Royale Paine

#RGRRYC

48 140

47 / 50

Looking for new, loyal, ACTIVE players. War every day, promotions given weekly. 250 Donations to earn elder, 50 to be in clan

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 140
Chiến Tích Cần Có 3 000
Clan Leader lay-zhay
Phạm vi chiến tích 3 157 – 5 493
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 149
Elder 15
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
DGL
#YJVJQCC
13 5 493
2019-11-14 09:10:12
460
260
2 Co-leader
BraYuu
#Y0PU98UP
13 5 317
2019-11-14 01:52:07
126
80
3 Co-leader
lookitsalvin
#VYQU8YPY
13 5 284
2019-11-14 06:14:48
338
280
4
1
Elder
Sheep
#9L9LPQGUJ
11 5 090
2019-11-14 08:20:32
310
340
5
1
Elder
Pokeguy
#Y2G0VCRG
12 5 086
2019-11-14 04:55:12
230
200
6 Co-leader
Ruben
#8222P2Y0
13 5 050
2019-11-14 04:05:15
310
328
7 JCar
#888UCYQ2
13 4 996
2019-11-14 06:56:38
96
190
8 Co-leader
Brandon
#P2PQYPVPR
12 4 985
2019-11-14 00:45:48
168
160
9
2
Elder
Wintlefell
#89L0J8R9Y
12 4 942
2019-11-14 06:14:25
134
120
10
1
El Dirte
#PJQG9YYVJ
11 4 920
2019-11-14 03:11:56
83
192
11
1
Elder
OrdinaryDuck
#8VJJPY0GR
12 4 914
2019-11-13 12:32:20
144
200
12
3
Elder
caton702
#80VPQLVU
12 4 894
2019-11-14 08:32:54
200
210
13
1
Nick
#9QC8LJ2G
12 4 864
2019-11-14 01:11:38
92
120
14 Elder
Jin
#CUQUPCGG
13 4 859
2019-11-14 05:16:20
114
160
15
2
Co-leader
Whitefang
#RGPVV8GQ
11 4 852
2019-11-14 07:11:32
526
280
16
2
Elder
Alex
#8Q8LUVV
12 4 847
2019-11-14 06:21:04
117
80
17
1
Leader
lay-zhay
#2U0JUG9P
13 4 808
2019-11-14 02:52:08
185
120
18
4
Elder
simzb
#8GCL2YYRR
11 4 767
2019-11-14 02:29:12
500
320
19
2
Elder
H20
#P2G2GCP9G
10 4 762
2019-11-14 02:30:10
451
320
20
1
ssnpy
#VC0JYC9L
11 4 757
2019-11-13 19:12:51
95
80
21
1
daddy
#PGVGLUQRR
11 4 746
2019-11-13 15:53:04
38
79
22
1
Inkers
#GR9R0L20
12 4 728
2019-11-14 03:45:44
46
160
23 Elder
ez
#PPJPRJPPP
10 4 707
2019-11-14 04:19:45
144
160
24 Elder
Starving Child
#P8QVYR2Q2
10 4 647
2019-11-13 22:56:09
48
80
25 Co-leader
Connor
#2L8CUY8
13 4 642
2019-11-14 01:12:06
118
240
26 Elder
princeofnarwhal
#2Y9Q892C9
12 4 639
2019-11-14 00:13:57
271
280
27
5
Co-leader
Deady Kitty
#YYYYG00JY
9 4 623
2019-11-14 06:20:33
186
270
28
3
nathan
#9LU0PUGV
12 4 613
2019-11-14 00:22:49
0
0
29
2
Elder
Chava702
#8Q09RL89
10 4 611
2019-11-14 02:37:37
151
280
30
2
Arsen
#VLL2R2JC
11 4 608
2019-11-11 18:43:39
28
40
31
2
krank3n
#8GYJ880C
12 4 604
2019-11-12 18:11:55
130
120
32
2
The Champion
#9GG29YRY
12 4 589
2019-11-13 13:04:52
56
120
33 Co-leader
thekoreankiller
#2JVYUCLY
13 4 579
2019-11-14 02:21:18
308
400
34 grizzly
#L9V2U2G0
11 4 465
2019-11-05 17:55:14
0
0
35 die Wurst
#GJ8Y90LQ
10 4 311
2019-11-13 19:59:31
70
0
36 Sachin
#VU9VQG8
10 4 121
2019-11-10 18:50:55
0
0
37 india goat
#YVGULCY09
8 4 030
2019-11-13 16:35:30
18
80
38 Đấu trường 12 Elder
Arena Master
#RL2U2QQY
9 3 979
2019-11-14 01:33:54
326
280
39 Đấu trường 12 Elder
Gus
#PJRVLCYYC
9 3 792
2019-11-14 01:23:39
158
120
40 Đấu trường 11 shark
#J0P0YQCC
10 3 538
2019-11-04 02:13:20
0
0
41 Đấu trường 11 传奇大屌
#8G88PR02U
10 3 525
2019-11-09 09:51:16
0
0
42 Đấu trường 11 Cloned40
#LLUVGVJL
11 3 479
2019-11-13 18:59:33
72
120
43 Đấu trường 11 XxNblitz
#8RLG82L
11 3 430
2019-11-12 15:12:47
36
0
44 Đấu trường 11 Erratically
#PVL9JRRG0
8 3 402
2019-11-14 03:01:16
74
160
45 Đấu trường 11 You're A Nibba
#2J0R2L9GC
10 3 330
2019-11-14 02:21:27
80
40
46 Đấu trường 11 crazy killer
#Y8RUCPQQ8
8 3 325
2019-11-14 00:03:32
58
40
47 Đấu trường 10 Berning JR
#92P2PGJ80
8 3 157
2019-11-13 22:40:48
54
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord