Dansk rovdrift

#QCQYG

52 001

40 / 50

Only Danish People 18 years old. Ansøg i dansk. Ved deltagelse i cw. udføres alle angreb + træning i klanen med klan folk inden

Nhận Vào Hội
Thành viên 40 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 52 001
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Næb
Phạm vi chiến tích 4 030 – 6 015
Thông tin hội
Vị trí Đan mạch
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 960
Elder 29
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
jedilol
#8GVPJGLL0
13 6 015
2019-10-23 18:18:25
568
280
2 Co-leader
Greed
#PYYUCY0
13 5 848
2019-10-23 15:32:02
460
240
3 Co-leader
TheZhuttee
#PVRRRV2
13 5 728
2019-10-23 20:03:59
378
280
4 Elder
LordYak
#PC0QGP8
13 5 560
2019-10-23 21:23:01
191
200
5
2
mikkel
#2UPG9LRCJ
12 5 560
2019-10-23 20:00:02
158
240
6 Elder
Samer
#CC8UGGGQ
13 5 532
2019-10-23 20:14:21
114
280
7
1
Elder
Dennyl
#YVP9LYG2
13 5 494
2019-10-23 20:22:34
204
280
8
4
Elder
Junior
#QYCV8GL9
13 5 474
2019-10-24 01:59:43
99
300
9
2
Elder
Giffelmanden
#9LJPRC8
13 5 468
2019-10-23 17:56:40
320
200
10
1
Elder
TEAM JML
#2PL29QUQ
13 5 410
2019-10-23 22:29:08
10
270
11
2
Elder
yoyo
#PVJ98YV
12 5 338
2019-10-23 22:45:03
40
120
12
2
Elder
☠DARKFIRE500☠
#L08QPYJ
13 5 314
2019-10-23 20:19:52
164
240
13
4
Co-leader
Jon Snow
#UPJPR8P
13 5 299
2019-10-23 19:11:31
412
280
14
7
Elder
Ingstrup
#RG89RJG
13 5 293
2019-10-23 21:23:11
410
320
15
1
Elder
Headless
#ULRJP2QL
13 5 275
2019-10-23 19:23:55
513
240
16
1
Elder
Føhns
#2RRJR2YJC
13 5 271
2019-10-23 21:06:10
234
240
17
5
Leader
Næb
#8UQ22P2V
13 5 254
2019-10-23 21:49:19
84
200
18
4
Co-leader
$Bo$
#PJJPGCG
13 5 246
2019-10-23 17:50:26
236
200
19 Elder
cryp2phone
#P8VCVLV2P
10 5 215
2019-10-24 01:59:26
206
300
20 Elder
sine
#UJ0GC2Q
13 5 212
2019-10-23 19:57:07
204
220
21
3
Elder
knold
#2GU8C0URL
13 5 211
2019-10-23 21:11:06
347
240
22
5
Co-leader
hulknezz
#G2RY80PQ
13 5 177
2019-10-24 00:21:32
158
230
23 karl-joe95
#J2YGLGGG
13 5 132
2019-10-23 17:03:56
136
200
24
4
Elder
Ap3x Predator
#PQPLYJP8
12 5 114
2019-10-23 20:05:31
176
200
25
1
Elder
ole.the.king
#2RJPGC82
12 5 112
2019-10-24 00:45:42
98
80
26
1
Elder
lasse
#8L8Y9PQ
13 5 090
2019-10-23 21:57:03
206
200
27
2
Elder
schiott
#PP0RU9YQY
11 5 087
2019-10-23 21:15:30
96
280
28
2
Elder
MR INSANE
#28LVUCRCG
13 5 068
2019-10-24 01:39:23
442
320
29
24
Elder
qute
#99LL0U2R
13 5 045
2019-10-23 21:02:40
496
280
30
1
Elder
itsMcDumbo
#CUYGPV00
12 4 961
2019-10-23 20:43:42
70
100
31
1
Elder
turbo
#8Y0QLG0V
12 4 943
2019-10-23 18:20:32
58
160
32
3
Elder
Musen
#R8QGYJ9Y
12 4 919
2019-10-23 18:03:14
86
120
33
1
Elder
Kong Noah & Far
#2QRVPU8
12 4 844
2019-10-23 19:51:48
30
40
34
1
Elder
hhh
#YLPQ0L
11 4 816
2019-10-23 22:12:49
104
200
35
1
Elder
Djip
#PPUY8U2
12 4 766
2019-10-20 11:28:55
0
0
36 Li A m
#PP90L8YUY
10 4 703
2019-10-22 21:11:08
30
40
37
1
Elder
K1dholm
#2RJJVY
13 4 695
2019-10-24 02:16:41
356
260
38
1
Aelin
#YLQU2VRCJ
9 4 605
2019-10-20 15:57:22
0
0
39 Elder
UgUg
#PCY9R0P
12 4 401
2019-10-23 19:35:10
66
80
40 Legend
#2PVLVPY0R
11 4 030
2019-09-26 09:48:48
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord