knæhøjkarse

#RC8JG8

54 034

47 / 50

Dansk clan med seriøse spillere og god hygge 🎉 Deltagelse i min hver 5 CW 👊🏻 3 inkomplette CW = kicked! 👑 Top 20 i DK 👑

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 54 034
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader hihla
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 923
Thông tin hội
Vị trí Đan mạch
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 710
Elder 17
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Lombardo
#2GRL2PPC2
13 5 923
2019-10-22 18:31:01
50
40
2
1
Co-leader
enoch
#2UUJ9P90J
13 5 876
2019-10-22 17:47:32
214
200
3
1
Elder
Handbus
#28VJG0QPL
13 5 825
2019-10-22 16:06:28
252
200
4
2
Elder
Vikingen
#9GC0JQC9R
13 5 813
2019-10-22 22:07:34
168
160
5 Elder
Lithian
#Y89CJ0RP
13 5 647
2019-10-22 21:20:23
30
160
6
2
Xerro
#200LPRVY0
12 5 579
2019-10-22 20:29:27
276
200
7
1
gud
#8VPQQUVRG
12 5 545
2019-10-22 20:00:39
178
200
8
6
Elder
Master Chief
#8V0LLP0
13 5 523
2019-10-22 20:48:04
290
160
9 weissefar
#2V2R8YC
13 5 431
2019-10-22 17:57:47
211
160
10 HgMarinhoO
#8VQQG8QLC
12 5 431
2019-10-22 20:44:51
66
200
11 rohde
#2GYCG9Q88
13 5 423
2019-10-22 19:35:21
58
200
12
1
Elder
hb
#2QQRCLY
13 5 396
2019-10-22 20:48:30
186
120
13
1
Elder
Tokiipo
#8PRY0JJJC
13 5 392
2019-10-22 17:38:10
120
160
14
1
Leader
hihla
#8LLU8QVQ
13 5 371
2019-10-22 17:48:13
110
120
15
4
Elder
Lord Cutzon
#8UGUCGQ
13 5 368
2019-10-22 21:32:41
322
200
16
9
Co-leader
Nico
#PQUVGJCP
13 5 346
2019-10-22 21:28:31
524
240
17
3
Elder
deeluXe
#8R8Y08VYC
13 5 330
2019-10-22 21:21:57
306
160
18 Oliver
#9RLYQRY0Q
12 5 320
2019-10-23 00:34:25
62
160
19
2
Viking
#CQLU9GJV
12 5 314
2019-10-22 20:34:25
20
160
20
4
Elder
westside
#8RP2JYYV
13 5 306
2019-10-22 13:26:18
248
160
21
1
Elder
you
#2QYC9PGJ
12 5 299
2019-10-22 16:23:57
106
80
22
5
Triddle
#2L9LGPY0
12 5 298
2019-10-22 22:03:28
236
160
23
2
mester maleren
#2UJG0JUPQ
13 5 267
2019-10-22 16:00:03
0
0
24
2
Elder
Hæmoriden
#8RGCRQ
12 5 243
2019-10-22 18:50:01
142
180
25
2
SUIFENGSK
#PRGJU02L2
11 5 231
2019-10-22 23:47:53
114
240
26
2
Djævlen
#8JC8YQVP8
11 5 229
2019-10-22 20:10:12
98
0
27
2
PSH
#2YJ088C0
11 5 212
2019-10-13 09:28:16
0
0
28 khaled
#8CYYGYGVC
12 5 165
2019-10-22 10:12:40
10
40
29 Elder
men00b
#9CVYYP9QU
12 5 160
2019-10-22 22:19:59
256
200
30
1
Dj Karry Sild
#82LLC9V2V
12 5 159
2019-10-22 20:39:41
216
160
31
1
Elder
Schulz
#2V9U920Q2
12 5 126
2019-10-23 00:21:37
96
160
32
2
ybbe42
#2CC8R8JR2
12 5 112
2019-10-22 12:58:47
46
80
33 alan91
#8RVP0J9QV
12 5 110
2019-10-22 21:44:06
0
160
34 Mk
#PRC00JQLY
10 5 108
2019-10-22 21:34:04
0
80
35
5
Elder
Kabriolin
#PU9CPLQ
12 5 086
2019-10-22 22:20:51
58
90
36
1
Wolf Man
#L0PVG9UP
12 5 072
2019-10-22 21:11:04
10
80
37
1
RamonLessa
#9GJVPCR2Q
11 5 070
2019-10-22 18:47:54
18
40
38
1
christian
#JJVPYPY
12 5 060
2019-10-22 19:48:53
278
160
39
1
Elder
sorteper
#9R22VR2L
12 5 058
2019-10-22 19:09:34
109
120
40
1
Elder
jesper
#82JYVLUL2
11 5 054
2019-10-22 21:21:34
40
40
41 thelegend27
#2R9L9CUQ8
11 5 011
2019-10-21 09:52:26
50
0
42 snugglebear
#8GJ9L2LP9
11 5 003
2019-10-22 12:07:34
0
80
43 Macthurin
#RGVP8RU
12 4 954
2019-10-22 19:53:08
100
120
44 Elder
toke
#82GG8LRPQ
13 4 872
2019-10-22 13:09:07
36
80
45 theis 95
#PCGCR2R
12 4 870
2019-10-20 20:29:02
0
0
46 karamurat
#29PVJ2Y2L
12 4 844
2019-10-16 18:24:55
0
0
47 Co-leader
beeparty
#8C2JQGC9
13 4 001
2019-08-29 10:36:22
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord