AktivDanmark

#RCPPVPG

44 683

34 / 50

This clan is for serious people only! It is important to be active with donations and CW! Lvl 12 only Legendary League 🔥

Nhận Vào Hội
Thành viên 34 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 44 683
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader PownY
Phạm vi chiến tích 3 850 – 5 364
Thông tin hội
Vị trí Đan mạch
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 444
Elder 7
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
OkaidoDK
#28VRJ2J0P
13 5 364
2019-12-13 08:24:19
399
0
2 Elder
pikhoved
#JYGCPU8
13 5 296
2019-12-13 12:18:04
477
280
3
3
Co-leader
M-Duelund
#8QRRJL88
13 5 209
2019-12-12 23:25:42
188
340
4
1
Co-leader
ac enur
#8JV2PVPC
13 5 166
2019-12-13 08:33:08
251
160
5 Co-leader
Kasper
#8P8JYPPCV
13 5 154
2019-12-13 07:49:59
501
440
6
2
Co-leader
ni**afa*ot
#LPRJYRP2
13 5 152
2019-12-12 17:42:16
50
160
7 Co-leader
HamselvDK
#PPUJLGG02
12 5 085
2019-12-13 11:13:25
385
0
8
1
Elder
TheMaagician
#9PC0JGLG2
12 4 972
2019-12-13 09:14:25
94
40
9
1
Leader
PownY
#UJ0828C
13 4 967
2019-12-13 11:58:22
376
360
10
1
Elder
~ Soard ~
#QJJ8LY02
12 4 935
2019-12-13 07:46:36
141
360
11
1
McGregger
#2CVQCUCR9
12 4 889
2019-12-12 17:41:01
44
120
12 Elder
KrokodillenDK
#8VGQ9U0J
13 4 876
2019-12-12 11:43:25
62
200
13
2
BananaKing
#2RRYGUCQ2
12 4 848
2019-12-10 20:24:23
28
40
14
3
Acer
#9V20LUU98
10 4 846
2019-12-13 12:24:07
108
280
15
2
trond
#L0Q8LV9CL
10 4 844
2019-12-13 12:19:37
98
344
16 Elder
andpe
#PYCUCL2Y
12 4 840
2019-12-12 22:20:50
289
320
17
3
Zeus11
#9RJRYGP
11 4 838
2019-12-13 12:04:16
28
0
18
1
Elder
Altäir
#QCUJQLP
13 4 836
2019-12-13 11:10:52
128
40
19
1
emiljo
#PPJU8GU2R
10 4 805
2019-12-12 17:44:12
0
40
20
2
munkeby2003
#GV8VV9U
11 4 791
2019-12-12 22:52:49
51
0
21
1
Jever
#YQ8GQQL
11 4 769
2019-12-12 18:06:34
138
120
22
1
alex pato
#2L9GP002
11 4 758
2019-12-11 10:03:12
26
40
23 MarkusDM
#LQ0RQJP
11 4 614
2019-12-13 10:30:06
138
320
24 MB1
#828VU2LU0
12 4 607
2019-12-12 08:54:01
74
0
25 snebold
#PPP2GYRPU
10 4 565
2019-12-11 11:47:06
122
80
26 The Tiny Panda
#RQJLVRRU
11 4 530
2019-12-04 14:32:12
0
0
27 Sofus
#Y280LGR2J
8 4 274
2019-12-13 05:18:02
92
280
28 åååååååå
#QJJ9QLU
10 4 253
2019-12-13 10:33:14
46
80
29 dykkerGrete.dk
#9VRPJP0U
11 4 190
2019-12-06 20:19:29
0
0
30 Tiburon_cin
#PC8G2GRLV
10 4 043
2019-12-01 18:06:49
0
0
31 Dua Rizvi
#8G9QPYYR9
10 4 034
2019-12-12 08:03:36
110
0
32 krudt
#PV9GCCLL
9 4 002
2019-11-22 08:18:24
0
0
33 Elder
Bobslaede
#829VYQGQ
13 4 001
2019-12-01 09:04:10
0
0
34 Đấu trường 12 Sir Peter III
#2QCQUVPJQ
12 3 850
2019-11-14 07:53:55
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord