YC战队⭐️亦辰网游

#QC9R00J

49 924

50 / 50

我们的部落QQ群:133582810.欢迎大家加入,每一个位部落成员都是十分重要的,你们与部落同在!么么,每周捐卡不得少于50,参加部落战集卡,就要打完终极战。需要代打可以联系******店:亦辰网游。每周清理没有没有捐卡的. 集卡有参加,最终战必须打!

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 924
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader 辰辰
Phạm vi chiến tích 3 809 – 5 560
Thông tin hội
Vị trí Trung Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 195
Elder 18
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
老虎部落
#PVVPQP90
13 5 560
2019-08-19 17:08:57
202
80
2 jiabo
#9VYQ9LVP
11 5 240
2019-08-19 19:13:44
18
0
3 Co-leader
古拉顿
#2LQR0V2YC
13 5 194
2019-08-19 14:36:34
224
80
4 Co-leader
ka ru
#8VJ2URG0
13 5 191
2019-08-18 13:02:10
0
0
5
1
Elder
amazinghuang
#98U22GVQL
12 5 176
2019-08-19 21:46:33
10
104
6
1
Co-leader
易夏雨瑤
#92R28UPJL
11 5 161
2019-08-19 12:31:45
26
80
7
1
Co-leader
星星皇帝布落
#9QJLQR9JQ
12 5 121
2019-08-19 17:01:39
136
116
8
1
Co-leader
Carater
#V9UQ0R0Q
11 5 110
2019-08-19 14:52:06
71
80
9 Co-leader
可乐和芬达
#PJ2L8CQJ
12 5 109
2019-08-19 17:01:00
56
80
10 Elder
文翰帝国
#YQQC9JYQ
12 5 078
2019-08-18 06:59:54
0
0
11 插班生
#9L0LLU8P
11 5 019
2019-08-19 13:53:54
8
0
12 Co-leader
$juanqui$
#8GRJR0PQR
12 4 984
2019-08-19 15:24:42
0
0
13
2
changagam
#PJLVRJUL0
10 4 978
2019-08-19 12:36:14
0
40
14 Elder
xzy
#YCURLVJL
11 4 943
2019-08-19 03:44:41
20
40
15
2
Elder
king
#9R80GGJ8J
10 4 932
2019-08-19 17:40:22
98
80
16 Elder
啪啪啪
#99QLQ0LR8
10 4 919
2019-08-19 02:09:09
0
40
17
1
大江大河
#9VLGL8VPP
10 4 913
2019-08-19 10:43:41
28
40
18
1
Elder
天神
#2G82JR88P
11 4 903
2019-08-19 14:59:43
140
80
19 König Minos
#Q8Q00LGR
11 4 903
2019-08-19 07:33:34
0
0
20 Elder
腊月帝
#9JLQ0CUY9
10 4 896
2019-08-19 22:13:27
0
68
21
5
Elder
梁大神
#P900Q8892
10 4 896
2019-08-19 09:33:21
208
80
22
1
无我
#LUJJLG9R
11 4 886
2019-08-19 10:46:15
8
40
23
1
地表最强
#29G8LYR9
12 4 840
2019-08-19 08:13:08
0
0
24
3
Elder
Oliver
#2R0UY0QRL
11 4 840
2019-08-19 14:19:20
72
0
25
1
Elder
一枪穿云
#28Y9YUVLL
11 4 805
2019-08-18 07:07:13
0
0
26
1
Elder
财‘哥哥
#J09VRRQ0
11 4 804
2019-08-19 14:25:11
54
40
27 Co-leader
john chen 98
#8CQRCPCL
12 4 788
2019-08-19 14:34:32
122
80
28 小乞丐
#80VGJCVQP
11 4 784
2019-08-19 11:12:48
52
40
29 Co-leader
ALex
#LPYPJVYG
11 4 773
2019-08-19 15:09:43
98
80
30 衬你高洁
#VVL080VL
10 4 755
2019-08-19 20:11:12
36
80
31 Elder
MISS-宇哥
#V9VJ202G
11 4 708
2019-08-19 11:42:15
0
80
32 宗哥大疙瘩
#2L9RY8U
11 4 666
2019-08-19 10:32:16
0
0
33 Co-leader
yingxr
#20JGY8CGP
12 4 664
2019-08-19 12:02:27
180
80
34
1
Elder
GDP
#80URVVCVQ
11 4 631
2019-08-19 18:18:32
52
85
35
1
焦了鹏了万
#P8C9YJCV9
10 4 621
2019-08-18 10:13:29
0
0
36
1
22222
#PP02LY8U8
10 4 619
2019-08-16 10:48:34
0
0
37
1
皇皇鸿
#20G0PQLPC
10 4 598
2019-08-16 00:58:38
0
0
38
1
恛薏
#2C9YVJ2UL
11 4 588
2019-08-16 03:20:34
0
0
39 猴子村霸主
#QV8P88G0
12 4 557
2019-08-19 17:18:47
0
0
40
1
nono 先生
#2J8PCL08L
10 4 537
2019-08-19 13:24:24
14
40
41
1
Elder
老子是你爹爹
#P8280Q08V
11 4 532
2019-08-19 16:00:38
55
110
42 威到嗨甘
#PGGPRL89Q
10 4 470
2019-08-19 13:22:36
0
0
43
1
Co-leader
藤野先生
#209UUJ9JJ
11 4 105
2019-08-16 06:10:50
0
0
44
1
Co-leader
Fight&火狐
#2QJLPLG9P
10 4 078
2019-08-19 09:57:18
28
40
45
1
Elder
海哥爱法海
#82PJJ0RYV
9 4 047
2019-08-19 14:30:50
42
40
46
2
Elder
魔剑士
#QJ29VGC
13 4 031
2019-08-18 12:44:11
0
0
47 Elder
狂拽酷炫屌炸天
#LV9PPJLV
9 4 023
2019-08-19 16:05:22
24
40
48
3
Elder
赵嘟嘟
#Q2PURVC2
12 4 001
2019-08-19 03:26:07
36
40
49
2
Đấu trường 12 Co-leader
lee
#JCGUQRUY
12 3 885
2019-08-19 22:32:59
28
80
50
2
Đấu trường 12 Leader
辰辰
#RRL0LQLR
12 3 809
2019-08-19 22:33:53
41
72

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord