Kefois Citizens

#RVQPL0

52 401

48 / 50

tu es motivé, respectueux, actif aux dons,aux guerres de clans tu seras le bienvenu entre nous ☠

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 401
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader Big M✨
Phạm vi chiến tích 4 156 – 5 724
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 712
Elder 23
Co-leaders 13
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Big M✨
#8P0R8292J
13 5 724
2019-09-16 08:47:36
34
40
2
1
Co-leader
jaff
#92PGU0UU
13 5 531
2019-09-15 18:08:28
0
0
3
1
Co-leader
Toxic Banana
#RGUGPQQV
12 5 513
2019-09-16 07:19:36
38
40
4 hammed
#2L8VCQ0JQ
13 5 481
2019-09-16 07:33:06
76
40
5 Co-leader
Doc
#8220VGUCP
12 5 436
2019-09-16 07:16:23
38
40
6
2
Elder
zin el Abidine
#VCQVY92G
12 5 436
2019-09-16 04:56:20
40
0
7
1
Elder
Dali21
#2802JUY82
12 5 421
2019-09-16 08:06:21
38
40
8
1
bacem
#2L9VQGUJC
12 5 345
2019-09-14 19:30:58
0
0
9 Elder
malfouf scalop
#YJJVRV88
12 5 315
2019-09-12 17:23:54
0
0
10
7
Elder
Dido
#20RPV2GU8
12 5 313
2019-09-16 05:56:04
0
40
11
1
Elder
HM
#LUGG8VY8
12 5 293
2019-09-15 22:08:37
0
0
12
1
Elder
houssem
#2RLRYRGPG
12 5 267
2019-09-15 18:32:09
0
0
13
1
Co-leader
yazidi
#9UPY0ULJ2
12 5 250
2019-09-16 08:46:35
88
40
14
2
Co-leader
ZRL.RAGNAR.LRZ
#28CYJRLPR
12 5 247
2019-09-15 21:13:16
0
0
15
5
Elder
Bilel24
#2L02P9Y0P
12 5 202
2019-09-15 22:05:29
0
0
16
1
Co-leader
med -_-
#RU0CYVLY
12 5 191
2019-09-10 10:37:51
0
0
17
4
Elder
############69#
#LV299ULV
13 5 175
2019-09-16 08:52:41
38
0
18
1
Karem
#2GRQPRCRJ
11 5 173
2019-09-16 01:59:14
0
0
19
5
Elder
mahdi1920
#98P200YQ2
11 5 166
2019-09-15 16:56:41
0
0
20
9
Elder
Neal
#P9VQ2R899
11 5 120
2019-09-16 09:10:13
38
30
21
10
Elder
kais
#2Y29VJJ0R
12 5 106
2019-09-16 00:03:59
0
0
22
1
Elder
ElPro
#RLYCVUGC
12 5 106
2019-09-15 21:21:52
0
0
23
1
Floky
#9Q00CCR2
11 5 084
2019-09-15 21:12:05
0
0
24
1
Elder
libi
#900CJPCR
13 5 078
2019-09-15 23:05:44
0
0
25 Elder
Radhouane
#2LGRVQ990
12 5 076
2019-09-15 21:21:42
0
0
26
2
Elder
another
#90CVL92VL
11 5 074
2019-09-16 08:59:43
20
32
27
9
nasri
#8099YQYJ8
11 5 068
2019-09-15 21:02:05
0
0
28
2
Elder
Damino
#RJ2JQG2
12 5 057
2019-09-15 17:43:44
0
0
29
7
Elder
palestine
#J98GJ9RG
12 5 053
2019-09-16 09:09:08
0
0
30
3
Elder
hades
#8RURRRCYR
12 5 050
2019-09-16 05:21:09
30
40
31
1
aymen
#8LG08028G
10 5 024
2019-09-15 23:07:35
0
0
32
1
wenso
#9LPLLQRL
12 4 989
2019-09-16 09:03:30
8
10
33
1
Co-leader
Talel
#8U8UPYL
13 4 977
2019-09-16 08:31:15
60
40
34 Co-leader
tigre
#2QPJPGL9J
13 4 967
2019-09-06 22:47:04
0
0
35
4
Bouhrizi
#29YYPQJ8P
11 4 937
2019-09-15 15:21:59
0
0
36 Co-leader
SAW
#9LQQ8CU08
12 4 924
2019-09-16 07:36:17
0
40
37
2
Elder
MirO
#2JJCVVYG
12 4 916
2019-09-16 08:07:28
30
40
38
1
Co-leader
7souna
#9P822P0Y
12 4 900
2019-09-13 06:37:29
0
0
39
5
safwen
#9G0CLYGQ0
11 4 895
2019-09-16 01:22:06
0
40
40
2
Elder
mohamed
#9J8PJJVYY
11 4 856
2019-09-16 04:25:42
20
40
41
1
Co-leader
hsouna
#8QLP9VUL
12 4 830
2019-09-14 18:20:35
0
0
42 noussa
#8YL89YPRU
11 4 813
2019-09-16 00:24:42
0
0
43
2
Co-leader
avatar
#RRG0VLRY
12 4 797
2019-09-15 19:32:12
0
0
44
1
Elder
hachem
#P29LLR8Y9
10 4 753
2019-09-15 22:22:34
0
0
45
1
Elder
The Bro
#8RGUJ220L
10 4 669
2019-09-16 07:49:31
56
40
46
1
Elder
ahmed tiba
#GL9CLV28
11 4 657
2019-09-05 23:09:37
0
0
47 nova I kira☠️
#PJ2CYR0LP
10 4 543
2019-09-16 08:09:56
30
40
48 Co-leader
Easley
#LRJQULGG
13 4 156
2019-09-16 05:07:21
30
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord