KSA Max

#Q20QC2Y

50 389

50 / 50

ليس هناك تحدي أكبر من تحسين وتطوير ذاتك ،دعمك وتفاعلك يساعدك و يساعدنا،ونتشرف بالجميع و حياكم الله💛

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 389
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader EL ALMANY
Phạm vi chiến tích 3 300 – 5 625
Thông tin hội
Vị trí Saudi Arabia
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 120
Elder 5
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 ⚡⚡⚡
#82C2CVYP
12 5 625
2019-08-19 13:02:04
78
40
2 Co-leader
kód.18
#GRY2YUJP
13 5 418
2019-08-19 13:09:04
88
40
3 Co-leader
> M700
#98RCYCP09
12 5 386
2019-08-19 13:03:55
76
40
4
1
Co-leader
M700
#P9QJLVPP
13 5 373
2019-08-18 18:05:15
0
0
5
2
Co-leader
hshoomy2016
#VGQQJLL9
11 5 303
2019-08-19 11:15:13
0
40
6
2
Leader
EL ALMANY
#8R2Q9GP2
13 5 273
2019-08-19 10:46:04
40
40
7
1
hamed
#L2Y2VVL
13 5 261
2019-08-19 12:22:41
78
80
8 Co-leader
- O S k a r
#8GJQ89RYR
12 5 232
2019-08-19 07:16:29
70
40
9
1
Elder
Oklim
#2PCYVQP8U
12 5 202
2019-08-19 12:11:27
0
0
10
1
mego_
#2GJ0YYGRQ
12 5 110
2019-08-19 12:40:27
30
40
11
3
Elder
يوسف
#9QLGQ9GYY
11 5 082
2019-08-19 00:58:58
8
0
12
1
nasser88
#L8CP2LQR
12 5 076
2019-08-19 11:52:21
36
40
13
1
wel
#PL2P28P
10 5 054
2019-08-19 07:07:36
10
40
14
4
samii
#RVGCYJLR
10 5 030
2019-08-19 09:48:47
28
40
15
2
Gedo
#PGR2LCURY
10 5 016
2019-08-19 13:09:25
58
80
16
1
mr. general
#202JRC98
11 4 919
2019-08-14 03:38:00
0
0
17
1
mana
#8CQ9UV2LG
10 4 913
2019-08-19 00:07:10
20
0
18
1
يزيد
#88CQP20
12 4 910
2019-08-19 04:47:42
10
40
19 surgical Goblin
#9PCJRJ220
11 4 878
2019-08-19 13:23:46
0
0
20 Co-leader
حمود
#99U0G9QJY
11 4 871
2019-08-19 04:25:09
20
40
21 Mohamed Salah
#888PGCJ09
11 4 822
2019-08-19 10:04:14
20
40
22
4
omar_ar
#Y00Y09R
10 4 794
2019-08-19 04:50:04
56
40
23
1
DDSS
#8VR9LCQ0P
11 4 785
2019-08-19 12:16:50
16
60
24
1
abu lana
#2LGR2UJP
11 4 734
2019-08-19 10:36:46
0
0
25
1
moner tofek
#9CRR9RY8
11 4 720
2019-08-18 17:50:24
0
0
26
1
moh
#PL08V0VCV
10 4 704
2019-08-19 11:46:53
94
40
27 محارب الصحراء
#PYQQLVR8G
10 4 666
2019-08-19 11:23:19
106
0
28 Elder
ThePrince98
#UPYJPG2R
12 4 660
2019-08-14 13:36:31
0
0
29 علي محمد حيان
#2RYRGVUGP
10 4 660
2019-08-15 10:24:36
0
0
30 مروان
#20P9UQL22
10 4 656
2019-08-18 12:03:16
0
0
31
2
T_A_R!
#PQ20QVPJV
10 4 652
2019-08-18 22:57:44
0
0
32
1
فارس
#RQP9LPUR
11 4 648
2019-08-16 13:39:54
0
0
33
1
7hmoody
#YQP8Y0JJ
10 4 642
2019-08-12 16:18:55
0
0
34 mido 7
#29U0C98L
12 4 642
2019-08-18 20:05:08
0
0
35 abdulmuhsen
#GYP2Y0VQ
11 4 498
2019-08-19 11:09:54
80
0
36
1
white hawk
#8P928JYJ
12 4 456
2019-08-19 12:54:13
58
70
37
1
MG
#JQYR0Q09
10 4 439
2019-08-06 17:14:14
0
0
38 Elder
alwy
#8V0CU998
11 4 383
2019-08-17 09:07:23
0
0
39 aak
#P9QJ9UPPY
10 4 369
2019-08-19 12:31:02
10
90
40 راشد
#2GLJULRG
11 4 353
2019-08-09 23:49:08
0
0
41 MaD MaN
#LJJQCVJ2
10 4 305
2019-08-19 11:38:53
0
60
42 Elder
h7sz1
#2UJL82QPQ
10 4 270
2019-08-19 08:41:02
8
0
43 zyad
#2CGUVQP8U
10 4 224
2019-08-17 20:38:55
0
0
44 azam5711
#2UC98VYRU
10 4 092
2019-08-19 09:55:28
22
80
45 meshal 1511
#280LL8YY9
11 4 026
2019-08-16 16:58:51
0
0
46 سعد
#8JCLUJP9U
9 4 018
2019-08-15 16:38:40
0
0
47 Co-leader
kitkat
#P0QLGY08
12 4 009
2019-08-14 22:51:21
0
0
48 عمر
#PQYYRYCYV
10 4 001
2019-08-04 05:21:25
0
0
49 RzH GAMER
#2RYCGGQ9
11 4 001
2019-07-25 23:23:23
0
0
50 Đấu trường 11 العقيد
#2V9JUPUPP
10 3 300
2019-07-24 01:50:44
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord