mighty kudla

#QV2GP8C

42 012

48 / 50

Majority of this clan is INDIAN,but anyone can join, keep donations above 50 cards per week or get kicked.

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 42 012
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader daaaps
Phạm vi chiến tích 2 789 – 4 610
Thông tin hội
Vị trí Ấn Độ
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 250
Elder 24
Co-leaders 13
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
Ash
#9CC0G982
12 4 610
2 305
21
80
2
1
Co-leader
~LuCiFeR~
#2LQY02PP8
12 4 532
2 266
190
80
3 Elder
XTRATERRESTRIAL
#2UQLYUP2
12 4 502
2 251
114
80
4
1
Co-leader
Chethan suvarna
#90J0V2V0
12 4 462
2 231
0
40
5
1
Co-leader
Abel
#P80PJLGV
12 4 455
2 227
56
50
6
3
Co-leader
Monk
#Y28P9R9V
12 4 364
2 182
68
30
7
1
Elder
BLAH
#8VVCLJVJ
12 4 329
2 164
0
40
8
1
Elder
dolphy
#8RLCLVC0
12 4 324
2 162
0
30
9
2
Elder
nikhil
#8C82C8JGJ
11 4 319
2 159
56
20
10
2
Co-leader
wolf17gamer
#2R9RVJ28Q
12 4 305
2 152
8
0
11
1
Co-leader
KRN
#2YVPGU8
12 4 264
1 066
28
80
12
1
Co-leader
akankshh
#JGL9YJYC
12 4 193
1 048
0
0
13
1
Leader
daaaps
#90GUJ9LY
12 4 191
1 047
20
0
14
1
Elder
madhu sagar
#2GUV9CPJP
11 4 190
1 047
0
0
15
1
Elder
MALLYA_MASTER
#9PUQ08GGL
11 4 150
1 037
28
0
16
4
Elder
PRINZA
#29Q8RLGU
11 4 138
1 034
118
80
17 Co-leader
akhi11
#2YLQYY9J
12 4 114
1 028
0
0
18 Co-leader
borat
#9GLPRVU9
11 4 108
1 027
0
0
19 B€@$t
#9LPVPPVCP
11 4 096
1 024
64
80
20
5
Elder
akanksh
#U90PLQGG
11 4 073
1 018
88
80
21 Co-leader
mp$
#8PRQPUUG
12 4 065
487
0
0
22
12
Co-leader
Mr shetty
#9YU0RCCVL
11 4 063
487
66
30
23
1
Co-leader
Warrior
#2QU8YCUQ0
10 4 059
487
10
50
24
1
Elder
Nithesh K
#RV92VVYG
11 4 042
485
28
50
25
1
manish b nagavi
#8QC9CJGPU
12 4 033
483
0
0
26
6
Elder
shrinidhi
#9UU99202
11 4 009
481
35
40
27
1
GOD FATHER
#2LCJYPU8Q
10 4 001
480
0
0
28
1
LOL
#8JQRJG028
10 4 001
480
0
0
29
1
SURAJ NAIK S
#88QUCCL2
11 4 000
480
0
0
30
1
Đấu trường 12 Elder
rebel
#JYYUP222
11 3 993
479
38
80
31
1
Đấu trường 12 Elder
AdaRsh
#2G2YJ2G82
11 3 977
397
0
0
32
1
Đấu trường 12 arjun
#20JVQLYU
11 3 962
396
0
0
33
1
Đấu trường 12 Elder
s. s. k
#8922V08G
11 3 949
394
0
0
34
1
Đấu trường 12 koloatar
#22RQG9VJU
10 3 948
394
0
0
35 Đấu trường 12 Elder
Raj
#99RQRYV2L
10 3 926
392
0
0
36 Đấu trường 12 Elder
BABU BHAI
#8C2089R9L
10 3 916
391
18
40
37 Đấu trường 12 Elder
INVINCIBLE KING
#8JLYU9RL2
10 3 820
382
0
0
38 Đấu trường 12 Elder
爵迹
#C2RYJY2L
10 3 763
376
0
0
39 Đấu trường 12 Elder
Shahid
#YPGP0U89
10 3 762
376
12
40
40 Đấu trường 12 Elder
john
#P98L08GYJ
10 3 741
374
59
40
41 Đấu trường 12 Pavan
#9UCVQ00G
11 3 717
111
0
0
42 Đấu trường 12 Elder
arya
#8JUR2RL0C
9 3 700
111
0
0
43 Đấu trường 12 Elder
apoorva
#2J2J2L9Q2
11 3 592
107
0
0
44
1
Đấu trường 11 supercell
#802R8JYVU
11 3 573
107
0
0
45
1
Đấu trường 11 reaper
#9YL9YYGP
10 3 558
106
88
80
46 Đấu trường 11 Elder
arceus god zeus
#2J0UC028Q
10 3 544
106
0
0
47 Đấu trường 11 Elder
Destructor
#99U09P9V
10 3 521
105
0
0
48 Đấu trường 9 Elder
maximus
#V2Y2VYVU
10 2 789
83
20
30

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord