Chicken Rasta

#QURGPGC

52 072

50 / 50

Dons et activité obligatoire. 👍🏻 Discord : QgaJZDw Tu commences un guerre, tu la finis

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 072
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Yompo
Phạm vi chiến tích 4 107 – 5 618
Thông tin hội
Vị trí Châu Âu
Đóng Góp Mỗi Tuần 12 214
Elder 6
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 LLX2016
#PRRVQ00U
13 5 618
2019-10-19 09:34:20
425
360
2 Elder
BarattaSniper
#QCQLL29Y
13 5 510
2019-10-19 01:51:54
284
320
3 DarleyJefferson
#80YGV02YU
12 5 504
2019-10-19 09:32:12
149
0
4
18
WarYa gaming
#UQY82RYY
12 5 372
2019-10-18 16:01:01
88
40
5
1
forget
#92Y2Q8PC0
12 5 323
2019-10-19 06:56:54
426
440
6
8
Elder
Julien
#GYV0CGJ
12 5 295
2019-10-18 17:52:03
54
120
7
2
Elder
Lisou
#2GV0Q8QU2
13 5 291
2019-10-19 02:21:13
214
560
8
2
guido
#8C9LLLCRC
13 5 252
2019-10-19 09:01:44
924
640
9
2
Panard47
#9V8PJP00
13 5 243
2019-10-19 07:21:25
518
160
10
1
Wesp™
#PJPYQ8R
13 5 225
2019-10-19 09:45:28
428
480
11
6
twistixx
#28VV0CR2
13 5 224
2019-10-19 08:36:52
358
0
12
4
yorick26
#80R0Y92U8
13 5 218
2019-10-18 22:35:23
214
400
13
5
Elder
Zgeg mou
#RQU20YR2
12 5 198
2019-10-19 09:38:37
723
480
14
8
Ganjaman✌
#2RV0UVVP9
12 5 181
2019-10-19 09:08:37
230
440
15
4
Qwerty
#PG8JJRU0
12 5 178
2019-10-19 09:55:30
334
300
16
3
truñion
#2V0JRCYRY
11 5 167
2019-10-19 06:24:35
436
240
17
2
Dylan
#28GVQR8Y9
13 5 156
2019-10-18 14:26:57
386
400
18
6
The Lol Gamer
#9ULCQ8J
12 5 149
2019-10-19 01:14:01
84
0
19
4
Don Lapuerta
#2V0JJC2JG
12 5 142
2019-10-18 22:04:39
40
160
20
5
sach210
#2UV8Q09QV
13 5 139
2019-10-19 09:45:36
374
160
21
5
Loupexx
#2Y8PQL8QC
12 5 121
2019-10-19 10:02:08
132
200
22
3
Co-leader
Alkpote
#LL2UVUC
13 5 079
2019-10-19 07:13:34
1004
640
23
9
ORXAN
#8QUVLQYQ
12 5 078
2019-10-19 09:53:12
229
280
24
4
Yukira
#2Y0U280UR
13 5 061
2019-10-19 08:26:54
281
240
25
4
Recapp
#PLQPY89Q
13 5 055
2019-10-17 16:24:32
128
200
26
2
Lastkage
#8Q2RU8VR
13 5 023
2019-10-19 02:08:21
46
0
27
3
Luzinty
#28V0RJCP
13 5 022
2019-10-15 12:39:06
46
80
28
6
Jo
#2L2U0UGU8
12 5 013
2019-10-19 09:48:47
391
320
29
3
Nim00
#V2Q0UGQ2
12 5 001
2019-10-16 22:18:08
0
280
30
3
BloodTk66
#JJUJVR9Y
12 5 001
2019-10-16 13:56:00
132
80
31
2
Freedom
#P92C2GCJC
10 4 990
2019-10-19 08:38:16
700
640
32
2
Elder
Exodia
#292JQ2JVR
11 4 965
2019-10-19 09:51:03
127
240
33
2
cesar
#GU0PL808
13 4 951
2019-10-18 16:02:02
38
160
34
5
stev26120
#8YV0VVG0Y
11 4 928
2019-10-18 21:11:44
80
160
35
1
Elder
chabbertiflamme
#Q0VYRYC0
13 4 923
2019-10-18 21:43:53
92
160
36
1
Mikeberri
#2RJRLR2CR
13 4 905
2019-10-19 04:05:01
271
130
37
7
Co-leader
SOULOULOUYE
#9C8R0VJR
13 4 890
2019-10-18 13:32:23
100
200
38
1
valar morghulis
#80L2YP9Y2
12 4 865
2019-10-19 09:52:47
208
224
39
2
fanatik
#2LJPJ29RY
12 4 859
2019-10-19 03:28:50
314
240
40
2
Dyard
#LLG9UQQU
12 4 849
2019-10-18 05:26:54
425
360
41
2
jaber
#PR0RVQCY
12 4 819
2019-10-18 21:27:26
28
0
42
2
Granola
#9Y9RPVYJJ
13 4 796
2019-10-13 08:52:29
0
0
43
1
Luca
#2VLYYRPL
12 4 725
2019-10-16 13:55:07
46
120
44
1
Le Marquis
#2RPG2CQY0
12 4 722
2019-10-19 09:22:21
162
200
45 c3řy
#2GPR9URJL
11 4 619
2019-10-18 03:57:40
26
0
46 Hugo
#PYGV0QJC
13 4 577
2019-10-18 23:27:11
74
200
47 Co-leader
Dieg
#8GRVCUPL
13 4 466
2019-10-19 07:50:55
50
320
48 kira
#8GRQ8YR9
13 4 459
2019-10-19 05:17:32
130
560
49 TooGood4You
#2JPRUUR0Q
11 4 439
2019-10-18 16:27:12
104
0
50 Leader
Yompo
#P29QUP0Q
13 4 107
2019-10-18 13:06:59
161
280

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord