ
12 5 448
2019-08-21 16:52:05
254
160
12
1
Elder
Mark
#8PRGG0RGC
12 5 395
2019-08-21 19:40:22
230
360
13
1
Co-leader
⚡A.JOSHUA.E.P.⚡
#2R92RLQU8
12 5 377
2019-08-21 20:04:04
310
280
14 Elder
xxcordeliaxx
#88GG8PV0U
12 5 307
2019-08-21 18:48:52
0
240
15 kakashy14
#QC9L80QV
12 5 300
2019-08-21 19:03:30
0
160
16 Elder
McGarret25
#8L8PJLVR
13 5 269
2019-08-21 08:50:55
26
160
17 gabriel
#2UULVGJRV
12 5 268
2019-08-21 16:05:48
28
240
18
2
Tu gfa
#UPU2PVUP
12 5 253
2019-08-21 13:00:45
270
280
19
1
Elder
Gh
#2UP9J0UY
13 5 166
2019-08-21 14:47:41
210
200
20
1
♠️JØKÉR♠️
#2YRPCJQJU
12 5 159
2019-08-21 19:26:29
660
280
21 Co-leader
Lord Educast
#9QR9890Y
13 5 146
2019-08-21 12:42:46
238
240
22
1
SpockTheGreat
#9JPYQPRJR
12 5 129
2019-08-21 19:16:40
142
200
23
1
karlozz
#CGJGQUR
13 5 126
2019-08-21 01:00:38
104
160
24
4
Elder
alonso v:
#8JQU2L2CU
12 5 108
2019-08-21 10:58:28
384
200
25
1
josue C14
#2RPRJCV8J
12 5 097
2019-08-21 19:45:40
60
200
26
1
TheMadrox
#2U2299GRL
13 5 092
2019-08-21 18:49:27
60
40
27
2
goku black
#PLJUJ28Y0
11 5 087
2019-08-21 20:04:32
104
80
28
6
Cabezón
#2VCGUYC08
12 5 085
2019-08-21 18:11:25
64
280
29
2
Elder
Duk01
#8ULRYUQQ
13 5 049
2019-08-21 18:57:58
474
280
30 Elder
FERNANFLOo
#2LGLV89YY
12 4 669
2019-08-07 20:31:07
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord