Aussie's Garage

#R2YQ0VY

49 978

49 / 50

chill clan. when you war, do all 4 attacks or you will get kicked/demoted. Dont miss more than 2 wars in a row w/o contacting us

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 49 978
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Baxter
Phạm vi chiến tích 3 013 – 5 750
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 10 902
Elder 6
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Thorbear
#2UP8PP0G
13 5 750
2019-10-18 17:32:20
557
360
2 Co-leader
axelor
#2CUY8G0QC
13 5 698
2019-10-18 18:54:33
463
400
3 Leader
Baxter
#V0P28LG
13 5 430
2019-10-18 04:53:36
242
240
4
1
Elder
Jump3r°•°•°
#8V0L29QC
13 5 350
2019-10-18 13:09:11
354
130
5
1
Co-leader
¥@¡b#@¥
#2Q8QYU02C
13 5 325
2019-10-18 16:34:01
1028
480
6
2
Co-leader
diesel
#920VLV9R
12 5 213
2019-10-18 18:35:23
894
460
7
1
Co-leader
ImBasicallyFaZe
#PC2V2V0L
13 5 188
2019-10-18 13:09:08
150
280
8
1
Co-leader
Marv
#J9RL22JP
13 5 186
2019-10-18 17:15:40
650
400
9 SergeSplurge
#VQGR8J82
13 5 162
2019-10-18 11:11:59
182
200
10 darsh
#LCPRPRC9
12 5 072
2019-10-18 19:28:13
740
400
11 Elder
sam patel's vil
#JJQV2R89
11 5 039
2019-10-18 17:00:18
618
560
12
1
[email protected]\@k [email protected]¥@n¡
#2YR0YJJY9
11 5 024
2019-10-18 13:37:38
162
360
13
2
Co-leader
nufio87
#2CCRL8RL8
13 4 996
2019-10-18 19:20:05
238
560
14
2
Co-leader
dante
#80VJRUQV
13 4 958
2019-10-18 12:51:46
38
40
15
1
Co-leader
BJORN
#GGRYYG2V
13 4 895
2019-10-18 11:18:42
394
400
16 GodOfSalsa
#LRGR9P08
10 4 869
2019-10-18 05:04:08
157
80
17 Co-leader
ZNufio
#2VCQU9CLG
13 4 848
2019-10-18 19:20:30
454
560
18
4
kid
#2C8P22YR
12 4 840
2019-10-18 14:25:20
84
0
19
1
supercell
#2UVYVJVRV
10 4 825
2019-10-16 01:12:29
0
110
20
1
Elder
K!LlEr
#PVP0YRLYR
10 4 818
2019-10-18 15:06:23
382
440
21 KENSHI
#8QLJVLVLC
10 4 790
2019-10-18 16:54:54
298
320
22
2
[email protected]
#28L9G9C8
12 4 773
2019-10-17 20:15:15
10
80
23 Black Bart
#QYLGL98
10 4 759
2019-10-18 19:19:12
246
272
24
3
Elder
Monster
#22CC8JV0P
10 4 706
2019-10-18 19:28:14
586
570
25 Panda
#2228GPRG
11 4 684
2019-10-18 06:51:51
30
0
26
2
Co-leader
ÂJ
#JVCGG289
13 4 639
2019-10-18 09:29:12
182
0
27
2
Cooper Norman
#LVRLP9Q
10 4 619
2019-10-18 17:27:58
30
80
28
2
J€llyFi$h
#8RUCU9UG
11 4 602
2019-10-17 09:12:05
107
120
29
1
half Blood
#20LCV2GL
10 4 571
2019-10-18 19:08:48
8
40
30 Kai
#92QGU00G
12 4 533
2019-10-17 11:32:48
140
160
31
2
Elder
2ndSON
#PURVJ9UJU
10 4 527
2019-10-18 19:26:26
50
440
32
1
jnufio729
#282GYVRLJ
11 4 515
2019-10-13 18:48:21
0
0
33
1
Co-leader
I'M DuDe
#PJ9VRL8V
12 4 485
2019-10-18 12:22:31
151
280
34
2
DeMon
#Y89VJLRP9
10 4 447
2019-10-18 19:05:33
353
440
35 pujan
#898C92GLQ
10 4 430
2019-10-18 07:45:06
30
120
36
2
Pineapple
#2P00V2VUG
10 4 375
2019-10-18 15:12:42
126
120
37 Nannoo
#8RQLR0JQC
13 4 337
2019-10-11 18:59:25
0
0
38 KIL3R STYL3
#CUL8VGV2
11 4 279
2019-10-18 15:40:48
0
0
39 Elder
Osama
#9808P2YCP
10 4 197
2019-10-17 17:23:19
0
80
40 крот228
#998RLPP00
10 4 150
2019-09-17 04:36:45
0
0
41 NOVA HUNTER
#9GRV8UURU
10 4 125
2019-10-18 04:52:31
24
360
42 Lorenzo
#PJP8VCV
12 4 109
2019-09-17 01:27:24
0
0
43 AndyFCY
#PCUR02P0P
10 4 097
2019-10-15 10:00:45
28
0
44 JAYNIL
#8LP9RPV80
11 4 075
2019-10-18 17:08:51
176
200
45 Co-leader
chulo puerca
#J98P29PU
12 4 001
2019-10-18 16:01:45
410
520
46 賴鴻麟MC錢多多
#2GR2R0PY9
10 4 001
2019-08-29 13:42:20
0
0
47 Co-leader
Androo
#L0GJCGY
12 4 001
2019-08-26 12:42:33
0
0
48 Đấu trường 12 Harsh
#2QJCYY0JG
10 3 750
2019-10-18 15:24:30
110
240
49 Đấu trường 10 Me_patel
#2YLC0V8RC
10 3 013
2019-10-16 13:03:44
20
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord