Dominus Maximus

#Q2RPY8

46 423

45 / 50

International ENGLISH speaking clan. If you participate in collection day you MUST do war attacks. No attack=kick. Min level 8.

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 46 423
Chiến Tích Cần Có 2 600
Clan Leader Sir
Phạm vi chiến tích 2 609 – 5 379
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 450
Elder 16
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Gimli
#8VQ0JGYV
13 5 379
2019-10-22 01:56:13
151
120
2
2
Co-leader
GonrKatcha
#RRJUP0
13 5 302
2019-10-21 22:41:34
68
40
3
1
Co-leader
unkycoop
#80Y09YUY
13 5 302
2019-10-22 04:05:31
126
80
4
1
Elder
luxy174
#82RGU9C
13 5 274
2019-10-22 03:07:33
112
90
5
1
Co-leader
Dagrinch
#29902VJVU
13 5 187
2019-10-22 02:58:55
108
120
6
1
Elder
ChrisRR87
#98JJ2JPC
13 5 168
2019-10-21 23:42:54
63
120
7 Co-leader
Kazoo
#8YJ899RV
12 5 104
2019-10-22 00:03:17
84
80
8 Co-leader
Trainer Thomas
#P0LCRCP0
12 5 080
2019-10-22 03:11:19
34
16
9 Leader
Sir
#Q20GUV
13 5 074
2019-10-22 00:24:08
90
112
10 Co-leader
basketball_4
#UG02LQQ0
13 4 901
2019-10-22 04:24:17
80
80
11 Co-leader
mars
#P20LYLPCQ
11 4 841
2019-10-22 02:31:33
120
120
12 Co-leader
jique
#2GYRPUJ9
13 4 795
2019-10-22 00:30:42
94
80
13 Elder
Th3ChaoticKing
#980VV9V
10 4 691
2019-10-21 15:43:20
10
0
14
4
Elder
stormfather
#208P2P2Q9
11 4 591
2019-10-22 03:37:06
144
152
15
1
Elder
Kevin
#PR8982J0Q
8 4 555
2019-10-22 03:02:44
0
40
16
1
Elder
the killer
#VV09UVJP
11 4 548
2019-10-20 17:20:35
0
0
17
1
Elder
zavitar
#2LY8YYJCQ
11 4 525
2019-10-19 16:59:22
0
0
18
1
Elder
BlackMamba
#98J2JRL80
11 4 503
2019-10-11 23:55:14
0
0
19 Chris got sauce
#8GRLQUJC
11 4 440
2019-10-21 18:03:35
28
40
20 Co-leader
shogun
#9P8YJ90Y
13 4 430
2019-09-12 22:48:45
0
0
21 )(
#8LLGJL0U
10 4 420
2019-10-12 22:32:06
0
0
22 Elder
datboiiroyale
#C9JJR9CP
12 4 317
2019-09-25 14:22:53
0
0
23 Elder
LargeGreenShep
#PJLP2J29P
10 4 306
2019-10-21 22:16:16
72
40
24 Adreyan
#2VL9LC8R
10 4 287
2019-09-29 21:40:00
0
0
25 MAX
#PGUR8V0UP
9 4 279
2019-10-19 16:06:24
0
0
26 Elder
Ghirahim
#P8LRPU29Y
9 4 211
2019-10-20 21:16:58
0
0
27 Elder
Tdog
#8Y0JYGUC0
11 4 152
2019-10-06 20:31:07
0
0
28
3
Middle49
#Y0GGC2LG
10 4 136
2019-10-22 01:38:36
28
80
29
1
Elder
Islaya
#2CLRJ8YJ
11 4 091
2019-10-13 01:31:34
0
0
30
1
elite_chief77
#200YVQCG
11 4 048
2019-10-18 03:03:25
0
0
31
1
WARX*own
#88RJLLYQ
10 4 037
2019-09-06 10:29:38
0
0
32 Co-leader
horus
#8QRR0P82J
12 4 001
2019-03-01 22:27:20
0
0
33
1
Đấu trường 12 Elder
Deadpool
#UCGYU2U9
9 3 811
2019-08-20 16:11:38
0
0
34
1
Đấu trường 12 Elder
manny
#8CLLVC020
11 3 784
2019-09-24 10:15:18
0
0
35
1
Đấu trường 12 Elder
Gooby
#PL2Y8CU8
8 3 726
2019-10-12 20:01:49
0
0
36
1
Đấu trường 12 Jickster
#2YJYGUVC0
10 3 675
2019-10-11 12:53:49
0
0
37
1
Đấu trường 12 Dude_R
#9V0YU8QC0
9 3 660
2019-08-07 21:28:35
0
0
38
1
Đấu trường 10 NetWix_YT
#PUJ08PVUG
9 3 122
2019-10-19 11:41:32
0
0
39
1
Đấu trường 10 LegendaryDredge
#9U2L2UL
10 3 121
2019-09-02 01:54:35
0
0
40
1
Đấu trường 10 Grambo
#P9GY9JLLL
8 3 074
2019-09-27 21:22:18
0
0
41
1
Đấu trường 9 MarineHeckYou
#2RQ0C0G2R
10 2 837
2019-09-23 13:21:05
0
0
42
1
Đấu trường 9 billyolo4
#Y0GR0GVCP
7 2 695
2019-08-11 07:39:19
0
0
43
1
Đấu trường 9 venom
#9YGGY88LP
7 2 661
2019-08-28 13:22:55
0
0
44 Đấu trường 9 markoxd
#29GCRLLRC
9 2 653
2019-10-21 22:18:31
0
0
45 Đấu trường 9 Soup Chicken
#9P2YVYLRJ
10 2 609
2019-09-30 01:46:27
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord