GER Gaming

#QY8G08

49 186

50 / 50

🌟Loyalität🌟Fairness🌟Respekt🌟Spaß am Spiel🌟 Angriff im Clan Krieg ist Pflicht sonst 👞👞👞

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 186
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader Sally
Phạm vi chiến tích 3 440 – 5 468
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 350
Elder 30
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
Fux
#VYLQPVVG
13 5 468
2019-10-17 10:26:01
526
360
2
1
Elder
Saraaa
#JLVUYPVR
12 5 462
2019-10-16 20:58:20
134
120
3 Elder
vanwiese
#P09UYGG
13 5 317
2019-10-17 09:21:14
240
240
4
1
Co-leader
nöli
#9G088QC0
13 5 161
2019-10-17 09:22:12
54
280
5
1
Elder
deoroller
#8VURUJQV
13 5 159
2019-10-17 05:29:49
146
240
6 Elder
RAM
#8GQQU228
12 5 156
2019-10-16 22:28:58
103
120
7 Elder
Schwapsi
#9L0U0QCP8
12 5 068
2019-10-17 05:02:52
392
330
8 Elder
die Muddi
#2UYU0VLG8
13 5 055
2019-10-17 03:19:14
98
0
9 Elder
Danyo
#808L2Q8V2
12 4 986
2019-10-17 08:21:59
304
320
10 Neon X
#29R2RU9G
12 4 955
2019-10-13 10:37:54
0
0
11 Elder
Battlehound
#9PV9CGGJJ
11 4 950
2019-10-17 09:01:43
666
340
12 ghost1
#LL9PQ88V
11 4 911
2019-10-17 06:39:00
94
160
13 Elder
Papabär
#8GCLRCPJQ
13 4 881
2019-10-17 07:33:13
368
280
14
2
Elder
kaan68
#Y889JJU0V
11 4 876
2019-10-17 09:12:10
106
416
15
1
Elder
cR7 / T.1.a.0
#9UU9URG88
12 4 875
2019-10-17 10:03:52
240
240
16
1
Elder
X-trem
#2U8URGCQP
12 4 869
2019-10-16 09:45:12
128
160
17
2
Elder
Mamabär
#8J8QUP20C
13 4 829
2019-10-17 10:25:01
501
380
18
1
Elder
Foss1L
#PR9RQRV88
11 4 820
2019-10-17 03:27:25
226
400
19
1
Elder
Lucas
#2UGJ2UUJ2
12 4 802
2019-10-17 10:11:20
762
320
20 Elder
SECHSMALSIEBEN
#8YVUVYYRR
13 4 751
2019-10-15 06:33:47
38
40
21 Elder
Kev775
#QPUQU2
11 4 728
2019-10-17 08:33:12
96
140
22 Elder
Conta
#298PL9YC
12 4 713
2019-10-17 07:48:48
324
320
23 Rafaell
#2VYUP8CCC
12 4 675
2019-10-08 22:46:29
0
0
24 Elder
El Chapo
#8VR2G9QRJ
12 4 668
2019-10-13 16:29:06
0
0
25 Elder
MESSI
#9J82UGGL
10 4 662
2019-10-16 13:30:14
66
120
26 Elder
P.Fighter
#Y0VCCYCRV
9 4 654
2019-10-17 06:08:14
188
200
27 Elder
VioniTriXx
#YU98988C
11 4 637
2019-10-17 10:11:54
210
40
28 Elder
lolbek xd
#2R9JVYQL2
11 4 624
2019-10-16 19:34:13
0
120
29 Risk0
#22PJLQYJ8
11 4 606
2019-10-15 15:51:38
0
0
30 Christoph
#2RJ0QQ9Y
12 4 579
2019-10-17 09:25:59
52
120
31 Elder
tristi
#YQGRVR0R2
10 4 536
2019-10-17 09:34:15
187
120
32 Elder
tobi
#9J9GGUYGV
9 4 505
2019-10-16 21:47:52
69
160
33 Raiyo
#8VL02RRCJ
10 4 484
2019-10-16 17:14:11
16
120
34 Fake Flex2
#PCYJY2UL9
9 4 378
2019-10-17 05:28:53
0
0
35 benboy
#P2Y0U2J8R
10 4 369
2019-10-17 09:28:42
108
80
36 San Diego
#20QV9QVVL
10 4 369
2019-10-14 19:39:30
10
40
37 Elder
猥琐的队友
#9UCJ8800P
11 4 333
2019-10-16 08:57:37
116
160
38
1
xXUnknownXx
#RJUUVVL
10 4 329
2019-10-17 06:28:49
36
0
39
1
Scorpion
#CURY2J2U
12 4 314
2019-10-17 09:23:30
236
240
40 Der Müller
#2RRYPYGU
11 4 237
2019-10-14 14:57:18
18
40
41 Leader
Sally
#2JQQ0JJ
12 4 209
2019-10-17 10:12:36
162
224
42 Elder
Sjo991000
#UCU0VVRV
12 4 166
2019-10-16 17:43:35
0
0
43 Seba.battle
#PCG92RYCU
9 4 121
2019-10-16 18:11:07
120
80
44 FeuerphoenixHd©
#LCCQJP28
11 4 107
2019-10-15 15:22:11
26
0
45 KamiKatze
#Y9G28C9G8
9 4 104
2019-10-11 08:16:39
0
0
46 Elder
Wombat
#9JLGLU882
11 4 019
2019-10-16 08:53:05
66
80
47 Nice Zocker
#2GCQ0PLU2
11 4 013
2019-10-15 13:45:54
34
40
48 Johannes
#28QQR8G8G
12 4 001
2019-10-06 17:29:16
0
0
49 Đấu trường 12 Elder
thxadg
#20PJLLGV
11 3 871
2019-10-09 11:49:41
0
0
50 Đấu trường 11 Elder
Clifos
#2RUPPL2Q
12 3 440
2019-10-17 06:35:56
84
160

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord