vikingerne

#RCCVJG

49 401

44 / 50

dansk klan, vær aktiv i donation. war er frivillig, men deltagelse forpligter alle angreb. kick styres af noboby eller thomas.

Nhận Vào Hội
Thành viên 44 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 49 401
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Noboby
Phạm vi chiến tích 4 031 – 5 462
Thông tin hội
Vị trí Đan mạch
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 870
Elder 12
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Andreas
#28R98P8VG
13 5 462
2019-10-17 17:48:45
608
280
2
1
Co-leader
ab
#2L2UC0RUG
13 5 401
2019-10-17 16:07:49
18
0
3
1
Leader
Noboby
#CVJQG8R
13 5 355
2019-10-17 18:24:37
313
350
4 Elder
jojo66 22
#9RCL2C8
13 5 283
2019-10-17 10:11:01
148
80
5 Elder
hitmanhp
#28VV9GC0V
11 5 274
2019-10-17 16:21:33
0
0
6
4
Elder
Juul
#2V288JRGV
13 5 232
2019-10-17 18:20:35
552
260
7
1
Co-leader
47drops
#22828LQL
13 5 222
2019-10-17 16:39:47
211
290
8
1
Elder
Illemann
#JG9PC29
13 5 174
2019-10-17 18:24:30
320
360
9
1
mike
#28C0RJLV
12 5 155
2019-10-17 13:13:55
210
290
10
3
DR.Wasabi
#20VVGC8V
13 5 130
2019-10-17 16:09:34
296
360
11
1
Elder
MadsRoen
#P8P8Q8Q0
13 5 111
2019-10-17 09:08:28
572
400
12
1
Elder
Dras
#YYRLYUL2
13 5 082
2019-10-17 15:28:02
348
320
13
1
Elder
[ Kiss Kiss ]
#9JRCJLVY8
11 5 018
2019-10-17 16:53:50
332
280
14
3
Co-leader
thomas
#9G8V9R0
12 5 010
2019-10-17 16:31:10
46
120
15
6
Elder
Master James
#22J29U2CV
12 4 998
2019-10-17 17:14:11
152
280
16
1
Elder
Brosa
#2VPU0QLGP
12 4 962
2019-10-17 17:12:48
541
400
17
1
72
#8Y8Y8LVJ
12 4 949
2019-10-16 20:34:30
266
240
18 vinderfreya
#22J0LR2QR
11 4 908
2019-10-16 14:59:33
10
120
19 Co-leader
cheef skott
#9JVUYJU9
13 4 890
2019-10-17 11:21:37
284
400
20 ❤️Denice❤️
#9C0VYYPLR
10 4 835
2019-10-16 15:00:24
96
120
21 Elder
Klovnemaster
#P8RUCCV9
12 4 815
2019-10-17 06:28:44
244
320
22 Banana
#9JUVVVC9R
11 4 812
2019-10-17 10:31:40
136
280
23 tg
#9JV9L9UGG
11 4 800
2019-10-17 15:20:02
256
320
24 Co-leader
Klovnemaster2nd
#RPR8LQ0R
12 4 785
2019-10-17 05:51:04
266
320
25 mr.julle
#CVP22R2G
10 4 756
2019-10-17 14:20:39
20
40
26
3
Elder
sir dress
#2U0L08VQ0
12 4 741
2019-10-17 16:53:54
127
80
27 Fodbar
#2GYQULGJ
11 4 734
2019-10-17 09:22:34
106
240
28 The Clasher
#289RYLUUV
12 4 725
2019-10-17 13:54:09
0
40
29
3
spuffixYT
#90G82PYUP
11 4 712
2019-10-17 14:46:18
352
160
30 Dj KæmpeKugler
#PQGRCRYCU
8 4 606
2019-10-17 14:13:10
0
240
31 alex TP er GG
#2UVCVYJ9C
11 4 603
2019-10-17 18:20:48
238
240
32 marcetto
#UQ8QGJV
10 4 578
2019-10-10 14:43:03
0
0
33 Elder
Vogters inc.
#VCYRVC8P
11 4 532
2019-10-17 07:49:32
18
120
34 bmw
#PVLR0GPQR
10 4 497
2019-10-17 08:09:36
412
40
35 TonniTToaster
#800VV9U
10 4 422
2019-10-17 06:47:58
30
160
36
1
Lucas
#P9JLPLP9V
10 4 401
2019-10-17 15:22:59
94
40
37
1
Power Vogter
#UQVY90J0
12 4 377
2019-10-10 06:19:09
0
0
38 zix
#JGUJUQ8
11 4 352
2019-10-15 07:11:55
88
80
39 Denroshan08
#8YR89RJL9
11 4 335
2019-10-17 13:42:37
18
0
40 Jørgen_Leth
#28C0JLC0
10 4 308
2019-10-17 18:11:12
40
0
41 You are BOT
#PLLGJJUU2
10 4 182
2019-10-08 17:11:22
0
0
42 Gris
#90LCGJRYU
10 4 173
2019-10-12 06:59:57
0
0
43 Mega Knight
#U0CU8RGR
10 4 109
2019-10-14 16:52:52
0
0
44 Team8464
#P2LJLGP2J
9 4 031
2019-10-17 07:56:25
74
160

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord