hame ba ham

#RUGV0

49 529

44 / 50

welcome to the iranian clan💎 we will all progress together💣💥 رعایت ادب و احترام شرط اول و آخر⬅

Nhận Vào Hội
Thành viên 44 / 50
Loại Đóng
Điểm của hội 49 529
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader DASH AHMAD
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 719
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 72
Elder 13
Co-leaders 17
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Mohammad alone
#LPJJR2RC
13 5 719
2019-11-16 14:13:38
0
0
2 Co-leader
kia
#9R9J2Y2
13 5 483
2019-11-15 08:12:51
0
0
3 Co-leader
KING LEO MESSI
#802GJUYUL
12 5 411
2019-11-16 13:55:19
0
0
4 Leader
DASH AHMAD
#V9YQ20G
13 5 400
2019-11-16 15:36:10
0
0
5 Co-leader
solgi
#2PCUJYUGU
13 5 385
2019-11-16 08:09:21
0
0
6 Co-leader
Aragorn
#29RC8QC8L
12 5 337
2019-11-16 06:38:27
0
0
7 Co-leader
Bambuski69
#G9JVPUCR
13 5 240
2019-11-17 20:25:04
0
8
8 Co-leader
RiMa
#8GRL2V9V
12 5 148
2019-11-16 15:38:21
0
0
9 Elder
abolfazl
#898CYPP9
12 5 091
2019-11-15 18:56:31
0
0
10
3
Co-leader
Olb3rni
#8L2RQ00J8
11 5 090
2019-11-18 05:34:42
0
20
11
1
Elder
ICE MAN
#QUU99GRJ
12 5 065
2019-11-15 12:33:19
0
0
12
1
Co-leader
majid
#V22JG00G
12 5 045
2019-11-15 20:42:48
0
0
13
1
Elder
hamidreza
#JUR8RUR8
11 5 045
2019-11-16 13:58:57
0
0
14
1
Co-leader
☆DARK.NIGHT☆
#PQ220RJL9
11 5 023
2019-11-18 06:05:48
10
24
15
1
Co-leader
vampaier (moji)
#CQUGQPU8
12 5 004
2019-11-15 19:13:23
0
0
16 Elder
ENRIK
#229JJYCGY
12 4 994
2019-11-16 08:34:35
0
0
17 Co-leader
PERSPOLIS IRAN
#8YQY8P
12 4 940
2019-11-16 09:00:22
0
0
18 Co-leader
MAMALI
#8UJPGJCU
13 4 933
2019-11-16 13:51:37
0
0
19 Elder
Yalda
#CPGG92PV
11 4 894
2019-11-15 19:19:47
0
0
20 Co-leader
€ATILA₩
#PRLPQJ29R
11 4 892
2019-11-15 11:31:41
0
0
21 Elder
Nino
#9J0LU9290
11 4 851
2019-11-16 00:58:22
0
0
22 Elder
power.f
#8R8Y9G88U
10 4 811
2019-11-16 12:17:48
0
0
23 Elder
amirali
#VL89Y800
11 4 801
2019-11-16 09:29:22
0
0
24 JebberMeister
#G8982LJY
11 4 777
2019-11-18 01:34:03
18
0
25 Co-leader
reza
#P0V92PU0P
11 4 724
2019-11-16 17:07:32
0
0
26
2
Elder
The_Real_Sam_
#20JJ809QU
12 4 699
2019-11-18 05:41:59
26
20
27
2
Elder
☆Titan☆
#PV8L8LU9R
8 4 694
2019-11-18 06:07:38
18
0
28
2
hamidreza
#28LC9PQJV
10 4 678
2019-11-16 16:05:09
0
0
29
2
Elder
九天部落
#9CUYRC2Q
12 4 672
2019-11-15 08:01:47
0
0
30 Co-leader
afshin.solgi
#RGC0QGVC
12 4 573
2019-10-22 12:43:14
0
0
31 [email protected]$0L
#28800RCVJ
10 4 551
2019-10-29 04:18:20
0
0
32 ابوالفضل
#2R08VVJ2R
10 4 471
2019-11-10 13:23:51
0
0
33 Diuck05
#LQ8GQ9V9
10 4 312
2019-11-17 18:01:12
0
0
34 Elder
gaychilegge
#2PJCVV8YQ
12 4 264
2019-11-16 21:17:49
0
0
35 ehsan . jr
#PLGVYGPRV
9 4 228
2019-10-16 13:04:57
0
0
36 Elder
رضا سلگی
#2R0J9RU0
10 4 205
2019-10-10 08:58:38
0
0
37 Matti05
#YL02G09GC
10 4 199
2019-11-16 16:08:12
0
0
38 mori
#PRLY2UQCR
9 4 196
2019-11-16 14:52:18
0
0
39 Daby19
#2YVVUQ98
10 4 178
2019-10-29 18:34:38
0
0
40 tato0571
#U8PU9JC0
10 4 156
2019-11-16 12:10:33
0
0
41 #Trevor#
#PQJ0PVVG
11 4 151
2019-11-16 11:27:02
0
0
42 Andrea06
#QC2PGU8
11 4 024
2019-11-15 18:53:07
0
0
43 amir.72.slg
#LL9G800L
11 4 001
2019-06-27 06:50:24
0
0
44 Co-leader
amir solgi
#208LLCCUY
12 4 001
2019-09-13 09:28:21
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord