AthletiChampion

#RR09LP

53 305

46 / 50

PARA SER GRANDES APRENDIMOS A SER PEQUEÑOS//50 WINS EN GUERRA PARA ENTRAR, SI NO ATACAS VAS FUERA🥾 CANTERA➡️ ATHLETICHAMP.2

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 53 305
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader muekas
Phạm vi chiến tích 4 653 – 5 890
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 692
Elder 10
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
naife
#99UCV0QC
13 5 890
2019-07-16 23:59:19
428
240
2 Co-leader
panes
#8C8C90UC
13 5 763
2019-07-16 22:27:15
246
200
3 Robla
#QJPJRPGR
13 5 653
2019-07-16 14:08:51
18
0
4 Elder
gaizkasuna
#82QYV2LLC
12 5 593
2019-07-16 09:09:54
62
0
5
3
franes
#299RJRR28
13 5 576
2019-07-17 00:43:22
216
220
6 Co-leader
tuti
#2QYVGLLC0
13 5 561
2019-07-16 23:14:20
402
200
7
3
beodosy3
#8JLRQ8CLY
12 5 531
2019-07-17 04:42:33
156
160
8
3
Leader
muekas
#880R2JV
13 5 485
2019-07-16 22:24:32
340
160
9
2
Co-leader
XB15
#Q8JVPL2P
13 5 403
2019-07-16 21:28:34
338
160
10
1
Sardus
#YCYVPJ8G
12 5 380
2019-07-16 23:31:40
92
0
11 VICTOR CABA
#88YCQRRJ
13 5 376
2019-07-16 23:48:58
34
80
12
10
Co-leader
Jony
#9PU89QLJ
13 5 341
2019-07-16 20:45:47
154
160
13
6
tomasa
#2GVQ022PR
11 5 329
2019-07-16 22:00:51
27
120
14
1
Co-leader
Ruben™
#CVP0L80
13 5 314
2019-07-16 21:07:08
80
160
15
1
Elder
sincalzoncillo
#9V289LJ9
13 5 311
2019-07-16 22:18:51
102
0
16
4
mangel
#JUJLG8U9
12 5 308
2019-07-16 21:16:56
18
40
17
2
elepico
#8JQGVPPUU
12 5 292
2019-07-16 22:08:20
236
200
18
8
orellana
#Q9VU9UG9
12 5 283
2019-07-16 21:10:03
66
120
19
2
Faii
#28LQP9CCR
12 5 253
2019-07-16 23:38:04
168
176
20 inigossa
#2G2V9C0QC
12 5 241
2019-07-16 20:47:20
190
160
21
11
Rey de reyes
#9880RPVY
13 5 232
2019-07-16 22:26:38
292
200
22
5
Diegules
#80L829VCR
12 5 227
2019-07-16 21:51:47
76
0
23
5
Elder
rBh athletic
#2LQLYG00C
13 5 207
2019-07-16 22:01:02
254
240
24
8
★NoSinDroguis★
#88CJRR0J
12 5 206
2019-07-16 20:57:28
38
120
25
6
Co-leader
ikertoni
#PQVPRYR0
12 5 195
2019-07-16 19:53:15
94
80
26
2
Elder
ines
#28YVC82UR
12 5 193
2019-07-16 22:20:03
138
160
27
2
foooogk
#2YV8PP0G2
12 5 154
2019-07-16 23:34:52
58
120
28
5
safaaa7
#9JYPG8GLY
12 5 149
2019-07-16 22:50:04
0
120
29
2
cbjor
#GQPRV9CU
12 5 138
2019-07-16 21:10:04
30
0
30
2
Elder
danel
#20QJV0L9Y
12 5 130
2019-07-16 23:11:56
132
160
31
6
parejon
#98298GG92
11 5 128
2019-07-16 23:32:18
0
200
32
1
Elder
Neliam
#2VL8QJY2
13 5 102
2019-07-16 21:31:42
142
160
33
3
Co-leader
Nagore
#C2CQ9GQ
13 5 091
2019-07-16 21:07:32
190
200
34
1
Elder
Luigi 2.2
#9YQ8PPLLR
12 5 084
2019-07-16 19:13:28
100
160
35
1
Elder
Juan
#20VP80JGV
13 5 063
2019-07-16 23:19:09
199
240
36
5
Dci
#QUC9JUG2
12 5 054
2019-07-16 05:59:49
86
80
37
1
jhona11
#82RVJV29V
12 5 050
2019-07-16 11:47:22
0
0
38
1
Pedro
#U9UPLPR
12 5 029
2019-07-16 20:00:03
152
160
39
1
Co-leader
Arasil
#8L288LUJ8
12 5 013
2019-07-15 23:42:38
54
56
40
1
Ralf
#9YV0JCY2C
12 5 007
2019-07-16 20:32:11
40
200
41
1
matxakatorres
#89PP2G2G9
12 4 861
2019-07-16 13:17:43
10
40
42
1
lord martin
#9U0CVGLU
12 4 850
2019-07-16 07:43:54
50
80
43
1
roly!=)
#892GP9R0Q
12 4 849
2019-07-15 20:06:06
56
80
44
1
Elder
Kase
#RLUGCC2
13 4 816
2019-07-16 18:50:59
80
240
45
1
pedro delgado
#Q82QVQ2J
13 4 753
2019-07-16 22:33:55
40
0
46
1
Elder
Milojos
#G0GV8CL
12 4 653
2019-07-12 20:27:19
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord