BrengiKingdom

#Q99LJGR

57 155

49 / 50

Welcome to Brengi family second feeder to top IL clan Brengititans👑Active 24/7⚡age 20+⚡cr-api.com👊60war win🤜50th kicked.

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 57 155
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader FearlessWarrior
Phạm vi chiến tích 5 157 – 6 049
Thông tin hội
Vị trí Israel
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 852
Elder 20
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
FearlessWarrior
#8PRG90RQ
13 6 049
2019-07-23 04:18:26
156
160
2
6
Co-leader
howsmyclan.com
#2C00VJL2U
13 6 034
2019-07-23 06:55:43
472
160
3
1
Co-leader
Daniel Pro
#2JCVPC8YJ
12 6 029
2019-07-23 01:56:04
28
80
4 Elder
שמואל טטרואשויל
#QQJCVUL
13 5 917
2019-07-22 21:24:42
20
0
5
2
Co-leader
dudu
#2QLLVCGC
13 5 903
2019-07-23 06:54:05
422
160
6
1
Elder
Roegulu
#99J0PJJ8
13 5 852
2019-07-23 05:41:06
160
160
7
2
Elder
avraham
#889CLJ028
13 5 818
2019-07-23 07:03:05
168
150
8
1
Elder
.GuyMish.
#29VYJ28V
13 5 804
2019-07-23 02:28:45
124
120
9
3
KevMoney
#2U0VC9GV2
13 5 777
2019-07-23 03:05:27
106
160
10 Elder
hell
#29JURV202
12 5 768
2019-07-22 20:11:48
110
80
11 the barda
#8GL28GPG
12 5 736
2019-07-23 06:10:45
86
160
12 ☄️Mango☄️
#2YJGLLRJL
13 5 727
2019-07-21 23:17:12
0
0
13 Co-leader
Kory
#2VYRQYR0
13 5 723
2019-07-22 11:28:37
56
80
14
3
Elder
the ‫destroyer
#200QJQV2
12 5 664
2019-07-23 05:52:56
148
120
15
4
Elder
eli
#JGVJCP2J
13 5 659
2019-07-22 21:20:59
66
120
16
1
Elder
asi eliyahu
#JQCQLLGG
12 5 655
2019-07-23 06:26:11
0
120
17
3
Co-leader
howsmyclan.com
#8VL9R2LRU
13 5 647
2019-07-23 04:46:37
80
160
18
2
Elder
Simon
#8QLL8P2
13 5 642
2019-07-23 06:17:53
220
160
19
1
Elder
Nitzan
#9VJJ0UUCP
11 5 633
2019-07-23 01:22:14
68
80
20
2
Elder
Lishay_Blat
#PL8YPQYP
13 5 618
2019-07-22 21:54:01
200
80
21
1
גל
#88YVR9QG0
12 5 617
2019-07-22 22:14:12
10
40
22
6
omri
#J00Y2RPL
12 5 602
2019-07-23 01:36:44
154
80
23
2
Elder
♣️ SN1RZ ♣️ ®
#P9GVULYQ
13 5 583
2019-07-23 03:06:29
110
160
24 Yuvain
#JLQ0LLP
12 5 566
2019-07-23 04:33:51
60
80
25 Elder
1346678
#9CV889UG
12 5 564
2019-07-23 05:59:33
100
120
26 LittleTosT
#L0PL929U
12 5 535
2019-07-22 20:22:55
0
40
27
16
NeTayeb
#8P8PYJGJ9
11 5 512
2019-07-22 20:20:35
10
80
28
3
A M
#22GPPGJLR
12 5 486
2019-07-23 06:33:31
388
160
29
6
Elder
chipopo
#RV8UV9
13 5 485
2019-07-23 06:57:42
76
80
30 Elder
satlana
#29Y0VV92
13 5 483
2019-07-23 06:36:51
40
160
31
4
Elder
aviram
#2Q8GJL8JP
13 5 465
2019-07-22 19:52:08
20
40
32
1
Elder
BlackBeard
#LY9L0UQ
12 5 462
2019-07-22 20:21:45
48
0
33
1
Elder
eyal
#CRCPJYR0
12 5 457
2019-07-22 20:59:39
10
40
34
5
rei b.m
#2QPYCCVVQ
12 5 450
2019-07-23 00:40:48
98
80
35
3
Rafee srour
#280RUPULQ
12 5 449
2019-07-23 05:45:33
276
120
36
12
Sheeff
#9Y0R0L2J
12 5 434
2019-07-23 04:19:07
60
120
37
2
adammilan
#JP8Q2YLG
12 5 412
2019-07-22 22:16:55
50
70
38
3
Elder
Goblins hunter
#2VYQ8V2U
12 5 410
2019-07-23 06:22:59
60
160
39
3
yahli kahn
#QQQQJV2L
13 5 405
2019-07-20 08:26:57
0
0
40
3
MuriloXGAMER™
#P82GRLP8
12 5 399
2019-07-22 13:31:36
10
40
41
3
bendek
#PLJQCVU
13 5 392
2019-07-23 04:44:44
28
120
42
3
Co-leader
gabi michaeli
#20YYL0CP
13 5 390
2019-07-23 07:01:26
0
0
43
1
YANIV
#2UCLV2GGP
12 5 380
2019-07-23 05:03:40
86
120
44
4
Faze Jew ישראל
#P22Y2V08
12 5 377
2019-07-21 13:36:37
0
0
45
1
ofirye
#9P8UVGC0G
12 5 354
2019-07-23 06:16:22
94
160
46
1
[email protected]
#2LCG8RPCC
12 5 353
2019-07-22 11:54:10
10
40
47
2
Elder
EliteWarrior
#YGVCJ0Q2
12 5 281
2019-07-23 04:55:33
214
120
48
1
AVIA THE KING
#2QGRVRGYQ
12 5 276
2019-07-22 21:52:00
0
80
49
1
Mayster
#9YGJYQVQ
11 5 157
2019-07-23 07:00:53
140
120

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord