Q8 FORCE

#RGPPQG8

47 856

50 / 50

يعطيكم العافيه جميعاً 🔥

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 47 856
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader antivirus
Phạm vi chiến tích 3 919 – 5 338
Thông tin hội
Vị trí Kuwait
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 200
Elder 7
Co-leaders 32
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
AHMAD MH
#LQRUGLQ2
13 5 338
2 669
138
40
2 Co-leader
th_q8
#8UV2P8YG0
13 5 305
2 652
208
120
3 Co-leader
q8force
#8RYVLRQ0
13 5 115
2 557
10
0
4
1
Co-leader
barhom_13
#8VULLVUY
13 5 038
2 519
30
0
5
1
Co-leader
ronaldooo99
#9PJL9YQL
13 4 972
2 486
60
80
6
2
Co-leader
AL-SADDANI
#GGLY8G02
13 4 905
2 452
176
120
7
2
Co-leader
%[March11]%
#928Y9LRR
13 4 887
2 443
108
0
8
3
Co-leader
hassooun
#CJ2C9L0
13 4 887
2 443
68
80
9
3
7amani90
#9VGRLYJR
12 4 883
2 441
36
40
10 Co-leader
ماسح
#8GPJYG9P
13 4 846
2 423
30
80
11
2
Co-leader
Nightmare13
#G0G0PVY2
13 4 829
1 207
30
0
12
5
Co-leader
rakan
#P0RQUYLY
13 4 821
1 205
21
40
13
2
Co-leader
Gunq8
#Y9L9G82V
13 4 809
1 202
30
40
14
2
Co-leader
sniper-69
#2PCQRCJJ
13 4 778
1 194
86
40
15
1
Leader
antivirus
#89RJ8J900
12 4 749
1 187
98
80
16
2
Co-leader
December
#9909QYV2
13 4 741
1 185
20
0
17
5
Co-leader
BYH
#2JGGV8V2
13 4 730
1 182
20
40
18
1
Co-leader
bon3ema
#PJ9R8Y29
13 4 684
1 171
40
80
19
1
Co-leader
alsharrah
#LUGUUJ0G
12 4 678
1 169
26
0
20
3
Co-leader
عثمان
#8LRGY8V8P
12 4 614
1 153
50
80
21
2
Elder
AZIZ_87
#9YLJ2C90Y
12 4 606
552
68
120
22
2
Co-leader
zaf_q8
#8RQPRLLR
13 4 605
552
0
0
23
2
Co-leader
Bamsi
#P8VRCGCC
13 4 602
552
30
0
24 Q8Nesquik
#QRYYQUQL
12 4 573
548
15
0
25 Co-leader
hamadlg1
#9J2VRUUR
13 4 548
545
98
80
26 Elder
علي الشمري
#PGVCCRPR
13 4 494
539
86
40
27
2
alqabandi
#JG9C0J20
11 4 490
538
10
80
28
1
Elder
yunzx3
#2U9QUPPCR
12 4 477
537
80
40
29
1
abdulrahman
#PG00RPP
13 4 475
537
30
80
30 Co-leader
spartan
#YGVR0JP
13 4 444
533
136
80
31 als3ed
#J0LGRGVQ
11 4 416
441
28
0
32 Co-leader
abdullah
#92UUJLLP
11 4 390
439
20
40
33
2
Elder
Bojrra7
#G982JU2Q
12 4 302
430
48
80
34
1
Co-leader
メシャ−リ meshari
#PVQG20GU
12 4 268
426
0
0
35
1
Co-leader
wahab
#29JP9YCQL
12 4 256
425
20
40
36
1
Co-leader
qno
#JCUYVU0G
13 4 252
425
0
0
37
3
Elder
عبدالعزيز
#92JJPJLP
12 4 220
422
0
0
38
2
bo.heema
#290P8LJ2V
11 4 210
421
20
40
39
1
Co-leader
kuwait
#LL0Y8JP0
13 4 208
420
40
0
40
1
m7md
#82JUJVL
11 4 194
419
10
40
41 Co-leader
il_7umon
#J2PLG0PG
12 4 159
124
0
0
42 Co-leader
3LI5313
#8UPUJGR
11 4 128
123
20
80
43 Co-leader
Nightmare14
#22GPCJCVU
12 4 113
123
0
0
44
3
DMDM
#2VVQC02V9
10 4 088
122
60
40
45
1
slp965
#CR8CQ2P
11 4 086
122
0
0
46
1
Elder
Blacklistq8
#U02QLQP
11 4 086
122
18
80
47
1
Elder
3laiwy
#90RRUQYQY
11 4 075
122
40
80
48 Co-leader
ALSADDANI87
#9GG0CPGYV
11 4 019
120
28
120
49 Co-leader
hulk
#RCRLULYJ
12 4 013
120
10
80
50 Đấu trường 12 omar_q8
#L8VJUVY
10 3 919
117
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord