steelers

#RRUCJ8

52 737

50 / 50

donate before requesting bad language and bad attitudes will not be tolerated, zero donations will not be tolerated.

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 737
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader bomber
Phạm vi chiến tích 3 315 – 5 609
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 202
Elder 13
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Jeffra
#JQCG8GUG
12 5 609
2019-09-19 02:12:12
110
160
2
2
Elder
plunk
#8QC88R9V
13 5 568
2019-09-19 02:13:16
448
360
3
1
Co-leader
Underachiever03
#YLQ89QJ
13 5 549
2019-09-18 19:00:44
74
150
4
2
sir dub
#9CCR8RPY
12 5 503
2019-09-18 21:36:38
184
120
5
2
Co-leader
brownhammer
#8L988C0R
13 5 461
2019-09-19 05:01:22
200
240
6
1
Elder
Gonad the Great
#8Q0VJ0L9
13 5 452
2019-09-19 02:20:39
360
240
7
2
Co-leader
laxkrul
#2UJ29QQ89
13 5 408
2019-09-19 02:21:20
440
310
8
2
emid gore
#U02YU0LG
13 5 389
2019-09-19 05:59:43
0
0
9
2
Gonzo
#2QVVL0YP
13 5 347
2019-09-18 10:00:55
141
240
10
11
Co-leader
steve
#2YV92R8Q
13 5 321
2019-09-19 03:05:03
104
200
11
3
Aceee 22 ♠️
#829PCCC9
12 5 306
2019-09-18 22:51:08
118
120
12
1
Elder
MayBach51
#2QL0QGLG
12 5 292
2019-09-19 04:30:33
244
320
13
1
T-bone
#8YPJUJLYY
11 5 278
2019-09-19 05:14:47
121
304
14
1
Co-leader
J-Dogg
#QL8CJRRL
13 5 276
2019-09-19 02:03:09
403
240
15
5
Elder
Bullerbassfish
#RQ08URP2
13 5 272
2019-09-19 04:53:55
170
280
16
2
james
#8JR2RG0L
12 5 254
2019-09-18 14:42:47
164
160
17 nickebwon
#98QVLP0
13 5 248
2019-09-19 05:00:49
236
230
18
4
Elder
My Name Is Jeff
#CRVY8P8C
12 5 232
2019-09-19 05:15:01
44
160
19
7
Cafalchio
#8Q9U99JL9
12 5 232
2019-09-19 02:21:42
401
320
20
4
Dumbo
#GUY0YP0Y
12 5 216
2019-09-16 21:41:58
18
40
21
1
Marnoc
#8YP2VVPGU
11 5 187
2019-09-19 01:36:40
172
80
22
11
GoodFeather
#9G0G8VCJ
13 5 167
2019-09-18 17:00:51
264
160
23
4
razzor
#80QQ8JY0J
13 5 156
2019-09-19 02:32:01
192
280
24
3
Elder
BrianDeBoisGuil
#298GYCY22
13 5 121
2019-09-19 04:01:15
58
160
25
2
Elder
ALPHA
#9CGUGU8G
12 5 120
2019-09-18 23:35:25
183
160
26
2
Elder
trommerandreas
#YCLRJCJ
12 5 119
2019-09-19 06:16:23
228
340
27
2
Elder
Matty Ice
#2C9VLP
13 5 102
2019-09-19 02:17:45
192
240
28 Ugg
#G09CG08J
11 5 045
2019-09-18 12:37:35
173
120
29 Elder
jake
#VVGJ28Y
13 4 997
2019-09-19 00:17:46
265
240
30
1
POLO
#PVPRYP2V
12 4 981
2019-09-19 04:55:08
321
240
31
1
Roaddogg
#2C8LGRCLV
11 4 960
2019-09-19 01:57:53
148
0
32
3
Gamer Grill
#P99YQCV9J
11 4 954
2019-09-19 03:14:46
254
240
33
1
treatch_yoursel
#VQ2R8LGP
11 4 912
2019-09-19 00:27:28
380
240
34
1
Dretti
#PCYUCG9P
12 4 906
2019-09-18 19:19:17
175
120
35
1
CONAN
#9ULYRQUQ9
10 4 887
2019-09-19 02:42:03
226
240
36 teletubbies
#PPVQUQ8GR
10 4 862
2019-09-16 16:26:53
0
0
37
3
Teddy_Brandon_S
#20LQ8C0R
12 4 854
2019-09-19 08:05:22
250
160
38
1
Elder
iggy
#8GUUR0YY
13 4 843
2019-09-18 16:10:40
154
120
39
1
Elder
--Turdsmasher--
#8QJU82PU9
12 4 836
2019-09-18 16:45:06
66
80
40
1
Elder
REAPERofSOULS29
#QRGUG9C
11 4 775
2019-09-19 02:06:21
58
0
41 Jonathan
#2YVCVQV0L
11 4 604
2019-09-18 23:30:02
172
260
42 juju smith#19
#2V8UCU2CP
10 4 582
2019-09-18 23:33:47
44
120
43 Mehrdad
#2JGL29CL
10 4 574
2019-09-19 00:29:44
110
240
44 conner-strong
#Y2JGJJVG0
9 4 545
2019-09-19 05:24:51
270
240
45 Turtles&Corn❤️
#9LQYVL298
10 4 509
2019-09-19 02:26:00
151
80
46 erfan
#Y8PJ9LJPG
9 4 497
2019-09-19 06:53:50
386
248
47 dill daddy16
#PQY28RGUR
9 4 355
2019-09-19 00:33:51
142
200
48 Ricky Ricardo
#9RRGLU0QP
11 4 300
2019-09-18 22:42:34
134
200
49 Steelers43
#P8Q0L08Q
12 4 080
2019-09-18 19:40:44
54
200
50 Đấu trường 10 Leader
bomber
#8YYUQVCU
11 3 315
2018-12-08 06:58:08
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord