Clan Bake

#QY28Q2P

46 451

49 / 50

Est. Feb 2016. Loyal and Active clan. Feeders - Clan Bake 2.0 and 3.0. Top U.S. rank - 104 - Top U.S. Clan Wars - 89

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 46 451
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Marsh
Phạm vi chiến tích 4 003 – 5 001
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 15 216
Elder 24
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
chino320
#20RQC0L9
13 5 001
2 500
500
520
2 Elder
Bananabell
#8RV20222P
12 4 976
2 488
425
360
3
1
Elder
Stan
#Y2RG8VRG
13 4 959
2 479
328
480
4
1
Co-leader
stevieweve
#GUPRVL8Q
13 4 877
2 438
344
280
5
7
Co-leader
RG32
#CUJ0RG90
12 4 788
2 394
434
400
6
1
Co-leader
jordanyono
#922PJLLR
13 4 768
2 384
320
280
7
6
Co-leader
fif diesel
#YCQCLL2P
13 4 759
2 379
620
480
8 Co-leader
BWild
#2YU9JUYR
13 4 729
2 364
222
280
9
3
Co-leader
shephaRd
#8UPLYRUG
13 4 714
2 357
784
360
10
7
Co-leader
jeedo
#2QC98RU9
13 4 713
2 356
1649
504
11
2
bhahn
#RU99Q222
13 4 692
1 173
669
520
12
1
Elder
MileHighTokin
#P2QUR9P
13 4 679
1 169
408
480
13
3
Elder
sleepyface
#8QJU9CPR
13 4 659
1 164
304
320
14
2
Elder
Stan
#202CVJVPQ
12 4 655
1 163
328
480
15 Modern
#92LQQRVL
13 4 635
1 158
106
160
16
2
Nano
#GG8YUU90
12 4 632
1 158
149
360
17
7
Elder
PRETTY BOY
#80JPCPP0
13 4 612
1 153
314
320
18
2
Elder
ALR
#P82PL2LR
13 4 602
1 150
528
400
19 jisin
#2PR2QCL2G
12 4 596
1 149
194
272
20
1
Tony
#UV9V0C08
12 4 540
1 135
421
400
21
16
Elder
0xDEADBEEF
#9RLGRV8R
13 4 539
544
874
520
22
4
Elder
7+5=9
#9VY0Q9JG
13 4 535
544
1019
560
23
7
Co-leader
Stompy
#YJQLP9LU
13 4 528
543
468
400
24
2
Elder
NutZacks
#2820QG0J
13 4 525
543
230
360
25
2
Elder
peper
#8QPG9V8J
13 4 522
542
346
400
26
1
Elder
Legacy
#8UYQQ8CV
13 4 485
538
420
520
27
1
Elder
TacoCorp
#80Y8UCGV
13 4 481
537
156
320
28
1
Elder
<c6>Chief Nam</
#YQ9Q0L8C
12 4 438
532
226
320
29
1
Elder
nogré
#RR80GY20
12 4 432
531
192
400
30
1
Elder
Scammy
#2CVL0LGG
13 4 430
531
114
200
31
1
Darkthief13
#2P8VRLU80
13 4 332
433
522
520
32
1
Elder
SmallDucks
#PCY0QY8P
12 4 316
431
341
240
33 Elder
acercase
#82CVL0U09
11 4 300
430
72
280
34 melodaayyy
#2UPRYJ9L8
12 4 295
429
66
160
35
2
DEX
#VJJRYJGC
11 4 286
428
132
240
36 Elder
P00NDADDY
#222RYRGP
12 4 262
426
116
360
37
2
Elder
Cybaen
#Y9VCVYJP
12 4 249
424
28
120
38 Co-leader
lilbit0datdirty
#8VQQLY0U
13 4 218
421
50
40
39 Elder
royal highness
#QCYY22CP
13 4 196
419
166
480
40 Heppalicious
#8J9QQ0GP
12 4 195
419
86
280
41 Elder
ahmed
#UVGQP99
12 4 188
125
0
40
42 Co-leader
Beez
#80P9RY2L
13 4 150
124
0
0
43 Leader
Marsh
#PLL0P2CP
11 4 112
123
247
480
44 Co-leader
corto
#PJCLPCYG
12 4 109
123
58
80
45
4
blaze07
#9CVJ2JYJ0
10 4 020
120
240
240
46
1
Elder
JJGittes
#2P08YQ00G
13 4 018
120
0
0
47
1
Co-leader
Achdari
#99RPGQJ9
13 4 015
120
0
0
48
1
Co-leader
Berger King
#9RLJ2L88
13 4 003
120
0
0
49
1
Elder
CANNABBIS
#2VUGRPVP8
11 4 003
120
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord