PonySlaystation

#RLYU29

47 478

48 / 50

social danish clan aiming for top25 in DK. good succes in clan wars 🤙🏼 participate or be kicked.

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 478
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader tjeffe
Phạm vi chiến tích 3 111 – 5 512
Thông tin hội
Vị trí Đan mạch
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 050
Elder 2
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 champ
#280L0QCRP
13 5 512
2019-10-16 21:35:00
179
200
2 Co-leader
Mr.Knudsen
#UJ8CG80
13 5 344
2019-10-16 21:58:55
202
160
3
2
Elder
bubbabear555
#9GRVG8C0
13 5 238
2019-10-17 01:35:33
326
240
4
1
Co-leader
lith
#8JJRUGC
13 5 233
2019-10-16 19:07:49
182
200
5
1
king jonas
#820RU2PPP
12 5 204
2019-10-16 18:23:45
162
160
6 GaZel830
#VC2RPL09
12 5 028
2019-10-14 15:23:20
0
40
7
4
The_Viking
#QG90RP8
13 5 027
2019-10-17 01:01:26
262
210
8
1
MiKAiL
#8V9GUVCG2
12 5 022
2019-10-16 08:54:13
36
80
9
1
Bæver
#RCLQ8L8J
12 4 990
2019-10-16 20:49:36
172
280
10
1
watan
#82VPQGQPG
12 4 987
2019-10-16 08:51:14
86
120
11
1
mads&lucas
#8PLPJYY0R
12 4 956
2019-10-16 21:05:14
20
80
12 urban
#82CRRP0CL
11 4 768
2019-10-16 17:18:34
138
160
13 Get Rekt
#Q89LCJU
11 4 737
2019-10-16 09:08:26
56
40
14 it's me mario
#V29JVJ8
10 4 648
2019-10-16 15:10:14
176
200
15 Ajda005
#U29Q2LR2
12 4 610
2019-10-15 05:10:45
40
0
16
1
JOHAN
#CYRJP28
11 4 591
2019-10-16 19:48:50
126
120
17
1
TheRaptorBoy
#LLCQ80P
11 4 563
2019-10-16 12:16:07
142
120
18 virtus nansen
#98UGV0U
10 4 544
2019-10-16 23:57:47
0
0
19 gekyumeonionfry
#88V02GJGU
10 4 517
2019-10-15 19:53:48
0
0
20 TOMAS
#VP0Q92YJ
11 4 514
2019-10-10 13:17:18
0
0
21 _animalman_
#Y0PR8RU
12 4 491
2019-10-16 21:18:23
70
64
22 Hansinir
#9QL2UUGU9
10 4 490
2019-10-16 13:33:39
36
40
23 Elder
yangiii gg op
#8C89J0UCJ
11 4 393
2019-10-16 07:44:57
30
40
24 Lukas
#RVPLUCJ
12 4 340
2019-10-12 11:05:04
0
0
25 karlor
#P20RV9PCG
10 4 278
2019-10-09 13:55:15
0
0
26 Lumme
#9QQG9Q80Y
9 4 265
2019-10-16 13:25:48
0
0
27
1
malibu
#YJJ9V2C20
9 4 259
2019-10-12 16:02:23
0
0
28
14
New phone
#PLLPVCPQP
9 4 206
2019-10-16 20:31:28
0
0
29
2
RøvKlaskeren<3
#PRLQY9988
9 4 199
2019-10-17 02:03:27
76
40
30
2
Mr. Crazy
#2Q0VG0VUP
11 4 167
2019-10-14 08:36:14
0
0
31
2
SuperMassGainer
#V9LVPLC
10 4 119
2019-10-16 14:53:35
0
40
32
2
kris kristian
#2GJYGVVQQ
10 4 119
2019-10-15 09:28:35
38
0
33
2
Galle er swag
#PU2RC908C
9 4 060
2019-10-16 15:05:04
64
40
34
2
matteo
#2RGPQQCYU
10 4 044
2019-10-13 07:14:51
0
0
35
2
Leader
tjeffe
#CGU0C2Q
13 4 012
2019-09-24 16:32:24
0
0
36
2
Co-leader
Alexander
#VCQPPVV
13 4 009
2019-09-09 14:29:44
0
0
37
2
A Thorne
#G8GRRQL
9 4 006
2019-10-12 16:37:55
0
0
38
2
Galaxy
#PLGVJGRQ9
9 4 003
2019-10-06 08:38:15
0
0
39
2
yea
#8G880UCVY
9 4 000
2019-10-11 05:40:00
0
0
40
2
Đấu trường 12 Samuel
#PC29P00R2
9 3 970
2019-10-16 04:38:38
147
80
41
2
Đấu trường 12 #GT Paryta
#CL9C9CL
11 3 947
2019-10-12 12:47:34
0
0
42
2
Đấu trường 12 Funk
#8YRG2Y9YR
9 3 878
2019-10-13 11:29:08
0
0
43 Đấu trường 12 qwerty2650
#QL220PP
10 3 849
2019-10-16 11:21:46
18
40
44
3
Đấu trường 12 •lau•
#Y888URPCC
9 3 760
2019-10-11 13:40:50
0
0
45
2
Đấu trường 12 pinballwizard61
#2YR8L2C2P
11 3 746
2019-10-16 17:05:23
0
0
46
2
Đấu trường 12 DStrong
#8Q8LQQ902
10 3 641
2019-10-13 09:20:47
0
0
47 Đấu trường 12 Rumble
#Y9UGCCJG9
8 3 600
2019-10-16 23:58:40
0
16
48
3
Đấu trường 10 LA_zic
#2GPCU8920
12 3 111
2019-10-16 20:32:48
174
160

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord