Clash Gods

#QUGRY2Q

51 062

47 / 50

Nunca habra una ultima batalla mientras exista un mundo dnd luchar. QUIN RECOLECTE Y LUEGO NO JUEGUE LA BATALLA, EXPULSADO

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 062
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Nilako
Phạm vi chiến tích 4 249 – 5 609
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 670
Elder 10
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Àlex
#2P0PV80PV
13 5 609
2019-11-20 21:17:33
380
320
2 Elder
Sr. Lis. To
#UCYR2URY
13 5 561
2019-11-20 22:49:38
470
280
3 Leader
Nilako
#YGQ0RJY
13 5 537
2019-11-20 21:52:23
344
320
4
2
Co-leader
MKgun10
#2YCU8C2RU
13 5 427
2019-11-20 21:22:10
226
240
5
1
Elder
Storn3r
#99VRQGU8R
13 5 394
2019-11-20 22:53:44
458
360
6
1
Co-leader
berni
#9YPG8UVR
12 5 351
2019-11-20 22:07:58
132
120
7 LR
#Q0JVVQ9
12 5 279
2019-11-19 20:06:49
48
80
8 Co-leader
Messi D10S
#2P0G09LPR
13 5 276
2019-11-18 20:56:20
0
0
9 Elder
Burzum-maco
#2QLVYC2UG
12 5 227
2019-11-20 23:06:55
170
240
10 Titian
#R09L22P0
11 5 197
2019-11-20 10:25:35
30
120
11
1
Jandro
#9UQQYRR2
11 5 177
2019-11-20 19:14:39
366
200
12
1
☆☆ÁLVARO☆☆
#8PU9VYY2
13 5 166
2019-11-19 20:17:50
34
80
13
2
Elder
☢️↗️SIMKO314↖️☢
#8Y8QV0P9
12 5 085
2019-11-20 20:39:29
374
240
14 Toni Cortes
#2220888L2
12 5 076
2019-11-20 20:09:13
10
40
15
2
Baran
#P8C0G2JQ8
11 5 057
2019-11-20 19:02:33
84
200
16
3
Co-leader
estanisnabo
#88J0VVGV
11 5 056
2019-11-20 23:21:40
204
280
17
1
Elder
lmlRicklml
#2GUL9C2P
12 5 041
2019-11-21 00:16:13
102
120
18
4
Dennis
#VYPQC990
11 5 016
2019-11-20 21:38:15
228
280
19
1
vxalex
#LLJ9RJJY
12 5 015
2019-11-19 18:59:01
106
80
20 tomatecano
#80YR2YPP2
11 4 977
2019-11-20 13:36:05
156
160
21
2
Elder
sergi
#2UC920QPU
11 4 970
2019-11-20 23:21:26
0
0
22
1
nenaad
#LYQ0LVG9
11 4 949
2019-11-16 11:46:41
0
0
23 Elder
AWARSEL
#8G90V8RC
13 4 910
2019-11-20 19:05:27
68
160
24 Co-leader
mata
#8YLC0CRV
11 4 903
2019-11-19 22:23:49
18
0
25
1
Elder
videl
#8JGU0CLQ
11 4 894
2019-11-20 21:41:16
198
240
26
1
Elder
ragnar
#2JJUL8UC
12 4 866
2019-11-20 21:43:58
94
200
27 johanks
#YUJP0L22L
9 4 862
2019-11-21 00:57:13
48
40
28
1
Co-leader
far
#2C908L99C
12 4 834
2019-11-20 22:49:14
20
80
29
1
antrax
#2Y2CLYPUJ
11 4 819
2019-11-20 17:31:11
48
40
30
1
Co-leader
mir74
#8PGYRC098
11 4 801
2019-11-19 23:12:41
26
40
31
1
pedro-2004
#9GP22CVYV
11 4 792
2019-11-17 17:18:02
0
0
32
1
kevin
#2LGR98YUG
10 4 753
2019-11-21 01:07:20
340
240
33
1
Pablox
#PR8QGQGU
10 4 750
2019-11-21 00:49:31
330
240
34
1
Marx
#28GRG80YP
11 4 724
2019-11-19 17:11:30
0
0
35
1
Co-leader
juanito
#9R2G8C8VU
12 4 717
2019-11-20 07:35:38
38
80
36
1
Piti_bocs
#2C2YC0U90
12 4 701
2019-11-19 07:06:25
68
40
37
1
El Conejo Malo
#Q28JYRRY
11 4 700
2019-11-19 15:10:58
20
80
38
1
Elder
xXMarcXx
#R2YVJLGQ
10 4 690
2019-11-20 19:50:43
76
0
39
1
pino_4k
#2Y0L8LGVQ
10 4 612
2019-11-20 13:22:29
0
0
40
1
ItsEspinacaBG
#9QCV2URQ
12 4 574
2019-11-20 19:02:02
18
80
41
1
Co-leader
Suppin
#YYQQRU9C
11 4 546
2019-11-20 19:53:09
78
80
42
1
guardián perry
#PYVUC89QU
10 4 504
2019-11-21 00:48:44
66
150
43
1
ELRAUL7 YT
#29R9U2P90
11 4 459
2019-11-20 18:05:45
118
80
44
1
Co-leader
viktor1406
#29LYPRR0Y
11 4 414
2019-11-14 11:43:52
0
0
45
1
Alberto
#R829GVR
10 4 304
2019-11-19 22:08:18
40
40
46
1
ЅᎯℳUℰℒ178
#9GYRRJG0C
11 4 303
2019-11-19 04:53:38
10
0
47
1
ByProSwag
#2GGPCVRJ
11 4 249
2019-11-17 14:51:44
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord