#downtown#

#R2JVQU2

50 968

49 / 50

Major Donators and serious war players! promotions only after minimum 3 months and active only, dont ask.

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 50 968
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader Hans
Phạm vi chiến tích 4 015 – 5 615
Thông tin hội
Vị trí Oceania
Đóng Góp Mỗi Tuần 120
Elder 23
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
IrishYort
#9U9QCUQJ
13 5 615
2020-01-27 00:08:16
0
30
2
1
Elder
McVey
#YRL8R9P
12 5 547
2020-01-26 21:49:57
0
0
3
1
Co-leader
Choggor
#G0CJ202P
13 5 513
2020-01-27 00:41:56
18
10
4
2
Elder
7AM84
#RQ8YJCP2
13 5 437
2020-01-26 23:12:18
0
0
5
2
SeeYuInTea
#9Q2UC909
11 5 424
2020-01-26 23:28:08
0
0
6
1
Elder
CptSLOW
#228Y2ULGU
13 5 407
2020-01-26 19:48:41
0
0
7
1
5Kong
#9P09JV9U
12 5 289
2020-01-27 00:17:21
38
8
8
1
Elder
ProtoType
#RQQ8J2C
12 5 286
2020-01-26 23:45:18
0
32
9
2
Co-leader
pwwwp
#PUY2QGCP
13 5 274
2020-01-27 00:35:53
28
20
10
2
Elder
chiefchiefson
#8Q9LQU80
13 5 231
2020-01-26 23:36:40
0
10
11
1
Elder
fish
#2Y2JPC80Y
12 5 200
2020-01-24 03:28:49
0
0
12
7
Elder
Richard
#80JU2GRGR
11 5 094
2020-01-26 22:07:49
0
0
13
5
Elder
dale3
#L2C8PC
13 5 079
2020-01-26 22:02:20
0
10
14
1
Elder
MoosePlayz
#YY0GPRR29
11 5 071
2020-01-27 00:09:10
36
0
15
1
Elder
Jolo
#L02LLVJ9
13 5 051
2020-01-27 00:49:30
0
0
16
1
Eric
#20R20GVPP
12 5 046
2020-01-26 15:51:06
0
0
17 Co-leader
xXGhost_ArmyXx.
#YRQR009
13 5 034
2020-01-26 12:13:47
0
0
18
2
Elder
hesta
#CR8YCU9C
13 5 013
2020-01-27 00:16:50
0
0
19
2
Elder
-=[Jainish]=-
#8CRGPRP
13 4 994
2020-01-26 18:24:29
0
0
20 Elder
Carter
#GRU8P2CY
13 4 939
2020-01-26 21:06:31
0
0
21
1
Co-leader
potato
#L99YJC
12 4 906
2020-01-25 14:03:38
0
0
22
1
Joshua
#90YUV080P
11 4 854
2020-01-26 06:39:02
0
0
23
1
RJ
#PU0VU28
12 4 820
2020-01-21 06:51:44
0
0
24
1
Elder
4NWarrior
#2GGG2YJVC
11 4 746
2020-01-26 07:18:27
0
0
25
1
Elder
Mike
#PUG2CLLCC
10 4 716
2020-01-26 09:39:12
0
0
26
1
Elder
epicchutney
#PP2YGQJPR
12 4 703
2020-01-26 21:33:15
0
0
27
1
JACKSON
#LVGVLUJ
10 4 701
2020-01-26 01:04:49
0
0
28
1
Nathan
#9LQ29C98Y
11 4 681
2020-01-25 02:28:36
0
0
29
5
Elder
ThapaJR
#QLJGURP
12 4 645
2020-01-26 13:07:10
0
0
30 MARCOS(-_-)
#8QVJ8LLC2
11 4 635
2020-01-24 14:26:42
0
0
31 bloodisland
#28JU8YYGY
12 4 623
2020-01-24 04:51:30
0
0
32 МiAygI
#8V0V9VL2P
11 4 610
2020-01-26 08:44:44
0
0
33 Elder
wolong
#VPCQVC2
12 4 599
2020-01-25 00:05:00
0
0
34
1
Elder
JOJO
#YCPPYJVJ
12 4 551
2020-01-25 03:17:59
0
0
35
1
lil boat
#8Q2V80CLP
11 4 544
2020-01-26 18:58:29
0
0
36
1
Elder
Mc.Master
#28RR92088
11 4 535
2020-01-22 16:42:51
0
0
37
1
Elder
Fabio
#2PPCQPV9V
11 4 522
2020-01-12 11:30:34
0
0
38
1
bfenton53
#P9U8RVYJ
10 4 455
2020-01-13 14:09:54
0
0
39
1
Rodríguez
#8G28QJ0QG
10 4 442
2020-01-07 21:32:17
0
0
40
1
⚔️JAMES⚔️
#2U2VRR98Y
11 4 363
2020-01-21 04:01:15
0
0
41
1
toto
#U080QP90
11 4 355
2020-01-22 03:43:15
0
0
42
1
Elder
Joe
#VU98GP22
12 4 351
2020-01-23 18:11:10
0
0
43
1
Leader
Hans
#2VCGJLLP
12 4 350
2020-01-16 18:52:53
0
0
44
2
Elder
LionKing
#YCQ99PLC
11 4 280
2020-01-26 13:58:51
0
0
45 Starkiller
#RQYR8C29
11 4 252
2020-01-26 10:26:00
0
0
46
1
zbyszek 900
#Y8RVQ2V9
10 4 156
2020-01-26 11:09:07
0
0
47
1
GreenPh0en1x
#UCJ8PPR
10 4 034
2020-01-22 10:19:15
0
0
48
1
The Phantom
#YLYGYGUR9
8 4 018
2020-01-26 23:23:09
0
0
49
1
Co-leader
kobi
#2JCL98C8R
13 4 015
2020-01-03 03:53:18
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord