BunnyFighter

#PYYCRV9

53 932

40 / 50

CLAN AMISTOSO,(NOSOMOSHOTEL) los ascensos se ganan-min 200 donaciones-hay grupo de messenger-jugar guerra-MINIMO 80 win wars

Nhận Vào Hội
Thành viên 40 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 53 932
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader -JulioA-
Phạm vi chiến tích 4 738 – 6 504
Thông tin hội
Vị trí Mexico
Đóng Góp Mỗi Tuần 11 254
Elder 5
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
-JulioA-
#2LYY2QYCR
13 6 504
2020-02-22 05:37:37
328
360
2 Co-leader
kothve
#JU2GU2QG
13 6 031
2020-02-22 05:45:14
549
510
3 zuba
#9YRQYQCRC
11 5 861
2020-02-22 05:27:18
30
250
4 joshi
#JCVLVJC0
13 5 852
2020-02-22 01:27:48
262
320
5
1
Co-leader
the oros..!!
#9RU00VRLQ
12 5 833
2020-02-22 06:16:13
868
600
6
1
Goku
#82JJ8UGQU
13 5 774
2020-02-22 07:30:30
298
400
7
4
Decimo
#8VVJPQ8VR
12 5 600
2020-02-22 07:02:21
202
400
8 albertoFL
#8CCPRP8Y9
12 5 599
2020-02-22 02:53:32
86
0
9
1
Elder
Escanor
#8Q9VLYUL0
12 5 591
2020-02-19 23:55:07
142
120
10
3
Paulina Salazar
#98U9GGPP9
12 5 580
2020-02-22 02:04:30
20
80
11
1
Beckenbauer
#8UR2QULYV
11 5 541
2020-02-22 02:32:02
66
320
12
4
*IVANCRUZJARA*
#8VYJ2CRVJ
12 5 540
2020-02-22 02:55:50
217
400
13
1
DiegoSoplo21
#2VUVR2J9L
12 5 505
2020-02-22 04:05:40
48
240
14
5
Co-leader
Vossi
#99G29JRRG
13 5 467
2020-02-22 00:47:24
654
400
15 Daniel
#82ULJG9UC
12 5 460
2020-02-22 05:48:04
244
320
16
2
Co-leader
Ferna1
#2LG80J8U8
13 5 424
2020-02-06 01:48:14
0
0
17
3
Miike/Martinezz
#PYU9YQP8
12 5 413
2020-02-22 05:41:21
0
0
18
1
ElCacas
#22UPURLLV
11 5 365
2020-02-14 16:34:38
0
0
19
3
lalo
#982QLYC0
12 5 352
2020-02-22 03:06:45
82
280
20
1
angel
#892LUJRPU
12 5 339
2020-02-21 08:30:46
180
240
21
3
Elder
Roy EPR
#LVLUULV0
12 5 297
2020-02-22 04:35:58
638
80
22
5
Mon
#8VGGQG2CP
12 5 264
2020-02-22 04:18:49
38
250
23
2
Elder
tego
#LCPL9PPC
13 5 250
2020-02-22 05:32:15
487
320
24
2
Angel
#UPRV0Q8P
13 5 248
2020-02-22 00:10:38
184
240
25 OSCAR T.U
#9CRGL28CL
12 5 240
2020-02-22 06:52:44
75
40
26 lalovegeteil7
#8J082QQL
11 5 240
2020-02-22 06:46:01
30
40
27 aurelio
#29UUGLY8
12 5 226
2020-02-22 03:46:07
46
0
28 #me la pelas ;)
#8C99R2Q0
12 5 199
2020-02-22 03:11:11
487
350
29 ハーデス
#PPRL0GCQ
13 5 138
2020-02-22 07:14:15
680
520
30 JORDYNOOB
#8RV0VPGJV
11 5 125
2020-02-21 22:58:24
0
0
31 Larry
#8YCUGVQ8V
11 5 094
2020-02-22 04:08:28
98
40
32
1
lobo80!
#9PGUV8U9V
12 5 078
2020-02-22 05:55:10
84
280
33 Ash Ketchum
#88GU0YR92
12 5 064
2020-02-22 05:10:20
0
0
34
2
omidoomar
#P82G08GYG
11 5 058
2020-02-21 14:32:19
467
480
35
1
Elder
azul04
#8JC22JJU2
12 5 003
2020-02-19 18:04:49
28
40
36 ♣️SAUL♣️
#90RR0G2GL
10 5 000
2020-02-22 02:51:05
0
0
37
2
Co-leader
alex
#2URG8CJ90
13 4 985
2020-02-21 07:22:10
98
120
38
1
Hansel
#QRGVYJLQ
12 4 837
2020-02-18 22:27:12
30
0
39
1
CrYsTaL
#Y2J2V092Y
10 4 800
2020-02-21 17:31:59
440
360
40
1
Elder
ophelia ♡
#2GYUGYRLC
12 4 738
2020-02-15 23:24:04
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord