LMÑ

#Q9Y9JCC

47 927

37 / 50

Liga Mañanera⛅️ Los Crostiristas🦈 WHATSAPP - 🇩🇴Rep.Dom🇩🇴 3/3 🃏 4k🏆

Nhận Vào Hội
Thành viên 37 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 47 927
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader QuikSilver
Phạm vi chiến tích 3 759 – 5 800
Thông tin hội
Vị trí Cộng hòa Dominican
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 650
Elder 3
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
XneocrashX
#GQQ0CG9Q
13 5 800
2019-09-16 21:27:49
33
80
2
1
Leader
QuikSilver
#2VQPUVG0
13 5 685
2019-09-17 00:14:22
106
120
3
1
Co-leader
el crosti
#G9GJ80YP
13 5 496
2019-09-17 02:12:11
166
120
4 Co-leader
Sabandija
#P8GLJV89
13 5 455
2019-09-17 02:43:09
260
80
5 Co-leader
virgione
#LLVPP000
13 5 385
2019-09-17 06:22:50
10
120
6
5
Elder
bjmarty
#20VYQQJYJ
12 5 292
2019-09-17 03:26:26
124
80
7 Co-leader
Luis05
#CU2RVL8U
12 5 210
2019-09-16 16:29:40
10
40
8
2
El-Bro
#GJQQVJ2Q
12 5 194
2019-09-16 22:40:36
58
80
9
1
Co-leader
jefm21
#Q2J2QRCR
13 5 189
2019-09-17 02:42:06
0
0
10 Co-leader
Yeseto
#CJ2LYYQ0
12 5 164
2019-09-17 02:28:30
76
120
11
2
Elder
NetworKing
#22UUUR9JJ
13 5 122
2019-09-17 06:01:06
124
130
12
1
アベル
#9YU99GYL
11 5 114
2019-09-17 07:28:41
0
0
13
1
Mr PLuZ
#8LY0UJLYC
11 5 086
2019-09-17 02:00:31
0
80
14 mund2_rd_24
#QPY9G8UY
12 5 039
2019-09-16 20:15:52
44
40
15 Hector Pineda
#C90RRLPL
12 4 969
2019-09-16 16:34:18
0
0
16 destr
#8LUUJ9CQ9
11 4 960
2019-09-15 00:16:45
0
0
17 Co-leader
danz
#YQ2UYG
13 4 946
2019-09-16 18:24:45
86
80
18 Elder
Jupi-Go
#2Q9J8RPU
13 4 932
2019-09-07 20:50:28
0
0
19 Co-leader
Jonfi45_DR
#YPQ99YPJ
12 4 880
2019-09-14 16:26:40
0
0
20 DARLING23
#GJ0UUYLC
11 4 852
2019-09-17 02:52:07
58
80
21 loctron-09
#PU9G0R2Y
12 4 808
2019-09-12 16:09:14
0
0
22 SamuelRD
#9L0JLLUG2
10 4 757
2019-09-17 01:52:24
125
120
23 Hansel1307
#2Y8V2P02
12 4 744
2019-09-17 01:48:11
60
40
24 el prodiji
#P8Q2YL9RR
11 4 701
2019-09-15 00:15:19
0
0
25 The Law
#8Q82RUQ
13 4 648
2019-09-17 01:52:59
10
80
26 jose canpeon2.0
#8PPGR2PVQ
11 4 639
2019-09-14 14:36:42
0
0
27 Mfiek
#CYJPC8G
11 4 638
2019-09-16 20:23:21
0
0
28
1
victor2105
#98G2JCRL
10 4 624
2019-09-16 16:42:26
108
40
29 HFZ-PIRLOX
#9VCP0PPLY
10 4 434
2019-09-13 12:52:12
0
0
30 BOSS
#Y0YG2PR2V
10 4 430
2019-09-16 11:12:15
56
40
31 Deli Oyuncu
#2YG0GYGLC
11 4 428
2019-09-08 09:22:58
0
0
32 AmadoJimenezzy
#LQPU8GJY
11 4 415
2019-09-16 15:05:40
28
80
33 hossin.karami
#PPR2LUCRU
10 4 385
2019-09-17 06:56:58
10
0
34 FrankieP321
#PJGVG0LRJ
8 4 306
2019-09-17 02:44:46
78
0
35 henrique
#2098CGYPQ
10 4 206
2019-09-09 12:06:49
0
0
36 natam
#8CCYJU2J
12 4 118
2019-08-13 13:56:16
0
0
37 Đấu trường 12 MC Master
#2LGYV0JLQ
10 3 759
2019-08-11 20:45:45
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord