Burp

#QLP0UV

47 372

48 / 50

pour burp, privilégions la binouze!

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 47 372
Chiến Tích Cần Có 2 000
Clan Leader ikchte-frozen
Phạm vi chiến tích 2 188 – 5 571
Thông tin hội
Vị trí Pháp
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Elder 13
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Albatorix
#YQCYJCPG
13 5 571
2019-10-20 22:37:24
0
0
2 Co-leader
Ikchte nr.2
#8QQGG20CP
13 5 508
2019-10-18 15:01:43
0
0
3
3
Elder
farce attaque
#2P8G2G0VU
12 5 341
2019-10-20 18:37:13
0
0
4
1
Leader
ikchte-frozen
#829ULYJ
13 5 322
2019-10-20 06:28:01
0
0
5
1
Elder
moi
#9QVC209GJ
11 5 314
2019-10-20 06:39:29
0
0
6
1
Co-leader
mordred
#8CGJ90R8
13 5 278
2019-10-20 20:51:25
0
0
7 Co-leader
Fredhouilles
#28CYRVVP
13 5 182
2019-10-20 19:48:04
0
0
8 Elder
piotrk
#9QJ888VVU
12 5 065
2019-10-20 21:44:22
0
0
9 Mitch
#8QJ8PYV9
12 5 041
2019-10-20 19:02:42
0
0
10
4
Elder
starniflet
#2G9LYQ0VU
13 5 011
2019-10-20 21:59:23
0
0
11 Elder
nolhan senior
#2L9LQQ0UC
12 4 997
2019-10-21 00:50:54
0
0
12
2
Elder
Heliaste
#89YC89RV
12 4 976
2019-10-20 22:23:39
0
0
13
1
le beouf
#8VRG02VC0
11 4 913
2019-10-20 12:22:23
0
0
14
1
Elder
Stelloubidou
#P8QCJPPPR
11 4 897
2019-10-20 21:39:50
0
0
15 Elder
N’Erik
#9QJGY200P
13 4 830
2019-10-20 20:52:57
0
0
16
1
Willyplouf
#L20GYGVUY
9 4 785
2019-10-20 23:49:08
0
0
17
1
Ohara
#PR9R9P8YQ
10 4 757
2019-10-20 09:08:32
0
0
18 SkY yt
#YYUPU8JLR
9 4 646
2019-10-20 22:34:45
0
0
19 Krigsgud
#9QV22CRUC
8 4 616
2019-10-19 16:19:02
0
0
20 Maxou
#PVGG2QPJ2
9 4 593
2019-10-20 21:32:58
0
0
21
1
roth
#Y0LUQ9VCP
10 4 568
2019-10-21 01:36:51
0
0
22
1
NoMeFire
#PUGQCUQYP
10 4 551
2019-10-19 20:38:05
0
0
23 Elder
M. CREVETTE
#P099L9U9
10 4 399
2019-10-10 19:00:45
0
0
24 Zombie pnl
#22JGLYCUP
10 4 230
2019-10-20 14:41:51
0
0
25 Maxella
#PQVLYYYY0
10 4 212
2019-10-20 17:05:02
0
0
26 Elder
nicoco
#8U08RUPV
12 4 094
2019-10-09 16:34:25
0
0
27 nolhan junior
#2L0JCP28P
10 4 003
2019-09-30 20:13:24
0
0
28 Elder
nico2
#9G8V8GPPU
11 4 001
2019-07-31 16:57:27
0
0
29 Đấu trường 12 lolozer
#Y8C2PU9QQ
9 3 877
2019-10-20 19:39:26
0
0
30 Đấu trường 12 Elder
illuminator
#90PJYY0GC
9 3 834
2019-10-13 09:45:59
0
0
31 Đấu trường 12 Tchooke
#PG8YU88C9
9 3 758
2019-10-19 18:03:10
0
0
32
1
Đấu trường 12 SuperChamp123
#8L88CVQGQ
9 3 695
2019-10-20 15:21:48
0
0
33
1
Đấu trường 12 Maxou 2.0
#YCPCPR928
7 3 660
2019-10-20 15:13:07
0
0
34 Đấu trường 11 Steph
#9YQ9J9RQ
12 3 590
2019-10-20 17:21:12
0
0
35 Đấu trường 11 YANISPRP
#YRJP22JY0
8 3 491
2019-10-20 17:43:41
0
0
36
1
Đấu trường 11 jefummedupapier
#PURR9YRPC
8 3 440
2019-10-20 21:15:49
0
0
37
1
Đấu trường 11 hug009
#2CCCLLPRL
10 3 397
2019-10-20 15:06:03
0
0
38 Đấu trường 10 thib
#P9LR2VPVU
8 3 255
2019-10-19 15:53:59
0
0
39 Đấu trường 10 Elder
morningstar
#P89QGCCYQ
8 3 053
2019-10-19 12:31:13
0
0
40
1
Đấu trường 10 thedarkarrow
#202U92RJR
9 3 030
2019-10-20 21:31:31
0
0
41
1
Đấu trường 9 yassou015
#PJCJUVQ0U
9 2 971
2019-10-20 17:06:52
0
0
42 Đấu trường 9 Mg04Psg
#L2CGY2LYY
7 2 870
2019-10-20 20:55:07
0
0
43 Đấu trường 9 ~CrazyGwen~⛵️
#UR2CVLYV
10 2 640
2019-10-20 19:03:00
0
0
44
3
Đấu trường 8 lolo
#YC0J9P22V
8 2 523
2019-10-20 20:20:53
0
0
45 Đấu trường 8 The_Lipton
#PV0892LYQ
8 2 522
2019-10-20 22:02:39
0
0
46
2
Đấu trường 8 Xena la folle
#PCUPCC98V
8 2 474
2019-10-11 20:15:55
0
0
47
1
Đấu trường 8 dreyy
#YUGRRVU8C
6 2 409
2019-10-16 12:41:03
0
0
48 Đấu trường 7 la rumeur
#Y0RCULJGG
7 2 188
2019-10-16 17:29:27
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord