Centas

#RRVCRL9

47 571

32 / 50

Rimtų ir aktyvių žaidėjų klanas, esi toks ? Pirmenybė clan wars ir pastovus tobulėjimas.

Nhận Vào Hội
Thành viên 32 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 47 571
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader ThaadTheHun
Phạm vi chiến tích 4 669 – 5 876
Thông tin hội
Vị trí Lithuania
Đóng Góp Mỗi Tuần 16 410
Elder 10
Co-leaders 16
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Ζgs
#ULL8JJG0
13 5 876
2019-09-14 15:50:53
486
520
2 Co-leader
Diana
#8UP9RJPL
13 5 729
2019-09-15 13:19:03
776
680
3 Leader
ThaadTheHun
#Y9CV8R2Y
13 5 628
2019-09-15 10:48:54
475
560
4
4
Co-leader
modestas.
#2P2929QV
13 5 604
2019-09-15 13:49:11
394
160
5
1
Co-leader
Kipshas
#2Y98PV2
13 5 553
2019-09-15 07:15:53
387
480
6
1
Co-leader
Bosas
#CJRQJGR0
13 5 538
2019-09-15 13:29:01
1454
760
7
1
Co-leader
shmulinis
#2GGLRGQ99
13 5 452
2019-09-15 14:01:55
1186
800
8
4
Co-leader
K!€[email protected]
#29CYP2UPQ
12 5 316
2019-09-15 08:07:36
624
640
9
1
ThC
#8CVCV8LQ
12 5 276
2019-09-14 07:04:49
352
320
10
3
Co-leader
Maras
#VUR9LYGU
13 5 270
2019-09-15 10:02:00
390
520
11 Elder
pokerinis
#PULLU209
13 5 267
2019-09-15 11:10:05
636
560
12
5
Elder
kaxito
#8YL2GQL0P
12 5 261
2019-09-15 14:06:42
210
480
13
1
Co-leader
hugo
#Y80PGRP0
13 5 227
2019-09-15 09:04:39
930
720
14
4
Elder
LOSTBOI
#22QJQ9PGC
12 5 225
2019-09-15 11:04:38
226
520
15
8
Elder
megadude
#JRUJL8G
12 5 221
2019-09-15 12:01:29
866
560
16
1
Co-leader
vita
#2088G08VG
13 5 200
2019-09-15 13:04:02
488
560
17
1
Baggio LTU
#VQC8YUQ
13 5 186
2019-09-15 05:10:07
211
200
18
3
Co-leader
Kaniel Outis!
#8YY0CR8
12 5 180
2019-09-15 13:44:32
604
600
19 Elder
⚠TheLukass⚠
#29VLGJQ09
13 5 167
2019-09-15 13:56:14
829
640
20
6
Elder
Migelis
#82JQ008G9
13 5 157
2019-09-15 13:59:17
796
560
21
1
Gytis
#Q29VYG99
11 5 149
2019-09-14 08:06:04
70
240
22
2
Elder
Uliuliu
#PQULL8CG
12 5 144
2019-09-15 13:20:27
228
600
23
1
Royale | iDonny
#2UGJ2G9LY
13 5 100
2019-09-13 11:18:39
316
313
24
1
Co-leader
RodKon
#2QCLQRCPY
12 5 087
2019-09-15 09:15:21
254
490
25 Elder
Augis
#29LGP98Y0
13 5 036
2019-09-15 08:40:23
620
640
26
1
Elder
Ar Vis
#JR0LVJP
13 5 000
2019-09-15 13:46:32
798
607
27
1
JuMar
#80R9UU9
12 4 926
2019-09-15 12:13:45
200
240
28
1
Co-leader
[email protected]
#2PPR89V02
13 4 918
2019-09-15 12:18:16
121
160
29
1
Elder
Vakaris
#8GUQ8RYCJ
12 4 895
2019-09-15 11:06:06
267
320
30
1
Co-leader
henytexas
#P2VRJQGR
12 4 747
2019-09-15 09:55:43
326
600
31
1
Co-leader
*Banditta*
#82YYJ2PCU
12 4 697
2019-09-15 06:10:32
90
320
32
1
Co-leader
BC Zalgiris
#822UVYQ8C
13 4 669
2019-09-15 10:11:43
592
600

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord