o'chocolat

#Q2PY88

39 703

27 / 50

Không có mô tả về hội

Nhận Vào Hội
Thành viên 27 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 39 703
Chiến Tích Cần Có 2 600
Clan Leader Julien
Phạm vi chiến tích 2 359 – 5 373
Thông tin hội
Vị trí Pháp
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 060
Elder 12
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Tyrion
#PLJQJP99
13 5 373
2019-09-17 16:27:57
184
200
2 Co-leader
Louliloute
#8VQ000U2
13 5 305
2019-09-17 16:12:37
164
190
3 Leader
Julien
#2V9JVL28
13 5 246
2019-09-17 11:17:02
204
140
4
5
Elder
k1o0o
#Y99VU8PY
11 5 079
2019-09-17 16:16:35
20
0
5
2
Elder
Sandrinepica
#RV298CGG
12 5 077
2019-09-17 10:35:16
68
80
6
2
Co-leader
MINI-KIDAL
#2RQ8VPYJP
12 5 076
2019-09-17 11:43:30
0
0
7
1
Co-leader
rad
#YLL8QUJ2
12 5 071
2019-09-17 12:38:46
70
0
8
4
Co-leader
KIDAL PIQUE MAL
#QLJULPPV
12 5 066
2019-09-17 14:24:54
0
0
9
4
Elder
bfab13
#2PUYY098J
12 5 048
2019-09-17 10:48:04
114
120
10 Elder
Jose CY
#P8RPLQ8GJ
10 5 005
2019-09-16 23:57:28
30
80
11 Elder
bamokko
#QVYLLU2C
12 4 947
2019-09-11 15:09:58
0
0
12 Co-leader
Filou
#8YCR2LY9
12 4 893
2019-09-17 06:05:21
150
120
13 ervased
#2RCULPR80
12 4 618
2019-09-12 07:01:28
0
0
14 Co-leader
dumpy08200
#8U2L90CP
11 4 419
2019-09-15 18:59:03
0
10
15 Elder
mamz
#PP8PJ0Q0V
10 4 359
2019-09-07 09:28:15
0
0
16 Elder
rodhan
#R2QVR2PC
11 4 358
2019-09-17 11:26:44
0
40
17 seven7f
#Q082VQ20
11 4 303
2019-09-14 16:51:37
0
0
18 Elder
byolane91
#PG0C9GVCQ
11 4 247
2019-09-14 16:26:17
0
0
19 dramini
#8VJULJLQ
10 4 207
2019-09-16 10:38:15
28
40
20 Elder
manouistiti
#8RPU0L9JJ
10 4 159
2019-09-15 11:18:05
0
0
21 Swiman
#L82Y2LU
12 4 016
2019-08-10 10:33:49
0
0
22 Đấu trường 12 Elder
Olijia
#2899R9CC0
12 3 969
2019-09-16 21:46:42
0
0
23 Đấu trường 12 Elder
jorge
#Y98QL0PCL
9 3 794
2019-08-26 19:59:12
0
0
24 Đấu trường 12 Wrestler
#CV90QRV9
9 3 687
2019-09-15 18:55:12
0
0
25 Đấu trường 11 lisa
#PY0UYJC98
10 3 521
2019-09-16 18:13:46
28
40
26 Đấu trường 9 Elder
mathias
#P2P0009P0
8 2 943
2019-07-09 18:42:15
0
0
27 Đấu trường 8 Co-leader
jojo's/choup´s
#8GQ028CC
12 2 359
2019-09-05 15:58:00
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord