Kingdoms Hearts

#RC9VGY

53 076

46 / 50

we welcome active players and support our clan mates by donating generously & active in war.promotion-war performance.cr-api.com

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 53 076
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader Light
Phạm vi chiến tích 4 455 – 5 873
Thông tin hội
Vị trí Châu Á
Đóng Góp Mỗi Tuần 22 750
Elder 27
Co-leaders 15
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Sycho
#88VUGCYL
13 5 873
2019-08-17 12:25:42
1940
640
2 Elder
٩( ᐛ )و Alex
#29RQ288PL
13 5 838
2019-08-17 10:38:17
70
400
3
2
Elder
PeshwaBajirao
#VY99PJ0G
13 5 592
2019-08-17 08:22:49
444
440
4
1
Elder
bravoorangesh
#22UPPPCJC
13 5 551
2019-08-17 12:18:26
716
470
5
1
Elder
张肥mic
#8YP2902U
12 5 506
2019-08-17 11:48:28
160
120
6
5
Elder
jerry
#8QJPQU2Y
13 5 467
2019-08-17 11:48:11
858
600
7
1
Elder
Wanderer
#9P2CRQ88U
13 5 460
2019-08-17 10:20:30
775
630
8
1
Elder
追番的少年
#9YYPG092Q
13 5 453
2019-08-17 10:44:17
428
480
9 Elder
简单一点就好
#LPQL0RCQ
13 5 438
2019-08-17 07:22:50
733
480
10
4
Co-leader
༄tེaེvེiེaེ༄
#2L98LY9
13 5 437
2019-08-17 12:23:01
1070
560
11
3
Co-leader
davidtsc27
#20RVPJQ0
13 5 436
2019-08-17 06:58:32
438
500
12
2
niilo
#YR2Q2LUQ
13 5 389
2019-08-17 05:32:51
418
400
13
2
Elder
SirBobbyBeatU
#8JVJPQYR
13 5 310
2019-08-17 10:21:44
434
480
14
2
Elder
Delvin Wong
#80VJJRJYR
13 5 303
2019-08-17 10:01:50
592
680
15
2
Elder
彭生三
#LGQ0JJP2
13 5 302
2019-08-17 12:49:36
796
640
16 Co-leader
Luigui
#8RLVCLY00
12 5 265
2019-08-17 12:24:53
130
520
17
2
Elder
Sabad
#PYQG0LRC
13 5 262
2019-08-17 11:08:00
192
400
18
1
Elder
쉘카인
#LUUPPC0R
12 5 256
2019-08-17 05:22:09
40
160
19
7
Elder
Noah
#8P2RYYPU
13 5 247
2019-08-17 12:06:37
486
640
20
2
Elder
vic
#P9QQL0Q8
13 5 243
2019-08-17 04:44:08
126
400
21 Co-leader
Alegend
#P9UJPJCG
13 5 234
2019-08-17 12:36:27
120
480
22 Elder
bummer
#2YGJLGUGC
12 5 228
2019-08-17 11:18:04
90
320
23
3
Elder
旺旺
#2CYUUUPRP
12 5 218
2019-08-17 07:24:53
486
600
24
1
Elder
奥斯卡
#2UV8LRU2G
13 5 161
2019-08-17 11:42:12
750
680
25
1
Elder
PaulyP
#9Q2C2PR8
12 5 138
2019-08-10 00:58:34
0
0
26
4
Co-leader
mer
#8QULLVJ0Y
12 5 125
2019-08-17 10:47:31
250
480
27 Co-leader
Sephiroth
#LU2YUU2J
13 5 114
2019-08-17 02:40:30
246
440
28 Elder
7oena
#R02GRCPR
13 5 089
2019-08-17 12:31:35
402
680
29 Elder
星影
#8829UQC2
12 5 069
2019-08-17 06:15:52
156
480
30
5
Co-leader
Sora
#8UR9J9J9
13 5 038
2019-08-17 08:03:48
328
520
31
1
Elder
Kai
#90QR8UPQ
13 5 031
2019-08-16 16:19:39
150
280
32
1
Co-leader
BILLIONAIRE
#89Q2JCRU
13 5 026
2019-08-17 12:30:05
128
360
33
2
Co-leader
KeyXblade
#PP0J9P9V
13 5 019
2019-08-17 12:02:53
330
480
34
4
Co-leader
mixy
#8QVCGURVJ
13 5 018
2019-08-17 11:10:02
268
640
35
8
Co-leader
Moon
#YULJ0UJ9
12 5 016
2019-08-17 04:31:50
218
440
36
2
Elder
叙利亚
#UVGVL200
13 5 015
2019-08-17 12:26:12
490
360
37
2
Elder
Holy Moly
#82LV2QRV8
13 5 014
2019-08-16 22:42:04
258
520
38
2
Elder
-Franky-
#2L8PQVVY8
13 5 013
2019-08-17 11:15:02
630
560
39
2
Leader
Light
#28RQQUJV
12 5 006
2019-08-17 12:30:39
158
480
40
1
Co-leader
Daredevil12529
#Q8CGCLQ0
13 4 984
2019-08-17 09:48:38
314
640
41
3
Co-leader
Egg Prata
#L2R990U0
12 4 852
2019-08-17 12:40:22
270
440
42
2
Elder
Rian.
#GGYRVJ2J
12 4 845
2019-08-17 12:17:20
408
520
43
2
유상진
#890VQ9L2U
12 4 836
2019-08-17 09:06:36
108
400
44
2
Elder
宣武帝王
#8YCYYG90
13 4 810
2019-08-17 11:21:10
626
520
45
1
Cloud
#LCRPRPCY
13 4 510
2019-08-17 12:44:58
50
160
46
1
Co-leader
jpnguyen99
#VRQYCP0R
12 4 455
2019-08-10 03:21:41
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord