Tehran

#Q9CY2V0

52 965

48 / 50

سلام.به کلن خودتون خوش اومدید💋دراین کلن چند قانون داریم1:احترام به همدیگر😉2:مقام دادن بانظر لیدر تقاضای مقام نکنید.

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 965
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader warrior
Phạm vi chiến tích 4 293 – 5 818
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 270
Elder 18
Co-leaders 13
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Mehrdad617
#8U2RJUPY
12 5 818
2019-09-19 20:54:31
612
480
2 Co-leader
hadi goud
#298JQCQ
13 5 713
2019-09-20 01:29:15
286
250
3 Co-leader
AMIR
#9GRRRC
13 5 566
2019-09-19 14:54:19
164
240
4 Co-leader
shayan
#8GGP220VC
12 5 504
2019-09-20 01:49:08
268
420
5 Co-leader
ali.s
#PGQPV0YU
13 5 479
2019-09-19 17:56:21
256
160
6
9
Co-leader
eric
#UJ8890RL
13 5 436
2019-09-19 20:22:58
360
200
7
1
Co-leader
pazhareh
#P8LUY9J02
12 5 432
2019-09-20 00:16:12
607
160
8
1
Leader
warrior
#LUQ0U2JJ
13 5 373
2019-09-19 22:24:22
151
360
9
1
Elder
M.A
#800R28QQU
13 5 367
2019-09-19 19:19:06
298
200
10
1
Elder
sargent
#2QP9V929Q
12 5 352
2019-09-19 22:49:03
204
280
11
10
Elder
milad
#22R2YYUYU
12 5 317
2019-09-19 19:41:03
320
320
12
1
Co-leader
2fun
#9LQJLQJJQ
12 5 317
2019-09-19 18:05:41
186
200
13
4
Ehsan
#890JJV222
12 5 315
2019-09-19 16:51:09
48
120
14
4
Elder
u.ba
#8G9V0V9L9
12 5 306
2019-09-19 20:25:33
477
360
15
3
Elder
shahram00002
#P2PY2U28
12 5 300
2019-09-19 20:20:10
132
200
16
3
arman
#2L0GGC0U2
11 5 273
2019-09-19 18:20:00
52
160
17
3
agung
#88RVUVU
12 5 269
2019-09-20 01:13:03
28
170
18 Elder
Hamidreza
#8908UGG9
13 5 264
2019-09-19 23:55:04
352
440
19
8
Co-leader
reza
#Y2Q0PP9L
11 5 246
2019-09-20 01:35:51
26
0
20
4
navid almasi
#P0UY8QRU
11 5 246
2019-09-19 20:46:38
149
360
21
3
Co-leader
hamidbeigi
#PQPUVGUQ
12 5 231
2019-09-20 00:08:09
335
360
22
1
majid
#VVGP0V8C
11 5 176
2019-09-19 22:44:57
446
0
23
1
Puck night
#8PG80LJLY
11 5 170
2019-09-19 10:43:21
28
80
24
5
Hell_Boy
#2RRYRCRRJ
12 5 166
2019-09-19 17:25:58
108
320
25 Co-leader
Elsa
#9RC82VL2Q
12 5 145
2019-09-19 18:17:14
338
0
26
2
Elder
alif
#QVL2URG2
12 5 144
2019-09-19 19:25:23
30
80
27
7
Elder
sskinss
#9Y808CV8R
12 5 124
2019-09-19 22:33:58
386
190
28
2
Elder
amirali
#989R8VGJ
12 5 090
2019-09-19 17:05:59
296
320
29 Co-leader
rasoul
#UUCUC0VU
11 5 085
2019-09-19 14:22:24
0
40
30 Elder
dia.68
#2QLYUUR0
12 5 084
2019-09-19 17:21:16
312
280
31 mehrdad
#8JCUV2JVY
11 5 084
2019-09-19 19:03:14
296
200
32
2
Elder
Legend
#2YCCJJVR8
12 5 064
2019-09-19 16:12:59
20
80
33
1
Amk
#P22UYJ02
12 5 057
2019-09-17 21:32:45
20
80
34
2
Elder
☆jAvAd☆OVR☆
#2JPRPPR98
10 5 018
2019-09-19 21:43:53
200
360
35
2
Co-leader
⚓️[email protected]♏️@L⚓️
#2RQYPQCC
12 5 017
2019-09-17 05:36:18
60
80
36
1
Elder
vahid 31800
#LL2RYGLP
11 4 978
2019-09-19 18:25:52
216
360
37 Elder
hadi
#C8JRP2
12 4 965
2019-09-20 01:55:21
388
320
38 Great Cyrus
#29L88Q
11 4 954
2019-09-19 15:06:41
66
80
39
1
Elder
⭐mohammad reza⭐
#LUJRL0GJ
12 4 859
2019-09-19 06:36:21
30
40
40
1
Elder
ABBAS
#9QQJUYJU
12 4 808
2019-09-19 19:56:15
126
200
41
2
Elder
zplay10
#PCGPPVRJP
9 4 806
2019-09-19 18:33:39
277
240
42 ⭐⭐⭐⭐⭐MAHDI⭐⭐⭐⭐⭐
#P0GLYQ2
11 4 779
2019-09-12 06:11:54
0
0
43 Elder
vahid
#8YPPJ9CR
12 4 767
2019-09-19 06:36:12
46
120
44 iD.Fp
#9LUUVGQY
11 4 647
2019-09-19 09:18:32
0
0
45
1
غضنفر
#PLGRG2CRQ
9 4 540
2019-09-19 08:57:15
50
40
46
1
reza king
#PGLP2RQ80
9 4 530
2019-09-06 11:47:36
0
0
47 wolf
#29UUUQPY8
11 4 339
2019-09-06 09:53:48
0
0
48 javad
#P0G8R99LQ
11 4 293
2019-08-31 06:28:26
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord