La newteam

#PYV82UGV

47 190

34 / 50

Bienvenue à la NewTeam. Respect, dons et participation obligatoire à la guerre si vous faites la sélection, sinon exclu.e. ✌

Nhận Vào Hội
Thành viên 34 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 190
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Satan Soul
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 561
Thông tin hội
Vị trí Algeria
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 828
Elder 15
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
hocine
#9J8GCPP0G
12 5 561
2019-06-25 09:14:39
278
190
2 Co-leader
Zorro
#VPQQ2PLJ
12 5 482
2019-06-25 02:56:47
54
160
3 Co-leader
M(^-^) ed
#222UVUGPR
12 5 452
2019-06-25 05:35:03
150
120
4 Elder
Buster
#2GPGRL2J2
12 5 417
2019-06-25 02:53:41
75
160
5
1
Leader
Satan Soul
#8QCL9QVLG
12 5 405
2019-06-25 01:22:49
256
160
6
1
Elder
safouane
#8U99QYPVY
11 5 400
2019-06-25 01:53:09
108
120
7
2
Co-leader
Gto,
#8QV2G99QJ
12 5 389
2019-06-25 07:46:01
150
80
8 Co-leader
le roi nassimo
#2GVRUVJP2
12 5 345
2019-06-25 09:34:22
94
120
9
2
Co-leader
lola wonderland
#2UU2LJ0JR
12 5 317
2019-06-25 05:48:08
194
80
10
3
Co-leader
amir
#80CULLV90
12 5 240
2019-06-25 07:19:03
198
170
11
1
Elder
Buster v2
#9U0P9RR2Y
11 5 215
2019-06-25 03:00:21
140
160
12
2
Elder
NiTrø_Dz
#80C80JYUR
11 5 120
2019-06-25 06:22:34
136
160
13
2
Co-leader
Hamozoxx
#2CRPPJP2
12 5 110
2019-06-24 20:52:25
10
40
14
2
Elder
chakib
#P0VCUPPJP
12 5 102
2019-06-25 07:50:23
226
140
15
2
Elder
soolking
#2VVJ9YQJY
11 5 088
2019-06-25 05:52:19
10
200
16
5
Elder
SchnecKēVarq-
#8YVPGUPV8
10 5 086
2019-06-25 04:20:13
20
40
17
1
Co-leader
البافاري2
#8U8L9280Y
11 5 069
2019-06-24 20:51:05
0
40
18 Elder
salimBouchene
#9VRJ89VLY
10 5 035
2019-06-25 01:19:38
10
40
19 DeviL
#29YPG8QR2
11 5 001
2019-06-25 08:15:01
0
0
20 Co-leader
vilppelollipopp
#P92JLGVRL
11 5 000
2019-06-25 09:23:19
384
160
21 Elder
joseph
#9C2QRJPGL
11 4 943
2019-06-25 00:42:59
38
80
22 Elder
sugar punch
#P2QPGY8UP
10 4 935
2019-06-24 20:41:10
96
120
23 lil saiyan
#82CY2P99C
10 4 923
2019-06-24 13:08:59
0
0
24 Elder
le boss
#8998YQUCL
11 4 910
2019-06-24 12:38:58
58
40
25 Elder
abdou khalili
#PPGPLC0P
11 4 909
2019-06-25 06:38:08
50
80
26 Elder
m1RwayNe
#2LCLYRJJR
11 4 862
2019-06-25 09:31:56
18
48
27
2
dada
#9QR9RJJP
11 4 794
2019-06-25 00:24:11
45
80
28
1
Chaber
#28PLVL8PQ
12 4 780
2019-06-24 13:06:51
0
0
29
1
OptiMussAlfa
#28PCR2RPQ
12 4 778
2019-06-24 23:26:54
30
0
30 Elder
البافاري 1
#9C0LC0QL2
12 4 533
2019-06-12 20:35:19
0
0
31 mino
#P2J0QL0G8
9 4 382
2019-06-25 06:36:31
0
40
32 Elder
مروان عبدالله
#2UPVJURU9
11 4 342
2019-06-23 10:57:52
0
0
33 Red panda
#2UULP02VG
12 4 148
2019-06-18 01:55:26
0
0
34 محمد 15
#8L2VGP00P
10 4 001
2019-06-24 13:09:34
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord