tehran star

#QV2JV9

49 283

41 / 50

welcom to tehran stars nezafat ro [email protected] konid ✨⭐️🌟✨⭐️🌟✨ biyan😉darkhaste magham nakonid⛔️👎💫💫+18 🔞Refighaye bi badal👍

Collecting cards! Ends: 2019-10-16 14:31:10
Trận đấu 9 + 8
Participation 10 / 41
Người chơi Trận đấu Cards Collected
Sir.hossi 1 / 3 280
AlireZa HPR 1 / 3 297
Byte 1 / 3 297
Amirsfr 1 / 3 297
Ali... 1 / 3 297
urban samurai 1 / 3 560
shayan☠️☠️☠️ 1 + 1 / 3 892
sajad 2 + 1 / 3 1400
NoName 2 + 1 / 3 1487
Imansfr 3 / 3 1680

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord