❗️TERMOPILAS❗️

#Q9R8VC

30 835

25 / 50

MAS QUE UN CLAN SOMOS UNA GRAN FAMILIA. UNETE Y CRECE JUNTO A NOSOTROS.

Nhận Vào Hội
Thành viên 25 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 30 835
Chiến Tích Cần Có 1 000
Clan Leader Criminal330
Phạm vi chiến tích 1 712 – 5 011
Thông tin hội
Vị trí Colombia
Đóng Góp Mỗi Tuần 220
Elder 7
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Criminal330
#8CPGVJY0
12 5 011
2019-10-15 01:06:22
38
0
2 jaimefox
#92U9QC98
11 4 796
2019-10-15 00:52:50
28
60
3 BryMeg
#9CPUGRLGY
10 4 780
2019-10-15 05:56:33
38
20
4 Co-leader
gilmarbe
#8CY0RPQR
13 4 710
2019-10-14 22:16:35
38
40
5 Elder
Carlos Medina
#2VPCV9R8
11 4 606
2019-10-15 03:10:31
48
40
6 zedusmac
#RY9PQ2V9
12 4 006
2019-10-11 21:40:19
0
0
7 Elder
guardián404
#QY89Y9JL
11 4 002
2019-06-16 04:07:34
0
0
8 Co-leader
lalu
#CCJRGR2
12 4 001
2018-07-19 15:44:24
0
0
9 Đấu trường 12 Elder
gilmarbe007
#V292VGP2
11 3 937
2019-10-13 13:04:15
0
0
10 Đấu trường 11 shark22
#9YRLY82CQ
10 3 524
2019-03-24 02:25:37
0
0
11 Đấu trường 11 Elder
Melu
#89RP2QL8C
10 3 461
2019-03-08 03:03:10
0
0
12 Đấu trường 11 Elder
mvengoechea
#PQL9G02L
11 3 447
2019-06-24 05:14:04
0
0
13 Đấu trường 10 el rey david
#899P0GVVC
9 3 371
2018-08-12 15:50:14
0
0
14
2
Đấu trường 10 sophiaO2610
#98LVG09LV
8 3 253
2019-10-15 01:27:16
30
60
15
1
Đấu trường 10 bepc20
#9RRYP8RQR
9 3 161
2019-10-10 22:36:03
0
0
16
1
Đấu trường 10 davidxsoplol
#28V8UJU
10 3 149
2019-07-01 05:33:58
0
0
17 Đấu trường 10 alejo
#L28G802J
8 2 949
2018-02-28 03:51:17
0
0
18 Đấu trường 9 Maximus
#8YCV02J98
9 2 825
2018-03-26 17:19:58
0
0
19 Đấu trường 9 jorge
#8R2V8Q9G9
8 2 807
2018-09-15 21:35:45
0
0
20 Đấu trường 9 Scbr
#800GLU2QC
9 2 642
2017-11-20 12:33:50
0
0
21 Đấu trường 8 Elder
Silverado
#29LRUYR02
9 2 551
2018-02-05 10:55:02
0
0
22 Đấu trường 8 joeles5
#JYR08L20
9 2 476
2018-04-25 02:54:26
0
0
23 Đấu trường 8 Towark
#22U29RV8P
9 2 440
2018-04-17 03:14:47
0
0
24 Đấu trường 8 Elder
Khenzo
#GP9RU929
8 2 408
2018-05-18 02:33:44
0
0
25 Đấu trường 6 joseph
#YUJRRPPYG
6 1 712
2019-09-25 22:37:34
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord