Child Tunis

#R80V8Y

52 530

49 / 50

Clan 100 % tunisien, dons illimités, Clan actif, tout membre inactif durant un semaine sera exclu. Bon clash à tous 🇹🇳🇹🇳🇹🇳

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 530
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader magnito
Phạm vi chiến tích 4 421 – 5 651
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Elder 23
Co-leaders 15
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
3
Elder
elloumi med
#P9YUVCRV
13 5 651
2019-09-16 00:15:26
0
0
2 Leader
magnito
#2QGVC9VV
13 5 600
2019-09-15 17:43:48
0
0
3
2
Co-leader
ici c paris
#JR22U92L
13 5 567
2019-09-15 20:56:48
0
0
4
1
Co-leader
nabil ayari
#GUQLGQGQ
13 5 549
2019-09-15 16:18:05
0
0
5
2
Elder
maher
#P289V9YUJ
12 5 362
2019-09-15 21:09:40
0
0
6 Elder
youssef
#89PGUCCR2
12 5 350
2019-09-15 19:16:56
0
0
7
2
Co-leader
Mahdouch
#2GJRVJUJ0
13 5 333
2019-09-15 23:46:32
0
0
8
1
alecsandro nest
#8YUP9LUGP
12 5 284
2019-09-15 16:49:34
0
0
9
22
younes
#2CUVLRU9Y
11 5 246
2019-09-15 22:35:26
0
0
10
2
hazem
#2GCQGJPG2
12 5 242
2019-09-15 16:07:39
0
0
11
18
Elder
weled aicha
#8RRL0JCJU
11 5 242
2019-09-15 21:37:14
0
0
12
15
Elder
kh
#2Q9PVRCU2
11 5 237
2019-09-15 20:13:13
0
0
13
23
Co-leader
phlox
#889UUCP2Y
11 5 224
2019-09-15 23:17:13
0
0
14
1
Co-leader
momo
#82YJ9GCP0
12 5 211
2019-09-15 22:26:05
0
0
15
4
Co-leader
malik sd
#809CQ29P9
12 5 208
2019-09-14 19:34:11
0
0
16
6
ابو راكان
#YPY0YPGC
12 5 200
2019-09-16 01:00:49
0
0
17
1
Elder
ftou7
#888QQCV8J
11 5 188
2019-09-15 16:13:50
0
0
18
1
Co-leader
rmizk
#PYPYCU0V
11 5 184
2019-09-16 00:17:51
0
0
19
6
Co-leader
ben 3ami
#8V08QR009
12 5 170
2019-09-15 19:54:57
0
0
20
3
Co-leader
LioGamer
#RPUUYUR2
11 5 167
2019-09-15 22:41:53
0
0
21
7
chams edin
#8Q8J9VQR2
12 5 162
2019-09-15 17:40:04
0
0
22 Co-leader
Benaissa
#2VYQCVRYC
13 5 154
2019-09-16 00:05:18
0
0
23
3
Elder
chiheb
#98R822VYV
11 5 137
2019-09-15 13:03:45
0
0
24
9
Elder
Aymen
#P2YRR0UU2
11 5 133
2019-09-15 23:28:01
0
0
25
17
Elder
prince
#800V9J0QY
10 5 109
2019-09-15 18:18:03
0
0
26
5
Elder
fight
#9Q0YVQVRY
11 5 107
2019-09-15 09:03:13
0
0
27
4
Co-leader
aziz
#9RU2G9G02
12 5 105
2019-09-15 23:03:25
0
0
28
4
Co-leader
majd
#90202CV0Y
11 5 104
2019-09-15 22:50:06
0
0
29
4
Co-leader
ahmedgafsi
#90Q9J2VRG
12 5 104
2019-09-16 00:17:04
0
0
30
12
Elder
hamma
#8C9CCPL2Y
12 5 100
2019-09-15 16:41:16
0
0
31
5
leader
#208PRLG8J
12 5 098
2019-09-15 11:21:29
0
0
32
4
Elder
CA
#9URVRVC98
11 5 079
2019-09-15 22:29:34
0
0
33
3
Elder
amin
#28LPQCJ2C
11 5 048
2019-09-13 13:02:30
0
0
34
2
Si chi
#8UGPLVLY0
11 5 042
2019-09-15 07:19:41
0
0
35
1
Electroabdou
#8QCJR0RJJ
12 5 035
2019-09-13 10:26:50
0
0
36
4
Elder
ghassen
#9VRGPCRYV
10 4 972
2019-09-16 00:39:41
0
0
37
2
Abou youssef
#P0UPU9J0Y
11 4 970
2019-09-16 00:17:59
0
0
38
1
Elder
oussama
#9LQVL0PCC
11 4 966
2019-09-16 00:48:42
0
0
39
1
Firas
#2VVY20Y9G
10 4 955
2019-09-15 16:02:23
0
0
40
1
Co-leader
saquar
#8Y2JJC022
12 4 941
2019-09-15 22:53:14
0
0
41
5
Elder
DarkWolf
#20YVV9V
11 4 900
2019-09-15 21:28:29
0
0
42
2
Elder
Amoula
#9PJYUVP8Y
11 4 878
2019-09-15 21:19:20
0
0
43
1
Elder
Abdelhak
#98RCG0PU8
11 4 872
2019-09-15 21:40:58
0
0
44
1
Elder
rouchka
#CRUR9LJ9
11 4 869
2019-09-15 17:16:21
0
0
45
8
Elder
bachaga
#2LGJUGQGC
11 4 866
2019-09-15 19:49:50
0
0
46
1
Co-leader
Tirboulette
#92JCV0VVC
12 4 803
2019-09-11 05:43:39
0
0
47 Elder
medcha
#80LUGYR88
12 4 732
2019-09-10 11:19:43
0
0
48 Elder
Ragnar
#9VV90LYGU
10 4 701
2019-09-15 15:33:18
0
0
49 Elder
gandoura.amine
#280Y2UR9Q
12 4 421
2019-09-15 00:41:55
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord