HULKKI

#RGL2U

39 428

27 / 50

Only for the strongmen. Be active at clan war and donate. chat mainly in finnish. Participate in wars!

Nhận Vào Hội
Thành viên 27 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 39 428
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Tsakuro
Phạm vi chiến tích 822 – 5 599
Thông tin hội
Vị trí Đảo Man
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 196
Elder 5
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
Gesso
#2RYU2GQY
12 5 599
2019-06-26 21:24:22
80
0
2
1
Elder
HeikkiHei
#PJ28LU2P
13 5 476
2019-06-26 10:46:08
198
200
3
2
Elder
Reeshan
#88U2VL2Q9
13 5 472
2019-06-27 00:24:28
354
280
4 пауль погба
#2R2JQV8LJ
12 5 373
2019-06-27 02:13:40
124
120
5 Karlstrand
#9JRCJVU22
12 5 194
2019-06-26 19:24:22
296
320
6 Elder
Ruutiukko
#RVPLUJ8P
12 5 169
2019-06-26 21:25:02
262
0
7 Co-leader
forg
#2UCRLJJLY
12 5 127
2019-06-26 20:36:21
190
320
8 sophisk
#QPPC8LLJ
11 5 118
2019-06-25 09:11:20
78
120
9 Co-leader
uldi
#YLQL09Y2
13 5 034
2019-06-20 23:33:25
0
0
10 Co-leader
Fistimus
#8J9UYGCLJ
13 5 032
2019-06-26 13:29:41
130
200
11 Co-leader
dead_Kratos
#8RC2CU898
12 5 020
2019-06-26 20:50:09
160
240
12 banilaKSR
#9VRLRVYL0
10 5 017
2019-06-26 23:15:45
24
24
13
1
パンケーキ神の味(๑╹ω╹๑
#2VYGR2020
11 4 994
2019-06-26 09:58:10
30
152
14
1
ほうすみ
#22VQQYG98
11 4 886
2019-06-26 22:02:09
38
200
15
1
Noppa
#PYPGJVCG
12 4 787
2019-06-22 07:34:35
0
0
16
1
Co-leader
SirFraim
#PQJ0U2G
12 4 349
2019-06-26 23:03:48
232
20
17
1
Elder
Veltto
#RJVP0LR
12 4 001
2019-03-09 08:42:57
0
0
18
1
AlbusTheBrave
#2RCV2U0G
11 4 001
2018-08-01 17:55:58
0
0
19
1
Đấu trường 12 Co-leader
Finarion
#2QYQP8UYY
12 3 989
2019-04-17 17:54:41
0
0
20
1
Đấu trường 12 Dantalion
#9LULQYL99
11 3 934
2019-06-22 14:47:00
0
0
21
1
Đấu trường 11 Co-leader
Narkolepsia
#90RQCY2
10 3 573
2018-09-06 10:29:37
0
0
22
1
Đấu trường 11 Elder
Kattila
#82GJVCYLL
10 3 546
2018-06-06 14:27:20
0
0
23
1
Đấu trường 10 smothi
#2ULGJVJ2P
10 2 983
2019-03-11 17:05:38
0
0
24
1
Đấu trường 8 Co-leader
Nizchetus
#2P8GLG
10 2 521
2017-07-01 16:45:28
0
0
25
1
Đấu trường 4 Co-leader
käpy
#9CU0UUV
7 1 375
2016-03-28 08:19:05
0
0
26
1
Đấu trường 3 Leader
Tsakuro
#2P2YR
5 980
2016-05-16 16:15:58
0
0
27
1
Đấu trường 3 Co-leader
Tsakuro
#20GQQV8Y
5 822
2018-06-06 18:20:06
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord